Tollefsen betaler totalt 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 Oslo-leiligheter

1.300 huseiere i Oslo betaler mer i eiendomsskatt enn boligmilliardær Ivar Tollefsens Heimstaden må ut med for alle sine utleieleiligheter i hovedstaden, viser E24s kartlegging.

SATSER STORT PÅ SMÅTT: Tollefsen-eide selskaper eier 516 av de 983 Oslo-eiendommene som har skattegrunnlag på under en halv million. De utløser ikke én krone i eiendomsskatt.
Publisert:

Eiendomsmilliardæren Ivar Tollefsen eier over 3.800 leiligheter i Oslo gjennom selskapene Heimstaden og Fredensborg.

Blant boligene er det kun om lag 20 leiligheter som eierselskapet betaler eiendomsskatt for. Det totale beløpet som Tollefsen-eide selskaper må betale Oslo kommune i eiendomsskatt i år, er i overkant av 25.000 kroner.

Det viser en kartlegging E24 har gjort, der Tollefsen-eide utleieleiligheter er kryssjekket med Oslo kommunes eiendomsskatteliste for 2021.

Mange bekker små gjør ingen å

Årsaken bak det lave beløpet er minimumsverdien en Oslo-bolig må over for at eieren må betale eiendomsskatt. Kommunens bunnfradrag sørger for at alle hus og leiligheter som er verdt under 5,7 millioner kroner, slipper den omstridte utgiften.

Og det kraftige oppkjøpet som Tollefsen har stått for i Oslo de siste 15 årene, har nesten utelukkende vært av mindre utleieleiligheter.

Eksempelvis eier Heimstaden gjennom Stovner Boligeiendom AS rundt 170 leiligheter på toppen av Stovner Senter, nordøst i Oslo. Til sammen har de et skattegrunnlag, det vil si hva man skal beregne eiendomsskatten ut ifra, på 119 millioner kroner.

Men eiendomsskatten bryr seg ikke om hvor mye et selskap eller en person eier totalt, bare hva den enkelte bolig er verdt. Og ingen av leilighetene på Stovner er i nærheten av å utløse eiendomsskatt.

EIER 170: For 8.300 kroner i måneden kunne man før jul i fjor leie en 16 kvadratmeter stor leilighet fra Heimstaden her.

De 18 minste, på 16 kvadratmeter, har snarere et skattegrunnlag på kun 255.000 kroner hver.

– Fredensborgs strategi har alltid vært å investere i små leiligheter, da dette er gode utleieobjekter som holder seg fint i verdi. At de også kommer gunstig ut med lav eller ingen eiendomsskatt er tilfeldig, da nesten alle våre kjøp ble gjort lenge før eiendomsskatt ble innført, skriver Fredensborgs kommunikasjonssjef Christian Dreyer i en e-post.

Stovner-leilighetene ble kjøpt i 2015, året før Oslo innførte eiendomsskatt. Mange av de andre store boligbyggene ble ervervet i 2005 og 2006.

Investeringene i Oslo er imidlertid små sammenlignet med Heimstadens oppkjøp i andre europeiske land de siste årene. På kontinentet er 59-åringen Ivar Tollefsen nå en ledende boliginvestor med godt over 100.000 leiligheter i porteføljen.

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt som E24 er med i, har kartlagt hvordan utleieselskaper har pøst penger inn i Europas boligmarked etter finanskrisen.

Les også: Her kan du se grafene som får EU-ledere til å snakke om en boligkrise.

Overgås av 1.300 huseiere

Oslo kommune beregner å få inn 590 millioner kroner i eiendomsskatt på bolig i år. Pengene går rett i kommunekassen og brukes til å finansiere ulike velferdsordninger.

Skattesatsen ligger på 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget. Grunnlaget tilsvarer 70 prosent av det Skatteetaten har oppført som boligverdi eller den taksten kommunen har satt. Alt under 4 millioner kroner slipper skatt.

Modellen sørger for at Tollefsen-eide selskaper, med over 3.800 leiligheter, står for 0,004 prosent av kommunens samlede eiendomsskatteinntekter på bolig.

E24s gjennomgang viser at alle med en Oslo-bolig verdt over 18 millioner kroner etter Skatteetatens beregninger, betaler mer enn 25.000 kroner i eiendomsskatt, og dermed mer enn Tollefsen gjør for hele utleieporteføljen.

