SAS dømt for ugyldig oppsigelse etter flynekt

En erfaren kabinansatt mente dårlig vær satte sikkerheten i fare og nektet å fly. I etterkant ble hun nedgradert, og senere sagt opp. Nå er SAS dømt for ugyldig oppsigelse.

DØMT: SAS er dømt for å ha sagt opp en kabinleder uten saklig grunn.
Publisert:

– Vi er kjempeglade for dommen, og for at den forferdelige tiden er over, sier leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine, som uttaler seg for den ansatte.

Kvinnen med mer enn 34 års fartstid i selskapet, blant annet som kabinleder (purser), meldte seg i fjor uegnet for en flyging sammen med resten av kabinpersonalet - etter at andre fly hadde hatt landingsproblemer i Amsterdam som følge av dårlig vær, samt høy arbeidsbelastning over en lengre tid.

Kort fortalt: Hun mente det var utrygt å fly.

SAS mener derimot at hun overtalte andre ansatte til å sette flyet på bakken, og at hun ikke forholdt seg til ledelsen.

Hun ble degradert fra stillingen sin, noe hun nektet å godta, og ble dermed sagt opp.

Nå har Øvre Romerike tingrett dømt flyselskapet for å ha sparket kabinlederen uten saklig grunn, og den ansatte som har jobbet i SAS siden 1986 blir tilkjent 50.000 kroner i oppreisning.

SAS er også dømt til å betale 525.000 kroner i saksomkostninger.

Kabinforening: Frykt-kultur i SAS

Røine i Norsk Kabinforening, som til daglig jobber som kabinleder i SAS, ser prinsippielt på dommen:

– Dette er viktig for alle kabinansatte i SAS, og viser at terskelen for å si opp en ansatte er svært høy.

Flertallet i dommen legger vekt på at kabinlederen har jobbet i SAS over lang tid uten noen form for irettesetter eller advarsler.

Norsk Kabinforening mener det råder en fryktkultur i SAS, hvor kabinansatte ikke kan bruke sin rettighet til å nekte å fly om de mener sin egen eller de passasjerens sikkerhet står i fare.

Rettigheten kalles på fagspråket «unfit for flight», og er en rettigheter alle ansatte om bord har til å melde seg uegnet for å fly.

– Vi kommer til å ta saken videre og jobbe for at HR får en bedre saksgang, slik at noe sånt ikke kan skje igjen, sier Røine.

Hanforventer at SAS tar dommen til etterretning, og gjør tiltak for å bedre kulturen i selskapet.

Kabinlederen ønsker nå å vende tilbake til jobben i SAS, og stå i den frem til hun går av med pensjon.

SKUFFET: Kommunikasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen sier kabinansatte i SAS er forpliktet til å melde seg uegnet til flyging når det er relevant, og kaller det et hellig prinsipp i selskapet. Han mener denne saken ikke handler om dette prinsippet.

SAS: – Skuffet og overrasket

SAS på sin side mener saken ikke handler om «unfit for flight», men at det handler om mangel på tillit til den ansatte.

– Det er ingen tvil om at vi er skuffet og overrasket, sier kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen som sier at de nå vil vurdere om en anke vil bli fremsatt.

– Nå skal vi gå inn i saken og se hvordan skal forholde oss til dette.

Han avviser at det er en fryltkultur i SAS - og at ansatte ikke trygt kan melde seg «unfit for flight».

Han kaller dette et hellig prinsipp.

Også i Sverige har flere kabinansatte stått frem i Dagens Nyheter og vitner om et spent forhold med SAS-ledelsen, og en frykt for represalier om man forteller åpent om utfordringene.

Ifølge kabinforeningen skal ikke denne saken være unik i Norge med tanke på frykt for å si ifra til ledelsen.

LO har ført saken for den kabinansatte, mens NHO har ført saken for SAS. Dommen ble avsagt i dissens, to av tre dommere mente oppsigelsen var ugyldig.

Les også

Til sak mot SAS etter å ha nektet å fly

Konspirasjonsteorier

I tillegg til flyturen til Amsterdam, var det også på en flyging mellom København og Chicago bekymring rundt sikkerheten grunnet røyklukt fra en kjøleanretning om bord på flyet.

Kabinlederen og flere av de kabinansatte var ukomfortable, men kaptein og teknisk personell mente at flyturen kunne bli gjennomført om man tok ut kjøleanretningen.

Men da dette ble gjennomført var flyet så forsinket at det gikk uten passasjerer til Chicago.

Flertallet i retten mener årsaken er ugyldig av flere årsaker. Først fordi man mener SAS har lagt frem uriktig faktum som bakgrunn for oppsigelsen, og mener at flyselskapet ikke hadde hatt rett til å si opp kabinpersonellet om de hadde basert beslutningen på faktiske forhold.

Videre mener retten at SAS sine egne rutiner snakker kabinlederens sak, ettersom reglene sier «at SAS blant annet skal ha en kultur hvor menneskelige feil aksepteres som en del av den menneskelige natur».

I dommen heter at det oppfølging og muligens kursing av den ansatte burde vært reaksjonen, og ikke oppsigelse.

SAS på sin side har reagert på det de mener er tilpasning av forklaringer fra den ansatte, og peker på at kabinlederen også tok opp flere samtaler med ansatte i selskapet, og fremsatt det de mener er konspirasjonsteorier om hvorfor hun ble oppsagt.

Les også

Check-in.dk: SAS med rutekutt - deriblant til og fra Oslo

Les også

– Betydningen er enorm

Publisert:
Gå til e24.no