Ny rapport: Oslo-bedrifter har prioritert klimasatsing under pandemien

Samtidig har 75 prosent av næringslivet i Oslo svart at pandemien beviser deres omstillingsevne under krisetider, viser en fersk rapport fra Klimaetaten i kommunen.

Ny rapport fra Klimaetaten overrasker. Svært få bedrifter føler pandemien har satt en stopper for klimatiltakene i virksomheten
 • Benedicte Storm Bamvik
Publisert: Publisert:

Torsdag publiserte klimaetaten i Oslo kommune årets klimaundersøkelse for 2021, som kartlegger atferd og holdninger til klimatiltak hos befolkning og næringsliv i Oslo.

I rapporten kommer det frem at 3 av 4 av bedriftsledere i Oslo mener pandemien har vært en god mulighet til å bevise næringslivets omstillingsevne.

Samtidig kommer det frem at hovedstadens klimasatsinger fortsatt har vært en prioritet i næringslivet, tross coronakrisen.

I undersøkelsen oppgir nemlig kun ti prosent av bedriftene at pandemien har hindret dem i å gjennomføre klimatiltak, mens hele 48 prosent er uenig i utsagnet.

Det er femte år på rad at Klimaetaten publiserer klimaundersøkelsen, og i år ble den gjennomført i mai med 418 Oslo-virksomheter med minst 5 ansatte. Bedriftene er innenfor bransjene service, handel og industri.

Les også

Norge har vurdert egen bærekraft: Høyt forbruk trekker ned

– Fryktet mange ville kutte klimatiltak

Sentralt i undersøkelsen står spørsmålet om virksomhetenes klimatiltak og næringslivets forhold til det grønne skiftet.

– Ofte har klimaarbeidet blitt sett på noe som bedrifter har pyntet seg med, og det var noe vi fryktet mange ville kutte under corona, forteller Heidi Sørensen, direktør i klimaetaten.

– Vi har i stedet sett eksempler på at bedrifter har fremskyndet sine klimatiltak under perioden.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, er positiv til årets rapport, som kartlegger næringslivets holdninger til klimatiltak i Oslo.

I undersøkelsen oppgir totalt syv prosent at de har fremskyndet klimatiltakene under pandemien, hvorav 15 prosent er store virksomheter med over 50 ansatte.

– Dette var veldig gode tall, forteller Sørensen.

– Jeg tenkte denne undersøkelsen skulle være en test på hva man prioriterer under krisetider, og det er veldig bra at de fleste ikke har sluttet å prioritere bærekraft.

Undersøkelsen viser også en økende trend blant virksomhetene der flere har benyttet pandemien til å starte miljøregnskap, samt skaffet seg miljøsertifisering.

82 prosent av næringslivet oppgir også at det er svært eller ganske viktig å bli oppfattet som klima- og miljøvennlige av kundene, en økning på 8 prosent fra i fjor.

– Dette er et veldig godt tegn på at klima er viktig for næringslivet i Oslo og at det ikke er mye grønnvasking i hovedstadens næringsliv.

Les også

Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjon

Dette er noen av næringslivets klimatiltak

Virksomhetene som deltok i undersøkelsen ble også spurt om hvilke tiltak de faktisk har gjennomført under pandemien.

78 prosent av bedriftene svarer at de helt eller delvis har lokaler nært et kollektivknutepunkt. 65 prosent av selskapene har garderobe med dusj for ansatte som velger aktiv jobbreise.

Nær alle bedriftene, 96 prosent, svarer at de kildesorterer avfall, og 3 av 4 virksomheter har satt inn tiltak for å redusere mengden avfall.

Videre står det at nær 4 av 10 av virksomheter allerede har tatt i bruk elektriske kjøretøy i kjernevirksomheten.

I rapporten kommer det også frem at litt over halvparten av virksomhetene stiller miljøkrav til sine leverandører.

Det er derimot en splittet formening om hvordan fokuset på klimatiltak skal gå på bekostning av eksisterende næringsliv.

I undersøkelsen mente i overkant av 30 prosent at det er viktigere å bevare det næringslivet vi har fremfor å prioritere klimatiltak. Det var også like stor andel som var uenig i dette utsagnet.

Les på E24+

Slik er flyselskapene posisjonert for det grønne skiftet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Klimaendringer
 2. Næringsliv
 3. Klimapolitikk
 4. Klima
 5. Bærekraft
 6. Oslo

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Alt blir bra – også for næringslivet, mener de selv

 2. Anslår «opp mot 500» oppsigelser etter elsparkesykkel-forskriften

 3. Stenger ned Trondheim: Tror opptil 2.000 permitteres «innen få dager»

 4. Betalt innhold

  Næringslivet på Vestlandet kommer mye bedre gjennom pandemien enn fryktet

 5. Hun er avhengig av utenlandsturistene: – Sparekontoen tømmes fra måned til måned