SENTRALBANKSJEFEN: – Bare avkastningen av oljefondet vil bli brukt

Avtroppende sentralbanksjef Svein Gjedrem tegnet et lyst bilde av norsk økonomi de neste tiårene da han fredag talte til studentene ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

UFORANDRET: "Alle" tror sentralbanksjef Svein Gjedrem vil holde styringsrenten uendret på sitt nest siste rentemøte.

Kallestad, Gorm
  • NTB
Publisert:

– Den norske statens økonomi står i en særstilling i Europa, sa Gjedrem.

Han anslår at bare avkastningen fra Statens Pensjonsfond Utland vil dekke 20 prosent av de offentlige utgiftene i 2020.

– Fondet er da blitt en så viktig finansieringskilde at det er vanskelig å tenke seg at statsmyndighetene vil finne det forsvarlig å tappe av den oppsparte kapitalen. Dette er også en inntekt som ikke rammer næringslivets evne til å produsere slik skatter og avgifter gjør, sa Gjedrem.

Forpliktelser

Gjedrem gjorde en dyster gjennomgang av de europeiske lands gjeldsforpliktelser. Mens statens gjeld i Europa nærmer seg 100 prosent av brutto nasjonalprodukt i det enkelte land, har den norske stat fordringer som har passert 100 prosent av vår egen verdiskaping, påpekte sentralbanksjefen.

Han ga en inngående vurdering av de europeiske staters gjeldsforpliktelser og viste hvor nødvendig det er at statsgjeld blir betalt.

Han trakk fram Sverige og Finland på 1990-tallet som gode eksempler på land som klarte å håndtere sine gjeldsproblemer ved å stramme inn livreima.

Skjult kritikk

Gjedrem, som i hele sin tjenestetid i Norges Bank har vært strengt politisk nøytral, kom for en gangs skyld innom et politisk spørsmål som trolig vil stå sentralt i valgkamper de neste år.

I sin gjennomgang av årsakene til finanskrisen pekte sentralbanksjefen på det uheldige i at mange stater lot sine utgifter løpe i takt med høyere skatteinntekter.

– Som bankene la også mange stater deler av sine utgifter utenom balansen og måten de gjorde det på er den samme som vi i Norge kaller "offentlig-privat samarbeid", sa Gjedrem.

Kritisk til privatisering

OPS-finansiering ble i Norge mye benyttet under Bondevik-regjeringen, mens den rødgrønne regjeringen har strammet inn denne finansieringsformen, som ofte tildekker de reelle utgiftene.

Gjedrem sa at man ved å holde utgifter utenfor balansen legger til rette for bobler, fordi det oppstår ubalanser både i banker i statsfinansene.

OPS-finansieringen, for eksempel til veibygging, har ikke bare talsmenn i Fremskrittspartiet. Også Høyres Erna Solberg har mange ganger tatt til orde for den type finansiering.

Men noe vepsebol tråkker likevel ikke Gjedrem i. Denne høsten er hans siste i sjefsstolen i Norges Bank.

Flere nyheter på E24

Publisert:

Flere artikler

  1. – Vi skyver skatteregningen foran oss

  2. Gjedrems seks høydepunkter

  3. Topp-økonom slakter regjeringens oljepengeforslag: Klart i strid med budsjettreglene

  4. Krise, krise og atter krise

  5. Ber bankene ruste seg nå