Økokrim med varsku: – Coronakrisen skaper muligheter for ny kriminalitet

Banker og finansforetak må være «ekstra årvåkne», oppfordrer Økokrim.

Illustrasjonsfoto
Publisert: Publisert:

Økokrim offentliggjorde sin trusselvurdering for 2020 i midten av april, men tar likevel denne uken steg for å understreke et av de viktigste momentene: Kriminelle kommer til å forsøke å utnytte coronakrisen, også for hvitvasking og terrorfinansiering.

Derfor ber førstestatsadvokat og avdelingsleder Sven Arild Damslora i Enhet for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim nå rapporteringspliktige om å være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med coronakrisen.

– Bakgrunnen for dette er at dette er en ny situasjon både for rapporteringspliktige og oss. Én av våre oppgaver er å samhandle og å gjøre de rapporteringspliktige gode, og vi ser både nasjonalt og internasjonalt at det kommer nye trender for hvordan denne coronasituasjonen misbrukes, sier Damslora.

Se E24s oversikt: Slik rammes bedrifter og ansatte av coronaviruset

Han ønsker derfor å understreke viktigheten av at de rapporteringspliktige retter oppmerksomheten hit nå.

– Vi har, med bakgrunn i trusselvurderingen, listet opp hva vi så langt ser av misbruk, særlig av bedragerier, hvor coronaepidemien er bakteppet, sier Damslora.

Corona skaper muligheter

Økokrim viser til at coronapandemien og økt økonomisk usikkerhet «har skapt et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.»

– Samtidig skaper denne situasjonen muligheter for ny kriminalitet, og vi har også understreket at de omfattende støtteordningene som myndighetene nå gjennomfører, kan være utsatt for misbruk, sier Damslora.

Hans enhet frykter nå blant annet at kompensasjonsordningene til næringslivet sannsynligvis vil tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av coronapandemien, mener Økokrim.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Økokrim forventer økning i rapporteringen om kriminelle som utnytter coronaepidemien for hvitvasking og terrorfinansiering.
Les også

Økokrim om coronasvindel: Permitterte gis svart arbeid

I tillegg er det nå redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet, noe kriminelle aktører kommer til å utnytte.

Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører. Økokrim lister i en fersk melding opp konkrete kriminelle metoder som kan knyttes til pandemien:

  • Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til selskaper som skal tjene på coronapandemien.
  • Bedrageri knyttet til smittevernsutstyr.
  • Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet på grunn av hjemmekontor til å begå såkalte direktørbedrageri.
  • Tyveri av personinformasjon fra nettsider som eksempelvis gir seg ut for å være knyttet til støtte- og refusjonsordninger i forbindelse med coronapandemien og salg av falsk smittevernutstyr.
Les også

Slik utnytter kriminelle coronakrisen

Forventer økning

Så langt har ikke antallet rapporteringer fra dem som plikter å si fra, for eksempel banker og finansforetak, gått opp i nevneverdig grad. Damslora håper på årvåkenhet, og forventer også at det vil øke.

– Ja, vi antar det som mest sannsynlig at antallet rapporter knyttet til denne krisen vil øke.

Så langt kan det se ut som det primært er bedragerier, eller mistanke om bedragerier, selv om antallet er forholdsvis lavt ennå, opplyser han.

– Antallet rapporteringer har vært ganske konstant i hele perioden, hverken opp eller ned. Vi har rapporteringer som omfatter denne krisen, men foreløpig er det ikke omfattende. Dette er jo også ganske nytt, både de rapporteringspliktige og andre må lære mer om hvordan dette kommer til å se ut etter hvert.

– Det vi egentlig ønsker er at de rapporteringspliktige, med den kunnskapen de har om sine produkter, også skal være årvåkne på nye indikatorer. Er det nye måter å misbruke på, nye forhold som indikerer misbruk, så er jo de førstelinjen i samfunnet til å oppdage det.

Publisert:
Gå til e24.no