Regjeringen åpner for 1.500 på arrangementer

Regjeringen følger rådene fra helsemyndighetene.

I oktober 2020 tillot smitteverntiltakene at publikum satt på langbord med avstand under en konsert.
Publisert:

– Nå åpnes det for 1.500 personer innendørs og 3.000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding torsdag kveld.

Fra klokken 12 fredag kan arrangører med faste tilviste plasser åpne dørene, og slippe publikum inn i kohorter på 200 personer, ifølge meldingen.

Utendørs er det maks 3.000 personer, fordelt på kohorter på 500 personer.

Både innendørs og utendørs skal det maks være 50 prosent av kapasiteten.

– Økningen i antallsbegrensningen er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen i meldingen.

I tråd med anbefalingene

Økningen av antallet er i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI, som ble kjent tidligere torsdag.

Helsedirektoratet forutsatte samtidig «smittevernfaglig forsvarlig drift» som at det kan holdes en meters avstand til andre enn de man bor med.

I meldingen fra regjeringen skal det være en meter eller ett sete mellom de som ikke er i samme husstand. Det skal være minst to meters avstand mellom kohortene.

Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av smitteverntiltakene i starten av februar.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, sier kulturministeren i meldingen.

– Kan i større grad tilpasses

De nåværende tiltakene tillater maks 30 personer inne uten faste tilviste plasser, og maks 200 med faste tilviste plasser på offentlige arrangementer innendørs.

– Eksisterende råd om antall deltagere ved offentlige arrangement kan i større grad tilpasses, nyanseres og ta hensyn til størrelse og utforming av lokalene og arenaene, skriver Helsedirektoratet i sitt faglige grunnlag til Helse og omsorgsdepartementet.

Det påpekes også at antallet som er tillatt å delta på arrangementer har «story betydning» spesielt for kulturbransjen, «men også for andre arrangører av idrettsarrangementer, seminarer, og livssynssamlinger». Da det påvirker billettsalg og inntektene fra det.

Kohortinndelingen som anbefales beskrives som et tiltak som «ikke påvirker sektorene i samme gra som antallsbegrensinger, og som samtidig bidrar til en viss grad å avbøte den risikoen for smitte som et økt antall deltagere kan medføre.

– Inndelingen i kohorter reduserer risikoen noe for større smitteutbrudd, og har vist seg som et vellykket smitteverntiltak tidligere i pandemien, skriver direktoratet.

Publisert: