Carew anker ikke fengselsdommen

Hverken Økokrim eller John Carew anker dommen i skattesvik-saken. – Han velger å ta straffen og gå videre i livet, sier eks-fotballproffeens forsvarer Berit Reiss-Andersen.

– Jeg har ikke gjort noe med vilje. Ikke noe gærent med vilje, sa John Carew (43) fra tiltalebenken da han forklarte seg i skattesviksaken. Her er den tidligere fotballproffen fotografert på en pokerturnering i Dublin.
Publisert:

– Vi er ikke fornøyd med alt som står i dommen, men han er idømt en lang fengselsstraff for grovt skattesvik. På bakgrunn av en helhetsvurdering har vi derfor kommet frem til å ikke anke dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Den tidligere fotballstjernen, eiendomsinvestoren og skuespilleren ble 16. november dømt til fengsel i ett år og to måneder for grovt uaktsomt grovt skattesvik. 43-åringen ble også idømt en bot på 540.000 kroner.

Carew ble dømt for å ikke ha oppgitt skattepliktig inntekt på nær 13 millioner kroner, samt skattepliktig formue på 307,5 millioner kroner til norske skattemyndigheter. Totalt skal han ha unndratt om lag 5,4 millioner kroner i skatt.

Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen opplyser at heller ikke John Carew vil anke dommen på ubetinget fengsel.

– John Carew anker ikke tingrettens dom. Han er glad for å bli trodd av retten, at han ikke handlet med forsett. Han velger å ta straffen og gå videre i livet, skriver Reiss-Andersen i en tekstmelding til E24.

Dommen mot den tidligere fotballstjernen er dermed rettskraftig.

– Kunne vært en tilståelsessak

I hvilken grad Carew visste hva han gjorde – og dermed handlet forsettlig – i årene mellom 2017 og 2019 var det store stridsspørsmålet i Oslo tingrett. Økokrim mener Carew med viten og vilje unndro skatt, noe den tidligere fotballproffen hele tiden har benektet.

Økokrim fikk ikke gjennomslag for sitt syn i tingretten.

I dommen skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg at «overtredelsen ikke bærer noe preg av planlagt skattesvik», og at det er «ingenting i bevisførselen som støtter en slik hypotese». Tingretten fastslo også at saken «kunne vært en tilståelsessak», slik Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen argumenterte for i sin prosedyre.

Forsvarerteamet, advokatene Berit Reiss-Andersen og Marthe Holm, ba i tingretten om at John Carew ble dømt til samfunnsstraff.

I en kommentar til dommen uttalte Reiss-Andersen at Carew anså avgjørelsen som en seier.

– Dette viser at John Carew er trodd på alle punkter. Retten har kommet til at han har handlet grovt uaktsomt, men ikke med forsett. Dette har vi hevdet hele tiden, og Carew har vært klar på at han har ønsket å gjøre opp for seg, sa advokaten i en uttalelse etter domsavsigelsen.

Publisert: