Toppleder mener norske sjefer ikke ser grønne inntjeningsmuligheter: – Henger etter

Administrerende direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge er overbevist om at grønn teknologi er veien til suksess for mange selskaper i tiden fremover.

SER LØNNSOMHET I BÆREKRAFT: Administrerende direktør Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge

Foto: Schneider Electric Norge
  • Beregninger: Johan Nordstrøm
Publisert:

– En del norske ledere mister mange muligheter fordi de ser på samfunnsansvar og bærekraft som kostnader for bedriften, sier Nystrøm til E24.

Nystrøm mener at norske ledere ligger bak amerikanske ledere når det gjelder å se mulighetene i å tjene penger på grønn teknologi.

Hun advarer samtidig mot å ta for lett på virksomhetens bærekraftsinitiativer og tenke for kortsiktig. Og at såkalt greenwashing (grønnvasking) er lett å gjennomskue.

«Grønnvasking» er å pynte på fasaden. For eksempel ved å drive med grønn markedsføring for å villede folk til å tro at et produkt er miljøvennlig.

– Topplederens motivasjon må være helhjertet og ektefølt. Hvis toppledere kun føler et ansvar, men ikke en motivasjon for å ta et grønt lederskap, blir man veldig fort gjennomskuet, sier Nystrøm.

– Godt både for samfunn, klima og forretninger

Franske Schneider Electric er en av verdens største selskaper som driver med energieffektivisering.

– Pågangen fra kunder etter løsninger som reduserer CO₂-utslipp og skåner miljøet er massiv og vi forventer en høy vekst som følge av mange store bærekraftige prosjekter de neste årene, sier Nystrøm.

Hun mener at organisasjonen er bygget rundt et grønt DNA.

Noe som betyr at selskapet er gjennomsyret av en tankegang at det man skal drive med må godt både for samfunn, klima og forretninger.

Hun trekker frem at hvert kvartal rapporterer selskapet på alle FNs bærekraftsmål.

– Det er ikke så mange ledere som har greid å finne sitt grønne DNA, sier Nystrøm.

Les også

Stortinget skjerper Oljefondets kullkrav: Storebrand vil gå lenger

Undersøkelse: Toppledere i Norden sakker akterut på bærekraft

I den ferske topplederundersøkelsen CEO Outlook 2019 fra KPMG fremkommer at risiko knyttet til bærekraft og klimaendringer i år seiler opp som området toppledere globalt vurderer som den største trusselen mot virksomhetens vekst de neste tre årene, opp fra 4. plass i 2018.

Den globale rangeringen av risiko i den ferske undersøkelsen er i tråd med Global Risks Report for 2018 fra World Economic Forum hvor klima- og miljørelaterte trusler som ekstremvær, naturkatastrofer, mislykkede forsøk på å forebygge og tilpasse seg klimaendringene, kollaps av biologisk mangfold og økosystem, samt kriser knyttet til mat- og vannmangel, dominerer listen over trusselbildet globalt.

Men likevel viser undersøkelsen at risiko knyttet til miljø og klima havner helt nede på 4. plass hos nordiske toppledere, etter cybersikkerhet, ny teknologi og disrupsjon, samt økt proteksjonisme.

Dette overrasker leder for KPMGs rådgivningsavdeling innen klima og bærekraft, Anette Rønnov.

– Klima- og miljørelaterte trusler blir mer og mer dominerende i risikolandskapet for hvert år som går. Det er påfallende at nordiske toppledere ikke er mer bevisste på dette, sier Rønnov til E24.

Sliter med å koble vekststrategi med samfunnsansvar

I undersøkelsen fremkommer også at til tross for et sterkt nordisk fokus på bærekraftig vekst, sliter fortsatt mer enn halvparten (53 prosent) av nordiske toppledere med å koble bedriftens vekststrategi med samfunnsansvar, godt under det globale gjennomsnittet på 76 prosent.