Det gjelder for mer enn 1.300 huseiere i hovedstaden.

– Dette er konsekvensen av byrådets politikk. Oslo kommunes høye bunnfradrag skaper stor urettferdighet boligeiere imellom. Vårt klare råd er at bunnfradraget bør senkes og satsen for eiendomsskatt reduseres, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund.

ØNSKER ENDRING: Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund mener eiendomsskatten er urettferdig.

For å skjerme vanlige boliger

Huseiernes innspill er et dårlig forslag og ikke kommunens politikk, svarer finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Det ville ført til at folk som eier mindre verdifulle leiligheter måtte betalt mer skatt, mens eiere av dyrere boliger ville betalt mindre skatt, sier han.

Wilhelmsen forklarer at eiendomsskatten i Oslo i stedet er laget for å skjerme eiere av vanlige og mindre verdifulle boliger.

– Lovverket tillater ikke forskjellsbehandling, så derfor er konsekvensen at også mindre verdifulle boliger som eier ikke bor i selv, blir skjermet fra skatt.

– Har byrådet forståelse for dem som måtte mene at kommunens politikk skaper skattemessig urettferdighet? 

– Vår eiendomsskatt legges på dem som eier verdifulle boliger. Dermed unntas mange, og det betales større regninger desto mer verdifull eiendommen er. Den største urettferdigheten er at mange ikke kommer seg inn på boligmarkedet i det hele tatt, sier Wilhelmsen og peker på at det lenge har vært «for lønnsomt» å investere i eiendom.

– Eiendomsskatt alene kan ikke løse dette.

FOR LØNNSOMT: Summen av skatteordninger og lave renter tilgodeser selskaper og folk som putter pengene i bolig, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Han mener dette øker terskelen for førstegangskjøpere.

En million mer for halvparten så mange

Tollefsen er ikke alene om å sitte på en rik portefølje av utleieleiligheter i Oslo. E24 har undersøkt eiendomsskatten for Thon-eide adresser også, og der er situasjonen ganske annerledes.

De Olav Thon-eide selskapene OTE Eiendom, Austlid Eiendom, Thongård og Stormgård eier omtrent halvparten så mange Oslo-leiligheter som Tollefsen-systemet gjør. For disse skal kommunen få inn omtrent 1,1 millioner kroner, viser E24s undersøkelser.

Visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Thon Eiendom sier han ikke vil begi seg ut på spekulasjoner om hvorfor utfallet er såpass ulikt for de to eiendomsgigantene.

– Eiendomsskatt er komplisert, og det er forskjellig praktisering av regelverket fra kommune til kommune. Vi har hatt en rekke klagesaker både i Oslo og Bergen kommune. Flere av disse har resultert med at eiendomsskatten har blitt redusert, sier han.

Les også

Stadig flere med lav inntekt leier bolig

Eier halvparten av de minst verdifulle

En sannsynlig grunn til forskjellen mellom Tollefsen og Thon er at førstnevnte gjennomgående har investert i små leiligheter, som de over Stovner Senter.

Med et skattegrunnlag på ned til 255.000 kroner er dette blant Oslo-boligene som har fått den aller laveste eiendomsskattetaksten.

I Oslo er det 983 leiligheter som har eiendomsskattegrunnlag på under en halv million kroner. Over halvparten, 561 stykker, eies av et aksjeselskap. Blant disse igjen eies 516 av Ivar Tollefsen.

SIER JA TIL SKATT: Christian Dreyer sier Fredensborg støtter høyere skatt på sekundærboliger.

Christian Dreyer skriver at Fredensborg er positiv til endringer som gjør at flere av eiendommene deres blir beskattet.

– Skatt skal være omfordelende, ta fra dem som har mest og fordele til de som har minst. Høyere skattlegging av sekundærleiligheter, som normalt eies av dem som har mer enn andre, er en god tanke som vi prinsipielt støtter.

Denne artikkelen er del av prosjektet Cities for Rent – som er koordinert av Arena for Journalism in Europe og støttet av et tilskudd fra IJ4EU-fondet Investigative Journalism for Europe.

Publisert:
Gå til e24.no