Rike nordmenn: Flere har flyttet hjem enn ut siden 2011

Mens 64 av landets rikeste har forlatt Norge de siste 12 årene, har til gjengjeld 77 av dem flyttet hjem i den samme perioden. De rike innflytternes samlede ligningsformue var 33 milliarder kroner i 2020.

Nicolai Tangen meldte utflytting til Storbritannia i 1992, men vendte hjem til Norge i august 2020. Med på flyttelasset var en formue på over 8 milliarder skattbare kroner.
Publisert: Publisert:

Hittil i år har minst 7 av landets rikeste personer flyttet ut fra Norge. Skatteadvokater E24 har kontaktet, tror antallet blir langt flere i løpet av høsten.

Mange rike sies å frykte at statsbudsjettet vil inneholde både økt formues- og utbytteskatt, samt at de måtte skatte av urealiserte gevinster ved utreise fra Norge og på fly og båter eid gjennom aksjeselskaper.

Men sett over en lengre periode viser likevel en større gjennomgang E24 har foretatt, at flere av landets rikeste har flyttet hjem til Norge enn antallet som har utvandret.

E24 har kartlagt alle som ett, flere eller alle ligningsårene 2010–2020 har hatt en skattbar formue på 100 millioner kroner eller mer. Disse kaller vi i denne artikkelen «de rike».

Deretter har vi undersøkt hvor mange av de rike som enten har meldt flytting ut av landet eller som har flyttet hjem til Norge mellom 2011 og september 2022.

64 ut – 77 hjem

E24s funn viser:

  • Litt over 2700 personer i Norge har i årene 2010–2020 hatt en ligningsformue på over 100 millioner kroner i ett, flere eller alle årene.
  • 64 av dem har i perioden 2011–2022 forlatt Norge og bor nå i utlandet.
  • Utflytternes samlede ligningsformuer var på 41,7 milliarder kroner det siste året før hver av dem flyttet.
  • 77 rike har i samme periode flyttet hjem til Norge og bor nå her i landet.
  • Innflytternes samlede ligningsforumer var i 2020 på 32,5 milliarder kroner.

29 fra UK

Hver tredje av dem som har flyttet hjem de siste 12 årene, kommer fra Storbritannia. Deretter følger Danmark, Sveits og USA som landene hvor flest rike vender hjem fra.

Blant de mest kjente som har flyttet hjem fra Storbritannia, finner vi oljefondsjef Nicolai Tangen, tidligere Statoil-sjef Helge Lund og investoren Celina Midelfart.

Investoren Celina Midelfart flyttet hjem til Norge fra Storbritannia i 2019, mens hennes tidligere forlovede Tor Olav Trøim, som flyttet ut av Norge i år 2000 , bor der fortsatt.

Kom hjem for ny jobb

Alexander Stensrud, med en ligningsformue på 245 millioner kroner i 2020, er en annen av totalt 26 rike som har flyttet hjem fra Storbritannia.

Stensrud forteller at det var jobb i Stavanger, først i Skagenfondene og nå i familieselskapet Stavanger Forvaltning som trakk ham hjemover.

– Hvordan var det å komme hjem til gamlelandet?

– Nei, det var å gå på jobb som normalt det.

– Frister det å reise ut igjen, med alle nyhetene om mulige skatteøkninger i statsbudsjettet?

– Ja, man skal aldri si aldri, så får vi se, sier Stensrud.

Alexander Stensrud (i midten), sønn av den avdøde kjente aksjeforvalteren Kristoffer Stensrud, flyttet i 2017 hjem til Norge på grunn av ny jobb. Her flankert av de kjente investorene Peter Hermanrud (t.v.) og Harald Espedal.

Tangen i særklasse rikest

Norges desidert rikeste hjemvendte sønn er nevnte Nicolai Tangen. Hans ligningsformue bikket 8 milliarder kroner i 2020. Tangen dro til USA for å studere tilbake i 1989. Han meldte flytting til Storbritannia i 1992.

Deretter fulgte mange år i London som eier og forvalter av et fondsselskap. Etter mye bråk om hans ansettelse i Norges Bank, kunne Tangen i august 2020 melde innflytting til Norge igjen.

Se også tabellen lenger ned over de 25 rikeste, målt ved ligningsformuer, som har returnert til Norge de siste årene.

Ligningsmilliardærer vender hjem

Tre av innflytterne er ligningsmilliardærer mot to av utflytterne. Men Kjell Inge Røkkes ligningsformue på nær 20 milliarder kroner i 2020 gjør likevel at utflytternes samlede ligningsformue er 9 milliarder større enn innflytternes ligningsformuer.

Den typiske utflytteren blant de rike, målt ved medianformuen, dro ut med en ligningsformue på 166 millioner kroner. Den typiske rike innflytteren hadde i 2020 en ligningsformue på 150 millioner kroner.

Medianen er det midterste tallet dersom alle formuene settes opp i stigende rekkefølge.

Vendte fort hjem

Noen av de hjemvendte har bodd mange år i utlandet. Andre, som eiendomsinvestoren Åge Thoresen fra Hønefoss med en ligningsformue på 1,6 milliarder kroner i 2020, ble bare ett år i Spania før han returnerte i 2019. Bladet Kapital beregnet nylig hans reelle formue til litt over 9 milliarder kroner.

Flere av de yngste rike innflytterne har studert ute noen få år.

Johan H. Andresens yngste datter Alexandra Gamlemshaug Andresen (t.v.) bodde et par år i Danmark før hun i 2017 flyttet hjem og nå bor rett sør for Moss. Her sammen med far og storesøster Katharina.

Johan H. Andresens yngste datter, Alexandra Gamlemshaug Andresen, bodde et par år i Danmark, før hun ble registrert som innflyttet til Norge igjen i 2017. Hennes ligningsformue var på 5,6 milliarder kroner i 2020. Hun bor nå rett sør for Moss.

Les også

Ny milliardær utvandrer: Fredrik Halvorsen flytter til Sveits

Fredrik Halvorsen har nå i september flyttet fra en stor enebolig på Snarøya til et nybygd leilighetskompleks rett utenfor Lugano i Sveits.

Hjem og så ut igjen

IT-investoren Fredrik Halvorsen var i utgangspunktet en av de rike som vendte hjem. Han emigrerte opprinnelig til Singapore, men kom i 2015 hjem fra Storbritannia.

Inntil nylig bodde han på Snarøya i Bærum og skattet i 2020 til Norge for en ligningsformue på 563 millioner kroner.

Men fra og med 23. september i år så er Halvorsen nye adresse Lugano i Sveits. Halvorsen er derfor blant de 64 som har flyttet ut og nå bor i utlandet, ikke blant de 77 som har vendt hjem.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om