I tillegg oppgir færre nordiske toppledere enn globale at de ser utover virksomhetens finansielle vekst for å sikre at de lykkes med bærekraft i et langsiktig perspektiv (43 prosent mot 55 prosent).

– Vi tenker at Norge er så langt fremme, men i realiteten henger vi etter resten av verden. Vi kan ikke lene oss på mye flott natur og unnlate å inkludere bærekraft i strategien, sier Rønnov.

Hun understreker at selv om vi ikke føler klimaendringer på kroppen, vil de påvirke de store selskapene som har verdikjeder internasjonalt.

Leder for KPMGs rådgivningsavdeling innen klima og bærekraft, Anette Rønnov.

Foto: KPMG

– I Norge har vi en tendens til å tenke at myndighetene har alt på stell når det kommer til miljø og bærekraft, og de store miljøkatastrofene er for langt unna oss. Selv om det blinker rødt for miljøets tåleevne, kjenner vi det ikke på kroppen slik som i Bangladesh og Midtøsten, og tenker at litt varmere somre høres behagelig ut, sier Rønnov.

I mars kom en ny rapport fra FN om verdens miljøtilstand.

– Rapporten viser at natur fortsatt ødelegges i et katastrofalt omfang. Samtidig har global oppvarming store negative konsekvenser for natur og mennesker. Det trengs et krafttak for å snu utviklingen. Det er avgjørende at verden tar ansvar nå. Vi må alle handle, skrev klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Les også

Statnett tror internasjonale giganter kan øke norsk vindkraftutbygging

Få inn bærekraftsstrategien i forretningsstrategien

I den ferske topplederundersøkelsen fremkommer at nordiske topplederes forståelse for bærekraft har økt, men at de har vanskelig å rent konkret få inn bærekraftsstrategien i forretningsstrategien.

Dette til tross for at to av tre nordiske toppledere sier de har fått på plass en effektiv arbeidsstyrke med bærekraftseksperter som leder arbeidet med å integrere bærekraftig tankegang i den overordnede forretningsstrategien.

– Blir ikke bærekraftskollegaene invitert til strategisamlingen, spør Rønnov.

Mer enn 6 av 10 nordiske toppledere tror virksomhetens vekst vil avgjøres av evnen til å forutse og navigere i skiftet mot en økonomi tuftet på grønn teknologi og redusert CO₂-utslipp.

Sikre langsiktig og bærekraftig lønnsomhet

Norge har forpliktet seg til Parisavtalen. Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

– Det er på tide å innse at det ikke er nok å rapportere på at man har redusert utslippene med 2 prosent fra i fjor. Toppledere bør nå se på hvordan de kan bidra til å nå klimamålene i Parisavtalen og hvordan klimaendringene, nye reguleringer og endrede forbruksvarer påvirker selskapet finansielt. Dette er viktig for å sikre langsiktig og bærekraftig lønnsomhet, sier Rønnov.

I 2017 gjennomførte Sustainability Hub Norway en undersøkelse om hvordan norske virksomheter jobber med bærekraft. Den viste da at godt over halvparten (56 prosent) hadde ingen tidligere erfaring med bærekraft og rekrutteringen foregikk i stor grad internt (48 prosent) og besto av kandidater med bakgrunn fra økonomi eller kommunikasjon.

Kun 32 prosent hadde egne bærekraftsavdelinger, mens resten hadde bærekraft som en del av kommunikasjonsavdelingen, HMS, HR, PR eller markedsføring. 42 prosent oppga at de ikke har egne budsjetter for bærekraft, mens 36 prosent sa at budsjettet var altfor lite.

– Nødvendigheten av et systemskifte blir tydeligere og tydeligere. Vi håper og tror at vi nå har nådd et vippepunkt hvor handlekraft vil bli mobilisert, sier Rønnov.

Les også

Rapport: Ryanair blant de ti største forurenserne i Europa

Les også

– Begynner å bli mye

Les også

Dom i klimarettssaken: Staten vant første runde

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Klima

Flere artikler