TAR OPP KAMPEN: Vivi-Ann Hilde vil «flink pike-syndromet» til livs. E24s nye spaltist har selv lang erfaring som leder, og jobber nå med å hjelpe bedrifter og ledere oppnå det de ønsker.

Kommentar: Flink pike er blitt feig pike

«Flinke piker» kommer i alle varianter, unge, gamle, menn og kvinner, men de er ikke flinke. 

  • Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde
    Vivi-Ann Hilde er partner i konsulentselskapet Considium. Hun bistår ledere og bedrifter i å nå resultater, og er en etterspurt rådgiver innen lederutvikling. Hun jobber med salg og ledelse og gjennomfører prosesser, kurs og foredrag. Hun er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har leder- og konsulentbakgrunn fra selskaper som PricewaterhouseCoopers, IBM, Orkla og Macks Bryggeri. Vivi-Ann blogger om ledelse på hildeombusiness.no.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg var nylig sammen med en gjeng ledere på lederutvikling. På agendaen sto effektivitet og hvordan bedriften skulle bruke ressursene smartest mulig. Hvis temaet er effektivitet, kan du regne med at Flink pike-begrepet dukker opp. Jeg er typisk flink pike, sa en leder. Jeg også, istemte en av mennene.

FLINK PIKE! Begynner ikke dette å bli et både misbrukt og misforstått begrep? Flink pike er dessverre ikke lenger flink pike. Flink pike er blitt feig pike.

De som skal rekruttere stiller ofte spørsmålet: Hva er dine svake sider? Det vanligste svaret er: Jeg er kanskje litt utålmodig. Flink pike er i samme kategori. Sagt som om det var en svakhet, men med dårlig skjult tilfredshet. Flinke piker tror de er flinke. De tror at deres innsats og forsakelser blir verdsatt og er til alles beste. Men det er ingen grunn til å være tilfreds, for slik er det ikke.

Flinke piker kommer i alle varianter. De er unge, gamle, kvinner, menn, ledere og medarbeidere.

Noen kaller det «flink pike-syndromet». Et syndrom er et medisinsk uttrykk for en sammenstilling av symptomer og tegn som ofte opptrer sammen.

Jeg har observert følgende symptomer hos «flink pike»-lederne:

  • Sier ja når de burde sagt nei

Dette vet de gjerne, men klarer ikke, tør ikke eller vil ikke endre adferd.

Konsekvensen er ofte utbrenthet.

  • Gjør jobben selv i stedet for å delegere eller be om hjelp

De gjør altfor å unngå å miste kontroll, få avslag eller motstand.

Mulig konsekvens: Demotiverte medarbeidere som ser at sjefen ikke stoler nok på dem til å overlate oppgaver til dem.

  • Bruker lenger tid på oppgavene enn nødvendig

De vil at resultatet skal bli perfekt så de ikke risikerer å få kritikk.

Mulig konsekvens: Uforholdsmessig mye tid brukt på noen oppgaver på bekostning av andre og kanskje viktigere oppgaver.

  • Operativt fremfor strategisk fokus

Prioriterer gjennomføring av operative oppgaver basert på tidligere erfaring. Konsekvens: Svekket posisjon og redusert respekt hos øvrig ledelse som ønsker strategisk fokus.

  • Har høye krav til seg selv på alle områder

De har aldri fri, når de kommer hjem skal de levere perfekt på ulike arenaer der også. Konsekvens: En lite bærekraftig modell for leder selv. Flink pike-ledere er ikke flinke.

Først og fremst er det et effektivitetstap for bedrifter når leder ikke delegerer. Arbeidet gjøres ikke der det er mest effektivt. Medarbeidere blir demotiverte. Og utslitte, utbrente ledere er selvfølgelig ikke bra for verken dem selv eller bedriften.

Å være flink pike må gis nytt innhold. Flink er flott! Feig er ikke.

På skolen dannes grunnlaget for flink pike-strategien. Flittig innsats og levering i henhold til bestillinger belønnes med gode karakterer. Denne innstillingen fungerer til et visst nivå i arbeidslivet. Men som leder holder det ikke bare å levere bestillingene, en leder må være strategisk gjennom å løfte blikket og bidra med egne tanker og idéer.

Si farvel til flink pike.

Alle ledere ønsker å gjøre en god jobb. Det er et godt utgangspunkt for å si farvel til flink pike-kulturen og erstatte den med en kultur som er til beste for både bedrift, leder og medarbeidere.

Bedrifter må signalisere hva som er ønsket lederadferd og belønne det.

Leder selv må tørre å gi slipp og si ja til å til å utfordre seg selv og endre egen adferd.

Virkelig flinke ledere setter grenser og stiller krav. De delegerer oppgaver og gir tillit til medarbeiderne. Hvis medarbeidere er negative til pålagte arbeidsoppgaver, velger de ikke miste motstands vei og gjør jobben selv. De står i det. De aksepterer at det gjøres feil, også av dem selv.

Flinke ledere ser litt stort på det.

Publisert: