Ber om krisetiltak i flybransjen etter Ukraina-krigen

Ukraina-krigen skaper ny usikkerhet og milliardøkning i drivstoffkostnadene for flybransjen, som fortsatt sliter etter pandemien.

DYRERE OG DÅRLIGERE: Flyplassalliansen, her representert ved varaordfører Lena Arntzen i Hadsel, frykter at konsekvensene av krigen i Ukraina vil gi dyrere flyreiser og dårligere tilbud, spesielt i distriktene.
Publisert:

NHO Luftfart og Flyplassalliansen ber regjeringen utsette gjeninnføringen av flypassasjeravgiften, og vurdere andre krisetiltak for å sikre transporttilbudet både nasjonalt og internasjonalt før den avgjørende sommersesongen.

Flypassasjeravgiften ble midlertidig fjernet under coronapandemien, men skal etter planen tilbake fra 1. juli i år.

Varaordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel kommune i Nordland, er med i Flyplassalliansen, som er en interesseorganisasjon for vertskapskommuner for lufthavner i Norge. Hun opplever at det er knyttet mye frustrasjon og usikkerhet til flyrutene i distriktene.

– Alt som er av avgiftsøkninger er en stor trussel for distriktene. Vi tåler det ikke, fordi tilbudet er så knapt fra før. Vi har bare et minimumstilbud som er sikret av staten (såkalte FOT-ruter), så vi kan ikke miste noen, sier hun til E24.

Les også

Oljeprisbykset kan gjøre flyturen dyrere: – Noen må betale

– Kritisk

Arntzen påpeker at flytilbudet er helt kritisk for distriktene, både for å få folk til sykehus, men også for næringslivet og bosettingen utenfor de store byene.

– Det er veldig viktig at folk kan komme seg ut i distriktene uten å bli ruinert, sier hun.

Varaordføreren viser til at det er rundt seks timers kjøretur til nærmeste større by (Bodø), og flere timers kjøring på dårlige veier til en storflyplass.

– Hvordan skal du få unge til å bosette seg i distriktene hvis de ikke kan komme seg raskt ut i verden, det er et sentralt spørsmål, sier hun.

Flyplassalliansen ber derfor om at myndighetene ikke forverrer situasjonen gjennom ytterligere kostnadsøkninger, så lenge man har en situasjon med sviktende trafikkutvikling og sterkt økende kostnader.

Torbjørn Lothe, sjefen for bransjeforeningen NHO Luftfart, understreker at flybransjen fortsatt sliter etter pandemien, selv om trafikkutsiktene ser lysere ut. Ukraina-krigen byr imidlertid på dyrt drivstoff og økt usikkerhet.

Ikke friskmeldt etter pandemien

NHO Luftfart understreker at den norske flybransjen fortsatt sliter med etterdønningene etter pandemien. I februar og mars var flytrafikken bare om lag halvparten av normalen før pandemien, og bransjen taper penger.

– Russlands krigføring i Ukraina har naturlig nok bidratt til betydelig usikkerhet for trafikk- og markedsutvikling, men har ikke minst bidratt til en ekstremt høy pris på drivstoff, sier sjefen for bransjeorganisasjonen NHO Luftfart, Torbjørn Lothe.

NHO Luftfart representerer blant annet SAS, Norwegian, Widerøe, Flyr og Norse Atlantic.

Rett før påske var organisasjonen i møte med representanter for Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Finansdepartementet, der flybransjen fikk presentere sine utfordringer og ønsker om tiltak.

– Med de markedsutsiktene, og de ekstreme kostnadene som bransjen nå blir påført som følge av krigen i Ukraina, mener vi at det er uforsvarlig å gjeninnføre flypassasjeravgiften 1. juli i år, sier Lothe.

I tillegg ønsker NHO ytterligere tiltak, eksempelvis redusert moms for persontransport og/eller reduserte lufthavnavgifter, hvis krisen vedvarer og/eller forsterker seg.

– Fikk dere noen svar eller signaler om mulige tiltak?

– Nei, og det er vanskelige å fortolke det som ble sagt, men vi forventet heller ikke konkrete svar på dette møtet. Håpet er at det kommer i revidert statsbudsjett som legges fram i mai, sier Lothe.

Les også

Reisefeberen er tilbake: – Salget har tatt seg opp dag for dag

– Ikke legg stein til byrden

NHO anslår at de negative ringvirkningene av krigen kan øke bransjens drivstoffkostnader med 4–6 milliarder kroner årlig, basert på en prisøkning på 4–6 kroner per liter og en årlig omsetning før pandemien på rundt 1,1 milliarder liter flydrivstoff på norske lufthavner.

– Dette innebærer en formidabel kostnadsøkning for luftfarten, som gjennom de siste to årene har tapt enormt med penger, sier Lothe.

– Det vi ber om er at man ikke legger mer stein til byrden ved å gjeninnføre flypassasjeravgiften. Det vil være umusikalsk for den bransjen som ble hardest rammet av pandemien, tilføyer han.

Lothe frykter at utviklingen vil kunne bli svært ødeleggende for næringen og i neste runde for samfunnet, gjennom et redusert flytransporttilbud og høyere prisnivå for de reisende. Mange arbeidsplasser både innenfor luftfarten, men også innenfor næringer som er avhengig av en god flytransportstandard, kan bli berørt.

– Ser det ikke bedre ut etter påsken?

– Trafikken i påsken begynte å nærme seg normalen, spesielt innenriks, og trafikkutsiktene er betydelig mer positive enn i vinter da pandemien pågikk, men bransjen sliter fortsatt etter å ha tapt penger så det griner gjennom vinteren, sier han.

– Bransjen er nå helt avhengig av en vellykket sommersesong for å hente inn en del av de tapene man har hatt gjennom lang tid, tilføyer han.

E24 har bedt om kommentar fra Samferdselsdepartementet, men ble henvist til Finansdepartementet. Der opplyser kommunikasjonsavdelingen at statssekretær Geir Indrefjord (Sp) har deltatt på et møte med aktører og fått en oppdatering om hvilke tiltak bransjen ønsker for å bedre sin økonomi.

«Finansdepartementet vil i midten av mai legge frem revidert nasjonalbudsjett, hvor eventuelle skatte- og avgiftsendringer for å imøtekomme dagens økonomiske situasjon vil presenteres», er alt departementet foreløpig vil si om saken.

Revidert statsbudsjett legges frem 12. mai.

Les også

Luftfarten sier den kompenserer for CO₂-utslipp. Kan være grønnvasking, sier ny rapport.

Publisert: