Hvilket yrke er farligst?

Hjelpepleierne er dobbelt så utsatt for yrkesulykker som bygg og anleggsarbeidere. Og løfter om en bedring har ikke gitt resultater, viser fersk rapport.

SCANPIX
  • Ulf Peter Hellstrøm - Aftenposten
Publisert:,

Beregninger viser også at overanstrengelse, fysiske skader av løft og andre faktorer fører til en høy grad av varig uførhet blant de hjelpepleiere som blir utsatt for yrkesulykker. 1850 årsverk går trolig tapt bare i denne yrkesgruppen pr. år som følge av varig uførhet etter ulykker i et hardt arbeidsliv.
- Ulykkesrisikoen for hjelpepleiere er i overkant av to ganger høyere enn den en finner for ansatte i bygg og anlegg, som til nå har vært sett på som en av de mer utsatte grupper, heter det i en ny rapport om yrkesskader meldt 1991-2004 fra FNH.
Fagforbundet raser, finansnæringen advarer og Arbeidstilsynet er bekymret.
- Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen og andre toppolitikere har flere ganger uttrykt bekymring for rekrutteringen til helse- og omsorgsfunksjoner etter hvert som eldrebølgen kommer. Da bør det være lett å forstå hvor viktig det blir å ta vare på helsen hos de pleiere som allerede er i yrket, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH). Organisasjonen omfatter også forsikringsselskapene, som følger utviklingen i yrkeslivet med argusøyne.
"Skjer lite"

- Det er merkbart på slike statistikker at det skjer så lite for hjelpepleierne. Vi forventer at det omsider kommer en forbedring når kommunene nå har fått en bedre økonomi. Halvparten av dem går jo med overskudd for tiden. Da er det viktig at vi ser investeringer i bedre arbeidsforhold, sier Kjellfrid Blakstad i Fagforbundet, som organiserer de aller fleste hjelpepleierne. Hun leder seksjonen for helse og sosial i LOs største enkeltforbund.
- Arbeidstilsynet gjennomførte store undersøkelser om hjelpepleiernes situasjon i 2003 og 2004. Den gang slet mange kommuner med økonomien. Nå er vi ute igjen, ikke minst i "Rett hjem"-kampanjen som nå pågår. Vi er spente på hva vi finner - og om det er skjedd forbedringer for hjelpepleierne, sier prosjektleder Edel Utaaker i Arbeidstilsynet. Hun samordner den sentrale kampanjen i tilsynet.

E24-kommentar:Vårt eget valg
Utsatte grupper

Hjelpepleierne ligger høyere på flere typer skader enn fiskere, bønder og industriarbeidere, som er andre, utsatte yrkesgrupper. Og hjelpepleierne skiller seg klart ut blant grupper av ansatte i offentlig sektor som har sikre sysselsettingstall, viser FNH-rapporten. De siste tallene er fra 2004, men FNHs statistikker går helt tilbake til 1991.
Hjelpepleierne utgjør 14 prosent av de ansatte i kommunal sektor, men står for 33,5 prosent av de meldte ulykkene. Ulykkesrisikoen ligger altså langt over de øvrige ansatte i kommunal sektor. Risikoen har ikke endret seg stort i forhold til tilstandene i 1999. Den gang sto hjelpepleierne for 11 av den kommunale arbeidsstyrken og 28 prosent av arbeidsulykkene.
Tunge løft

- Dette tyder på liten forbedring i arbeidsforholdene. De kommunale arbeidsgiverne må gi hjelpepleierne opplæring i gode og hensiktsmessige arbeidsteknikker. En del av skadene som dukker opp, skyldes jo at mange pleiere jobber i hjemmetjenester med til dels tunge løft i trange rom. Og det gjelder også å tilrettelegge forholdene slik at hjelpepleierne kan jobbe sammen i par så ofte det går, mener Arbeidstilsynets Utaaker.

Mange søkkrike nordmenn kunne aldri tenkt seg til å slutte å jobbe. Se hvorfor her.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. 81 liv har gått tapt på 12 år

  2. Flere skal ha feriepenger, fastslår Høyesterett: Student får etterbetalt 13.000 kr i feriepenger

  3. Årets lengste natt

  4. Annonsørinnhold

  5. 13 døde på verftet i fjor: Ber Oljefondet om selge seg ut

  6. Her er grunnlaget for lønnsoppgjøret: Laveste lønnsvekst på over ti år