Venstre: Intensjonen er å vedta Oslofjorden-løsning i juni

Kommunene roper etter både bro og nytt tunnelløp i Oslofjorden og håper på et vedtak før sommeren. Det kommer etter planen 19. juni, sier Abid Q. Raja (V). Tidligere sjefingeniør i Statens vegvesen er bekymret for trafikksikkerheten i det nye løpet til Oslofjordtunnelen.

OMSTRIDT: Oslofjordtunnelen ble fredag stengt på grunn av brann i en lastebil. Nå strides det om det skal bygges nytt tunnelløp eller bro mellom Hurum og Drøbak.
  • NTB
  • Eilin Lindvoll
Publisert: Publisert:

– Vi fire partier som har forhandlet fram Nasjonal Transportplan (NTP), har vært enige om ny tunnel ved siden av den gamle, forutsatt godkjenning av ESA. Det er også kun dette vi har prioritert rom for i NTP. Endelig NTP skal vedtas av Stortinget 19. juni, og vår felles intensjon er å vedta dette da, sier Venstres samferdselspolitiske talsperson, Abid Q. Raja, til NTB.

I tillegg til en helt ny bro har Statens vegvesen også utredet en ny tunnelløsning som alternativ til et parallelt tunnelløp til den eksisterende Oslofjordtunnelen. Selv om det ikke er tatt stilling til et endelig konseptvalg, er det i NTP satt av 4,5 milliarder kroner til anleggskostnader for bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.

Regjeringen presiserer imidlertid at dersom det endelige valget skulle bli vesentlig dyrere, vil oppstarten bli utsatt til siste periode, altså en gang mellom 2024 og 2029, og ferdigstillelse først enda senere.

I helgen var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tydelig på at det er viktig med en klargjøring når NTP skal behandles neste måned:

– Hvis man ikke tar en beslutning nå, betyr det at det vil ta mye mer tid før man i det hele tatt kommer i gang med prosessen, sa Solvik-Olsen.

Les også

Nasjonal transportplan: Skal bruke 1.064 milliarder på tolv år – se presentasjonen direkte

Tidligere sjefingeniør: – Store sikkerhetsmangler

– Etter å ha sett gjennom planene for andre etappe for Oslofjordtunnelen, har jeg funnet store mangler i vurdering av trafikantenes sikkerhet og manglende nytenking om forutsigbarhet for ferdig bygget og sluttført to-løps tunnel. De er i mine øyne så alvorlige at jeg velger å sende et åpent brev til samferdselsministeren, sier Ove Solheim som er pensjonert sivilingeniør og tidligere seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen til Røyken og Hurums avis.

Solheim, som også er tidligere delprosjektleder for «KVU for kryssing av Oslofjorden» peker på fem viktige forhold som aldri har vært diskutert, som mangel på tilfredsstillende veiskulder i tunnelen, ekstra kjørefelt for langsomtgående kjøretøy, behov for et tredje tunnelløp og ombytting av kjøreretning i de to nye tunnelløpene.

– En viktig hovedveiforbindelse med stor trafikk må være forutsigbar, særlig hvis den mangler en reell omkjøringsvei, og den må være åpen 24 timer i døgnet gjennom årets 365 dager, sier Solheim.

Han peker på at Oslofjordtunnelen i fjor hadde rundt 200 stengninger og en årsdøgnstrafikk på 7.500 biler.

Solheim åpner også for bygging av bro, men viser til at en tofeltsbro, som er nærmest summen på det to tunneler vil koste, ikke er optimalt.

Ketil Solvik Olsen (FrP), samferdselminister.

– Umodent beslutningsgrunnlag

Høyres Nikolai Astrup, som leder transportkomiteen på Stortinget, sier de i utgangspunktet ønsker et tunnelløp parallelt med dagens.

I KrF har man ikke konkludert på om bro eller nytt tunnelløp er det beste, og mener beslutningen ikke må tas nå.

– Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren. Vi vil bruke den tid vi trenger før vi konkluderer, sier samferdselspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen er lite imponert over det regjeringen har presentert for Oslofjordforbindelsen og mener Stortinget mangler et faglig godt beslutningsgrunnlag.

– Samferdselsministeren har ikke gjort hjemmeleksen sin og har levert et umodent beslutningsgrunnlag til Stortinget. Å ta stilling til en løsning, blir bare spekulasjoner, sier Sivertsen til NTB.

Nikolai Astrup (H), leder av Storstingets transportkomité.

Fra ord til handling

Etter fredagens alvorlige vogntogbrann dypt inne i den over 7 kilometer lange tunnelen, skal fylkesordførerne i Buskerud og Akershus tirsdag møte Statens vegvesen i et «hastemøte» om sikkerheten i tunnelen.

Fylkesordfører Roger Ryberg mener det haster med å få på plass en permanent løsning, enten løsningen er bro eller nytt tunnelløp.

– Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, sier Ryberg.

Ordførerne i kommunene på begge sider av fjorden krever også en avklaring neste måned.

I Ski og Nesodden vil man ha bro, i Røyken ønsker man begge deler, mens Frogn-ordfører Odd Haktor Slåke (H) ønsker et nytt tunnelløp.

– Jeg har tillit til at man beslutter bygging av et tunnelløp nå før sommerferien, og har tillit til at samferdselsministeren ser dette like godt som alle andre. Med ett løp i hver retning, mener jeg tunnelen vil bli veldig sikker, sier Slåke til NTB.

– En helt ny tunnel eller bro mener jeg er en vanvittig bruk av ressurser. Det kan fort bli 2040 før en bro eller tunnel er ferdig, og det blir også veldig mye dyrere enn et nytt tunnelløp, sier han.

Les også

Nasjonal transportplan: – Boligprispresset vil spre seg

Les også

Lastebileiere vil ha bompengeunntak

Les også

Regjeringen utsetter togkonkurranse med et halvt år

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Bil
  2. Ketil Solvik-Olsen
  3. Statens vegvesen

Flere artikler

  1. Aps tog-regnestykke går ikke opp

  2. Ny transportplan med rekord i årlige bompenger

  3. Regjeringen utsetter togkonkurranse med et halvt år

  4. Slik er Hydros nye «super-fabrikk»

  5. Spenningen øker i Venezuela