Hamar-restaurant anker navnestrid mot Olav Thon

To Gjæ(e)stgiveri møtes i retten igjen.

Publisert: Publisert:

Olav Thon fikk i Oslo tingrett medhold i at Stortorvet Gjestgiveri på Hamar, eid av Madriku, hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk. Bakgrunnen var navnelikheten med Stortorvets Gjæstgiver i Oslo, som er eid av Olav Thon.

Nå bekrefter advokat Terje L. Michaelsen i Advokatfirmaet Mageli overfor E24 at Hamar-selskapet anker dommen. Han viser for øvrig til daglig leder i Madriku, Erik Jacobsen, for kommentar.

– Vi har ingen kommentar utover det at vi mener rettsavgjørelsen i tingretten er feil, og at vi derfor anker, sier Jacobsen.

Tilkjent erstatning

I søksmålet krevde Olav Thon at restauranten bytter navn og logo, og anførte at det er grunnlag for å kreve lisensavgift for bruken frem til nå.

Madriku mente på sin side at navnet «Stortorvets Gjæstgiveri» er et beskrivende navn, og at Thon dermed ikke kunne kreve at navnet ikke blir brukt av andre.

Oslo tingrett kom til at Madriku måtte forbys å bruke både navnet og logoen «Stortovet Gjestgiveri», og dømte Madriku og Jacobsen til i fellesskap å betale 75.000 kroner i erstatning til Olav Thon. De ble også idømt sakskostnadene på 140.550 kroner.

Les også

Olav Thon fikk medhold i rettssaken mot Stortorvet Gjestgiveri på Hamar

Ikke overrasket

Olav Thons advokat Christian J. Aubert, partner i Langseth Advokatfirma, sier han er kjent med anken, og at den ikke kom som noen overraskelse.

– Slik saken har gått i tingretten er det ikke overraskende. De har vel lyst til å drive et par år til med det samme navnet, sier Aubert.

Han varsler en noe endret argumentasjon i den neste rettsrunden.

– Tingrettens dom bygget på at det var brudd på markedsføringsloven, men vi vil også hevde at det er brudd på loven om varemerker, sier han.

Les også

Restaurant på Hamar nekter å bytte navn – saksøkes av Olav Thon

«Beskrivende navn»

I sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett anførte Aubert at den første bruken av navnet Stortorvets Gjæstgiveri oppsto rundt år 1700, og at det har oppnådd beskyttelse og enerett etter varemerkeloven.

– Det er to forskjeller på dem. I Oslo heter det Stortorvets Gjæstgiveri med en «s» og «æ», mens på Hamar har de Stortorvet Gjestgiveri uten «s» og med «e». Det er noe du og jeg neppe biter oss merke i. Utformingen av logo er lik, og navnet er likt, fremholder Aubert.

Michaelsen mente på sin side at ordlyden «Stortorvets Gjæstgiveri» er rent deskriptiv, altså beskrivende, for virksomheten til Thon, og dermed ikke kan registreres særskilt i Patentstyret.

«Stortorv finnes i mange norske byer, og gjestgiveri er en helt ordinær betegnelse for serveringsvirksomhet. Sterke friholdelsesbehov taler mot at Thon kan monopolisere bruken av slike betegnelser/begreper», skrev advokaten, som også viste til at Patentstyret har tillatt restauranten på Hamar å benytte navnet som forretningskjennetegn.

Publisert:

Her kan du lese mer om