SKATTET: E24s Johann D. Sundberg reagerte på Bipper-gründer Silje Vallestad uttalelser om at hun vurderer å flagge ut på grunn av formueskatten.

200.000 kroner i ekstraskatt svir, faktisk!

E24s Johann D. Sundberg bør prøve å starte eget firma.

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

I en kommentar bagatelliserer E24s egen kommentator Johann D. Sundberg den særnorske skatten på formue. Bakgrunnen for kommentaren er at Bipper-gründer Silje Vallestad synes det er urimelig at hun personlig skal skattlegges for en pris som er gitt til hennes firma, og må gå til hennes firma. Denne prisen og formuesskatten gir Silje Vallestad en ekstra skattebelastning på minimum 200.000 kroner, antagelig mer.

Sundberg synes ikke dette er noe å kimse av, da han selv betaler 250.000 kroner i inntektsskatt. Vel, vi kan da opplyse Sundberg at Silje Vallestad også betaler inntektsskatt. Skatten vi snakker om her kommer i tillegg. Og poenget er at skattegrunnlaget er knyttet opp mot gründerselskapet hun har startet, men at hun blir personlig beskattet for dette i en fase hvor hun bygger opp selskapet og hvor hun investerer mer penger enn hun tjener.

Det er situasjonen norske gründere blir satt i som er uholdbar og som Sundberg

tydeligvis ikke har forstått. Problemet er at hvis selskapet ditt blir verdifullt på papiret får du en høy personlig beskatning uten at du i praksis har tjent en krone. Dette fører til at det blir vanskelig for vanlige folk å eie eget firma. Lykkes du med ideen din har du kanskje ikke råd til å bli sittende som eier. Dette er særdeles dårlig utjevningspolitikk og lite motiverende for nyskapning og innovasjon.

Synes Sundberg at der er slik vi skal stimulere til privat initiativ i dette landet, når vi vet at antallet offentlige ansatte er i ferd med å gå i taket?

Det er vanskeligere å håndtere en formuesskatt som for enkelte er høyere enn det man har i inntekt og som påløper uavhengig av om selskapet har tjent penger eller ikke. For mange er eneste måten å få betalt dette på å gå i banken, å selge seg ned på eiersiden eller å ta utbytte fra selskapet. Den kommer altså også i tillegg til inntektsskatten. Gründere og andre blir altså straffet fordi de eier aksjene selv.

Ser ikke Sundberg at det er vanskelig for norske bedriftseiere å håndtere formuesskatt på arbeidende kapital? Eier beskattes personlig for verdier investert i selskapet og som er en forutsetning for drift, produksjon og norske arbeidsplasser. Utenlandske eiere i Norge slipper denne skatten. Dette gjør det tøffere for norske bedrifter å konkurrere både ute og hjemme.

Nei, Sundberg synes ikke vi skal syte og klage over skatten i Norge. Dette er jo verdens beste land å drive forretning, ser ut til å være motargumentet til E24-kommentatoren.

Hver bidige gang man diskuterer formuesskatten så stopper argumentasjonen opp med at Kjell Inge Røkke har råd til å betale formuesskatt. Også Sundberg kommer draende med dette. Problemet er jo reelt for Røkke også, at han må spise av selskapets formue for å håndtere skatten. Men det er mindre bedrifter, og særlig eiere og gründere innen kunnskapsbedrifter som betaler formuesskatt, og ikke er superrike, som rammes hardest. Dette er også en gruppe vi bør sette stor pris på her i landet.

Bedreskatt.no jobber med å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Denne er på fattige 7 milliarder kroner i oljerike Norge. Vi ønsker å beholde skatt på biler, båter og lignende, men altså fjerne skatten på produksjonsmidler som skaper arbeidsplasser her i landet. Norge trenger skatteinntekter for å finansiere velferdsgodene vi har. Vi ønsker ikke mindre skatt, men bedre skatt.

Dette er langt viktigere enn at Sundberg får redusert inntektsskatten sin med noen promille. Dette er et så pass alvorlig samfunnsproblem at det ikke bør bagatelliseres. Start firma selv, Sundberg. Vi lover deg at det er tøft når ekstraregningen på 200.000 kroner kommer fra ligningskontoret.

Publisert:
Gå til e24.no