Skandiabanken får millionbot

Svenske Skandiabanken må betale bot for dårlig styring og kontroll.

  • Christine Jensen
  • Anna-Karin Storwall
  • Irene Sokolow
Publisert:

Svenske Finansinspektionen, tilsvarende Kredittilsynet, har besluttet å gi SkandiaBanken en anmerkning og en straffeavgift på 1 million svenske kroner.

Banken mangler korrekt dokumentasjon for så mange som 20.000 kunder.

"Manglene i bankens styring og kontroll har ført til at bankens forsøk på å identifisere sine kunder i henhold til hvitvaskingsreglene har drøyd uakseptabelt lenge. I tillegg har bankens ledelse ikke fulgt opp å identifiserte risiko i virksomheten, noe som strider mot bank- og finansieringsloven", skriver Finansinspektionen i en pressemelding.

De har sendt en kopi av dommen (pdf) til Kredittilsynet i Norge.

Pinkode

- Når man blir kunde i Skandiabanken, som er en internettbank, får man en pinkode og da må man legitimere seg. Men Skandiabanken har mislyktes i dokumentasjonen av legitimeringen. Dermed har det ikke vært mulig å kontrollere at den som faktisk angis som kunde er den samme som har mottatt pinkoden, sier Joakim Schaaf, avdelingsssjef i Finansinspektionen (FI).

Les også: Gode tider for SkandiaBanken

Kundene har etter at problemene ble oppdaget, fått legitimere seg enda en gang, men forsøkene på å ordne opp i feilene har tatt for lang tid, mener FI. Og ettersom feilene er funnet i banken over lengre tid - i et drøyt år - har FI besluttet å gi banken en anmerkning og straffeavgift.

Innrømmer feil

Skandiabanken ved Fredrik Sauter toner ned de tidligere manglene i sikkerhetsrutinene rundt identifisering og vil heller snakke om at FI har slått ned på "formalitetsspørsmål i en 200 sider lang instruksjon".

- Men FI konstaterer jo til og med at dere har hatt feil i identifiseringsrutinene?

- Alt er ordnet opp i nå. Det har ikke påvirket kundene, vi har jo hele tiden kunnet identifisere dem. Til og med før FIs besøk i juni, stod dette høyt på listen vår, sier Fredrik Sauter til E24.

- Hvorfor tok det så lang tid å fikse opp i problemene?

- Der har vi åpenbart feilet. En forklaring, men kanskje ikke unnskyldning, er at det har skjedd en hel del regelendringer som vi ikke har klart å holde følge med, sier Sauter.

- Orden i Norge

- Denne saken gjelder Skandiabanken i Sverige. Vi har fulgt de oppfordringer vi har fått fra Kredittilsynet her i Norge, og har ikke fått noen anmerkninger, sier informasjonssjef i Skandiabanken, Johnny Anderson, til E24.

Han forteller at den norske delen av Skandiabanken har løpende kontakt med Kredittilsynet.

- Også vi har kjørt prosesser de siste årene etter strengere krav til bankene, men her skal alt være på plass, lover han.

Flere dømt

For noen år siden ble SEB og Handelsbanken dømt til å betale én million svenske kroner i straffeavgift fra FI. Da gjalt det manglende informasjon om overføringer til utlandet.

- En million kroner er i utgangspunktet mye, men ikke i forhold til hva vi kan gi, sier Joakim Schaaf.

FI kan maksimalt ilegge bøter på 50 millioner kroner.

Carnegie

Til og med Carnegie, som nylig ble dømt til å betale maksbeløpet for en rekke mangler, ble kritisert for sine sikkerhetsrutiner rundt hvitvaskingsreglene. Carnegie har påklaget beslutningen.

Les også: Carnegie betaler gigantboten
Les også: Risikerer ny millionbot

Publisert:

Flere artikler