Finanstilsynet skal vurdere endringer i utlånsforskriften

Tilsynet må levere sine vurderinger til Finansdepartementet innen 3. oktober.

Publisert:

Dagens utlånsforskrift trådte i kraft den 1. januar i fjor og gjelder til og med 31. desember 2024.

Det har fra før vært planlagt at denne forskriften skal evalueres i høst, ifølge regjeringens nettsider. Og nå melder Finansdepartementet at det bedt Finanstilsynet om gjøre en vurdering innen 3. oktober.

Departementet ønsker blant annet at tilsynet skal vurdere bankenes utlånspraksis og utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld – og hvordan forskriften har påvirket dette.

Utlånsforskriften fastsetter krav til bankenes utlånspraksis. Den stiller blant annet krav til kundens betjeningsevne, gjeldsgrad og belåningsgrad. I tillegg stiller den også krav for avdragsbetaling for boliglån med høy belåningsgrad og alle forbrukslån.

Endringer og utvidelser

Da forskriften ble evaluert tilbake i 2020 foreslo Finanstilsynet å utvide reguleringen av utlånspraksis til å gjelde flere typer lån, ifølge departementet.

«Under høringen anførte flere instanser at forslaget ikke var tilstrekkelig utredet, og departementet fulgte ikke opp forslaget,» skriver Finansdepartementet.

Nå blir imidlertid Finanstilsynet bedt om å gjøre en ny vurdering.

Fra før har boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften blitt slått sammen til den nye utlånsforskriften. Dette hadde virkning fra 1. januar 2021.

Nå skal Tilsynet også se på hvordan disse endringene har fungert, og vurdere hvorvidt det er behov for presiseringer og justeringer.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om