Cappelen Damm anker kartelldom

Cappelen Damm anker dommen der forlaget ble pålagt å betale rundt 5 millioner kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven.

Foto: Stian Lysberg Solum NTB scanpix
  • NTB
Publisert:

Sammen med Aschehoug og Gyldendal gikk forlaget til sak mot staten etter at Konkurransetilsynet hadde ilagt dem gebyrer på totalt 27 millioner kroner for kartellvirksomhet.

Tilsynet mente forlagene hadde samarbeidet ulovlig og drevet en kollektiv boikott av Interpress. Målet skal ha vært å begrense konkurransen i massemarkedet ved å unnlate å bruke Interpress til å levere bøker til Reitan Convenience.

I Oslo tingrett ble forlagenes samlede gebyrer halvert, men domstolen ga staten medhold i at de tre selskapene hadde samarbeidet ulovlig. Cappelen Damm mener de ikke har gjort noe som er i strid med konkurranseloven, og at det dermed ikke er noe grunnlag for milliongebyret.

Etter at dommen var falt, lovet konsernsjef Tom Harald Jenssen å gå grundig gjennom domspremissene, og nå er konklusjonen klar:

«Cappelen Damm mener tingrettens dom gjennomgående beror på uriktig bevisbedømmelse og uriktig rettsanvendelse og har derfor anket dommen til Borgarting lagmannsrett for å få opphevet vedtaket fra Konkurransetilsynet», skriver forlaget i en pressemelding søndag.

Cappelen Damm mener bevisene bekrefter at forlaget ikke deltok i noe ulovlig samarbeid, blant annet fordi det ikke hadde samarbeidet med Interpress siden 2008. Interpress ga opp bokvirksomheten i 2014.

Flere artikler

  1. Syv suksesskriterier for forhandlinger

  2. Nordmenn har kryptovaluta verdt fem milliarder

  3. Staten betaler 30 millioner kroner i erstatning til Transocean-selskaper

  4. Annonsørinnhold

  5. Bedriftsforbundet reagerer på konkursrekord: Stikker kjepper i hjulene på småbedriftene

  6. H&M leverer ferske tall  - analytikerne tviler på bedring