DNB-toppene i møte med Næringsdepartementet: – De forventer at vi må innfri

Dager etter at DNB ble ilagt 400 millioner i gebyr for brudd på hvitvaskingsloven, møtte styreleder Olaug Svarva og konsernsjef Kjerstin Braathen begge på teppet til næringsminister Iselin Nybø (V).

I MØTE MED NÆRINGSMINISTEREN: DNB-konsernsjef Kjerstin Braathen (t.v.) og styreleder Olaug Svarva, her avbildet sammen i 2019.
  • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Dialogen mellom DNB og Nybøs departement var allerede i gang da Finanstilsynets smekk kapret avisoverskriftene:

I en telefonsamtale lørdag 1. mai, to dager før offentliggjøringen, orienterte DNB-styreleder Olaug Svarva embetsverket om at banken – som Næringsdepartementet eier en tredjedel av – har akseptert et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner for brudd på hvitvaskingsloven.

Da vedtaket ble offentliggjort etter helgen, varslet næringsministeren at DNB-styrelederen ville bli kalt inn på teppet.

– Staten som eier forventer og har tillit til at styret foretar det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven, sa Iselin Nybø til E24.

Fire dager senere hadde Næringsdepartementet et større møte med DNB. Både Nybø og DNBs styreleder deltok.

Les også

DNB feilinformerte Finanstilsynet om hvitvaskingstiltak

DNB-styrelederen: Tydelige forventninger

Det samme gjorde DNBs konsernsjef Kjertin Braathen, viser en departementsoversikt E24 har fått innsyn i.

– Vi brukte tiden til å diskutere sentrale problemstillinger rundt hvitvasking og det aktuelle tilsynet som ble offentliggjort av Finanstilsynet, sier Svarva til E24.

– Vi snakket også om hvordan styret og administrasjonen i DNB jobber aktivt og systematisk for å bli bedre i dette arbeidet. Jeg la også vekt på at arbeidet med å tilpasse oss den nye hvitvaskingsloven har vært mer krevende enn vi trodde. Vi hadde ikke fått gode nok resultater fra det arbeidet da tilsynet ble gjennomført, fortsetter DNB-styrelederen.

– Hvilke krav eller forventninger meddelte departementet at de har til DNBs hvitvaskingsarbeid under møtet?

– Næringsdepartementet var tydelige på at de forventer at vi må innfri myndighetens forventninger for anti-hvitvaskingsarbeidet, sier Svarva.

MØTTE DNB-TOPPENE: Men Iselin Nybøs (V) departement er ordknappe om statens konkrete budskap til DNB.

Departementet: Forventer at DNB har en klar plan

– Vi la vekt på at dette er øverst på styrets prioriteringsliste, men at arbeidet er svært kompleks og at vi, som andre banker, må jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid på dette feltet.

E24 har spurt næringsministeren om hun er tilfreds med orienteringen hun fikk under møtet, men har ikke fått svar.

Departementet har heller ikke villet utbrodere sitt budskap til DNB under møtet, men bekrefter at bankens hvitvaskingsarbeid var tema.

– I henhold til selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling er det styret og ledelsen i DNB som har ansvaret for driften av selskapet, og arbeidet med å hindre hvitvasking og å følge opp Finanstilsynets funn og pålegg. NFD er opptatt av at styret har tilstrekkelig oppmerksomhet på dette arbeidet og en klar plan, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde i en e-post til E24.

Les også

Opposisjonen krever DNB-svar fra regjeringen – vil ha ekstern gransking

Refset for mangler siden 2016

– Staten som eier forventer at styret foretar seg det som er nødvendig for å sikre god etterlevelse av hvitvaskingsloven. Departementet er opptatt av fremdrift og har formidlet dette til styreleder, fortsetter statssekretæren.

Statssekretæren understreker at departementet gjennom sin eierdialog med ulike selskaper «kan ta opp forhold, stille spørsmål og formidle synspunkter selskapet kan vurdere», men at dette forblir innspill, «og ikke instrukser eller pålegg».

Finanstilsynet mener DNB i en årrekke har brutt sentrale bestemmelser i hvitvaskingsloven som omhandler kundeidentifisering- og kontroll.

Lovbruddene er avdekket under tre separate hvitvaskingstilsyn siden 2016, og tilsynet har rettet kraftig kritikk mot banken for manglende opprydningsarbeid. E24 har også skrevet at DNB fortalte Finanstilsynet om opprydningsarbeid som i realiteten ikke fant sted – noe banken senere har beklaget.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Olaug Svarva
  2. Finanstilsynet
  3. DnB
  4. Hvitvasking

Flere artikler

  1. Hvitvaskingstiltak var tema i 23 møter med DNB

  2. Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk

  3. Opposisjonen krever DNB-svar fra regjeringen – vil ha ekstern gransking

  4. DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

  5. DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp