Regjeringen vil gi 365 millioner til Andøya Spaceport

Med hele Stortinget i ryggen vil næringsminister Iselin Nybø prøve å tjene penger på å skyte opp satellitter fra Andøya i Nordland. Første oppskytning vil kunne finne sted i 2021 og basen vil være fullt operativ fra 2025.

VIL BYGGE NY BASE: Andøya Space Centre kan få en todelt finansiering fra staten, bestående av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner og statsstøtte på 83 millioner kroner, for å bygge oppskytningsbasen Andøya Spaceport. For å få tilgang til pengene må selskapet oppfylle en rekke krav.
Publisert:

Regjeringen foreslår å gi Andøya Space Center opptil 365 millioner kroner i finansiering for å bygge Andøya Spaceport. Samtidig har hele næringskomiteen på Stortinget blitt enig om at oppskytningsbasen for små satellitter bør bygges så raskt som mulig.

Regjeringen vil legge frem forslaget for Stortinget som en del av tredje fase med økonomiske corona-tiltak.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til E24 at det dreier seg om en todelt finansiering, bestående av en investering i selskapet på 282,6 millioner kroner og statsstøtte på 83 millioner kroner.

Andøya Space Center, som eies 90 prosent av staten og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace, planlegger i tillegg å hente penger fra andre kilder enn staten, inkludert banklån på markedsmessige vilkår.

– Andøya Spaceport er et nyskapende prosjekt, som kan gi både arbeidsplasser på Andøya og interessante muligheter for Norge som romnasjon, sier Nybø.

KREVER AVKASTNING: Næringsminister Iselin Nybø (V) krever at Andøya Spaceport skal gi «en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert».

Total prislapp over en milliard

Andøya kan dra nytte av sin geografiske plassering, infrastruktur og kompetanse, men vil møte konkurranse fra lignende prosjekter i Storbritannia, Portugal og Sverige.

– Dette er et kjempeløft for oss som selskap og en viktig etablering for nasjonen, sier Andøya Spaceport-direktør Odd Roger Enoksen.

– Men det er fortsatt et kappløp. Det er viktig å være først. Det jobbes veldig bra i andre land, særlig i Skottland.

Enoksen forklarer at den totale prislappen for Andøya Spaceport vil bli på godt over 1 milliard kroner.

– Regjeringens forslag er helt i tråd med søknaden, men det er flere aktører inne som vil ta sin del av investeringen. Blant annet vil en eiendomsinvestor utvikle en del av bygningsmassen, slik at vi blir leietaker og ikke eier hele infrastrukturen.

Han forklarer at avventende og utålmodige partnere i hele verdikjeden har gjort det vanskelig å detaljplanlegge før finansieringen kommer på plass.

– For tre uker siden valgte styret å ta ned tempoet for å ikke svi av for mange egne midler. Nå gleder jeg meg til å gå i gang for fullt, sier Enoksen.

KAN SMILE: Sjefen for Andøya Space Center og datterselskapet Andøya Spaceport, Odd Roger Enoksen, kan være optimistisk til at regjeringens forslag om finansiering får støtte på Stortinget. Enoksen har tidligere vært Norges kommunal- og olje- og energiminister for Senterpartiet.

Må gi avkastning

Opprinnelig søkte Andøya Space Center om en statlig investering på 1,3 milliarder i februar 2019 – drøyt to år etter at den militære flybasen på øya ble vedtatt lagt ned av Stortinget.

Siden den gang har selskapet blitt nødt til å sende inn reviderte søknader en rekke ganger, blant annet fordi en statlig investering ikke ble regnet som lønnsom nok og fordi statsstøtte kunne havne i strid med EØS-regelverket.

Næringsminister Nybø sier at forutsetningene fortsatt gjelder for den foreslåtte finansieringen på 365 millioner. Regjeringen ønsker blant annet «en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert».

– Forutsetningen er at dette kan gjøres som en lønnsom investering og innenfor rammene til statsstøtteregelverket, sier Nybø.

Hva var de avgjørende faktorene som gjorde at regjeringen vil gi finansiering nå?

Det har vært en betydelig utvikling i forretningsmodellen for Andøya Spaceport fra den første søknaden departementet mottok til søknaden vi mottok 1. april. Forretningsmodellen er nå tilstrekkelig moden til at vi kan vurdere kriterier og ta stilling til den.

Andøya Space Center må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte.

– Dersom betingelsene for finansieringen oppfylles raskt, vil anleggsarbeid kunne komme i gang i andre halvår 2020. Første oppskytning vil kunne finne sted i 2021 og basen vil være fullt operativ fra 2025, sier Nybø.

Les også

Forsvarsministeren mener Andøya Spaceport kan bli en «strategisk viktig ressurs»

Stortinget vil bygge så raskt som mulig

Forslaget vil etter alt å dømme bli godt mottatt på Stortinget.

Tidligere denne uken ble alle partiene i næringskomiteen på Stortinget, inkludert partiene i regjeringen, enige om at Andøya Spaceport bør bygges så raskt som mulig.

Det enstemmige vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av romindustrimeldingen, som formelt skal avgis 4. juni.

– Jeg er kjempeglad, sa opposisjonspolitiker Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiet, som er saksordfører for romindustrimeldingen, til E24 etter vedtaket.

– Dette gir en tydelig backing, sa Høyre-politiker Kårstein Eidem Løvaas.

Næringsminister Nybø forteller om stort engasjement for Andøya Spaceport i mange partier.

– Regjeringen har tatt sine vurderinger uavhengig av Stortinget, men jeg er glad for at regjeringen nå vil få flertall for forslaget, sier Nybø.

Krf-politiker Steinar Reiten i næringskomiteen mener det nye forslaget fra regjeringen er viktig for å bygge opp nye næringer og kompetansearbeidsplasser på et område med stort vekstpotensial de kommende årene.

– Per i dag mangler det en europeisk lokalitet for oppskyting av småsatellitter, og signalet som nå kommer fra regjeringen gjør at Norge ligger godt an til å vinne kappløpet om å bli først med å etablere oppskytingskapasitet, sier Reiten.

Høyre-politiker Margunn Ebbesen i næringskomiteen er enig.

– Dette betyr utrolig mye for Andøya og Nordland. Andøya spaceport vil være med på å sikre kompetanse og kompetansearbeidsplasser i nord. Jeg vil fortsette å følge denne saken tett fremover.

Publisert: