Kongsberg Maritime kutter 120 stillinger i Norge: Alle tilbys sluttpakke

De tøffe tidene er ikke over for Kongsberg Gruppen og den største divisjonen Kongsberg Maritime. Nå er de ansatte varslet om nye kutt.

FÅ LEVERANSER: Kongsberg Maritime leverer avanserte navigasjons- og styringssystemer til shipping og offshoremarkedet. Oppbremsingen i bestillinger av nye skip gjør situasjonen tøff for selskapet.
Publisert:

Det ble en tøff start på uken for de ansatte i Kongsberg Maritime. Ledelsen hadde nemlig kalt inn til allmøter for å informere om at det vil komme nye kutt.

Kongsberg Maritime er en del av det norske industri- og forsvarskonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Maritime annonserte så sent som i fjor kutt på totalt 800 faste ansatte, hvorav rundt 200 jobbet i Norge.

Nå skal 120 stillinger til kuttes i Norge, og alle de ansatte får nå muligheten til å søke om en frivillig sluttpakke, får E24 opplyst.

Disse kuttene regner ikke med kutt i konsulentbruk og innleid personale.

– Hvordan fordeler disse kuttene seg geografisk og i de forskjellige avdelingene i Maritime?

– Prosessen omfatter alle lokasjonene, inkludert Kongsberg, Asker, Sandefjord og Horten. Akkurat hvordan fordelingen vil se ut vil vi se an når det blir klart hvor mange som søker om frivillig sluttavtale, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen, til E24.

Før dette siste kuttet er det om lag 4.000 ansatte i Kongsberg Maritime, hvorav 1.800 jobber i Norge, ifølge selskapet selv.

Ledelsen i Maritime mener de skal klare de nye kuttene uten at det skal gå utover leveransene til kunder, langsiktige satsinger eller andre forpliktelser.

– Ingen uenighet

Geir Hasnes, tillitsvalgt i Kongsberg Maritime fra Tekna, forteller til E24 at det ikke var mange som var overrasket da nyheten kom mandag. Han var selv blant de tillitsvalgte som ble involvert i prosessen:

– Det var ingen uenighet med ledelsen i beslutningen. Når tilstanden i markedet er som den er, så måtte det skje, sier Hasnes og legger til at de ansatte tok beskjeden med «stoisk ro» mandag.

De ansatte har nå én uke på seg til å eventuelt søke om sluttpakke. Etter planen skal prosessen avsluttes før andre halvår.

Hasnes forteller at en del har sluttet frivillig den siste tiden for å se etter andre muligheter, noe som har bidratt til å gjøre prosessen enklere. Han peker også på at prosessen er åpen både for ansatte under 62 og de over som nærmer seg pensjonsalder.

– Noen ser jo også på denne situasjonen som en mulighet for å videreutdanne seg. Det er også mange som pendler til næringsparken på Kongsberg, og en del har jo sett etter mulighet for jobb der de bor, sier Hasnes.

Til tross for de tøffe tidene merker de ansatte at konsernet samtidig satser på nye forretningsområder og inntektskilder, forteller den Tekna-tillitsvalgte:

– Vi ser jo at det satses på mange nye ting samtidig som vi rammes av dette. Men det er klart at det tar tid å bygge et marked og inntekter fra satsingene som gjøres innen fiskeoppdrett og autonome fartøy, for eksempel. Slik er det jo alltid, sier Hasnes.

Oljebremsen har skylden

– Vi beklager behovet for ytterlige bemanningsreduksjoner, men justeringene er nødvendige markedstilpasninger som sikrer bærekraftig konkurransekraft i et krevende marked, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime i en uttalelse, og legger til:

Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime

– Vi håper tilbudet om frivillige sluttavtaler vil bli positivt mottatt hos våre ansatte og at dette løser behovet for bemanningsreduksjon.

Med dagens nyhet er det tydelig at markedssituasjonen har forverret seg markant på bare få måneder for selskapet.

I oktober i fjor mente Kongsberg-ledelsen at de ville spare 500 millioner kroner i driftsutgifter fra 2017 grunnet de allerede varslede nedbemanningene, kutt i jobbreiser og en rekke andre tiltak.

I desember fortalte E24 om hvordan omorganiseringen av Kongsberg Maritime skulle foregå. Da var det ingen av kildene E24 snakket med som hadde hørt om at det var aktuelt med ytterligere nedbemanninger ut over dem som hadde blitt annonsert i 2015 og 2016.

Ledelsen selv ville imidlertid ikke utelukke ytterligere grep utad.

Nå viser det seg altså at markedssituasjonen bare siden desember har forverret seg slik at ledelsen ser det som nødvendig å sette i gang med en ny kuttrunde.

Annen vekst veier ikke opp

Nedgangen i oljenæringen rammet Kongsberg Gruppen en del senere enn andre aktører i leverandørindustrien.

Lenge så det ut til at selskapet skulle klare å komme seg greit gjennom stormen, men i fjor begynte alvoret i situasjonen virkelig å bli tydelig. I tillegg til at nedturen i oljenæringen, med manglende bestillinger innen rigg og offshore, rammet Kongsberg Maritime, opplevde selskapet også en markant nedgang i shippingmarkedet, der antallet kontraheringer bremset kraftig opp.

Da konsernet la frem resultatene for første kvartal for 10 dager siden kom det frem at omsetningen i Kongsberg Maritime hadde falt 26 prosent til 1,8 milliarder, sammenlignet med samme periode i fjor.

Utviklingen innen olje, offshore og shipping har vært så mager at hele konsernet i fjor hadde den laveste omsetningen man har sett siden 2012. Etter inntektsfallet i Maritime i fjor, så spådde ledelsen i starten av mai at inntektene i divisjonen ville falle i 2017 også.

Til tross for at det har vært nedbemanninger siden 2015 har ikke det totale antallet ansatte i konsernet falt tilsvarende mye. Det er blant annet fordi man opplever vekst i andre segmenter som subsea-segmentet utenom olje og offshore, fornybar og andre markedssegmenter. De siste par månedene har selskapet sikret seg to viktige kontrakter innenfor segmenter som man håper skal gi store inntekter i fremtiden.

I resultatrapporten for første kvartal kom det også frem at inntektene fra salg av integrerte skipssystemer (EIT og EPC-kontrakter der Kongsberg i tillegg til navigasjon også selger elektro- og varmestyringssystemer til skipene) var stigende og at inntektene fra undervannssystemer og ettermarked/service var stabile.

Fallet i leveranser til rigg, offshore og andre oljerelaterte skip og fartøy har imidlertid vært så stor at de andre segmentene ikke veier opp.

Publisert:

Her kan du lese mer om