Anbudsdrama på Romerike: Trakk i nødbremsen et halvår etter krise ble kjent

I siste liten valgte Nedre Romerike Avløpsselskap å diske portugisiske Efacec fra biogassanbudet de var innstilt til å vinne.

DISKET: Et selskap som inntil juli 2020 var eid av Isabel dos Santos, her sammen med de amerikanske kjendisene Paris Hilton og Nicole Scherzinger, ble først innstilt til å vinne et anbud på 217 millioner kroner for å bygge et biogassanlegg på Nedre Romerike. Men så ble selskapet disket i siste liten for å ha for dårlig økonomi som følge av en krise utløst av korrupsjonsanklager mot dos Santos.
Publisert:

– Vi gjentar vår forbløffelse over hvordan anbudsprosessen ble håndtert, samt anbudets uventede, motstridende og plutselige kansellering, skriver Efacecs kommunikasjonsdirektør, Sandra Pombo, i en e-post til E24.

I forrige uke meldte E24 at Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har avlyst anbudskonkurransen for et nytt biogassanlegg i Lillestrøm. Efacec ble innstilt som vinner av anbudet like før jul, med et tilbud på 217 millioner kroner.

Gjennom deler av anbudsprosessen var det portugisiske selskapet kontrollert av den angolanske presidentdatteren Isabel dos Santos, som er siktet for bedrageri- og hvitvasking og anklaget for omfattende korrupsjon.

I siste liten ble Efacec disket for å ha for dårlig økonomi til å få kontrakten. Den eneste gjenværende konkurrenten, norske Cambi, ble avvist fordi deres tilbud ble vurdert som for dyrt.

Dokumenter E24 har fått innsyn i viser en hektisk snuoperasjon i starten av 2021.

Dokumentene viser hvordan NRA valgte å diskvalifisere Efacec på grunn av de økonomiske konsekvensene av korrupsjonsanklagene mot dos Santos – etter først å ha vurdert Efacecs økonomi som tilstrekkelig, gitt eierskapet til dos Santos grønt lys, og annonsert Efacec som vinner av anbudet.

Efacec sier de vurderer alle tilgjengelige rettslige skritt etter avlysningen, mens Cambi fastholder at de burde fått kontrakten.

– NRA har håndtert anbudsprosessen i henhold til regelverket knyttet til offentlige anskaffelser, skriver NRA-sjef Thomes Trømborg i en e-post til E24.

Vi i E24 er avhengige av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post anders.fjellberg@schibsted.com og eirik.elvevold@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799367068 og +4748098064.

Ble først vurdert som solid

I starten av anbudsprosessen, høsten 2019, vurderte NRA økonomien til Efacec for første gang ved hjelp av en ekstern ekspert.

Konklusjonen var at Efacec «er et stort solid verdensomspennende konsern med en mer enn tilstrekkelig soliditet» for den aktuelle kontrakten.

Vurderingen viser blant annet til en kredittvurdering utført av byrået Axesor i juni 2019, som konkluderer med at Efacec har en «stabil finansiell struktur som viser en positiv finansiell autonomi og kontrollert gjeld».

Dos Santos-avsløring utløste dyp krise

Noen måneder senere sto Efacec i en dyp, økonomisk krise som «truet selskapets bærekraft nesten irreversibelt», ifølge selskapets siste årsrapport. Efacec ble nektet finansiering, slet med å holde inngåtte avtaler og permitterte en betydelig del av staben.

Krisen ble utløst av at daværende hovedeier dos Santos – Afrikas rikeste kvinne – i januar 2020 ble siktet for hvitvasking og bedrageri etter korrupsjonsavsløringen «Luanda Leaks». På toppen kom effektene av coronapandemien.

Les også

Bakgrunn: Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogassanbud på Romerike

PÅ BESØK: Efacecs tidligere hovedeier Isabel dos Santos besøker selskapets nye industrienhet for elektrisk mobilitet i området Maia i byen Porto i februar 2018. Sommeren 2020 måtte Portugal nasjonalisere aksjeposten hennes for å redde selskapet etter en stor korrupsjonsskandale.

Allerede i februar 2020 ble Efacec nedgradert av kredittratingbyrået Axesor fordi det var «betydelig omdømmerisiko knyttet til gruppens hovedaksjonær».

Dos Santos forsøkte å selge Efacec-aksjene sine våren 2020, men klarte ikke å finne kjøpere.

Sommeren 2020 var Efacecs krise så alvorlig at portugisiske myndigheter grep inn og nasjonaliserte aksjene til dos Santos for å redde selskapet. Arbeidet med å selge aksjeposten på 71,73 prosent videre til private investorer pågår fortsatt.

De økonomiske problemene til Efacec har blitt bredt omtalt både i selskapets egen innrapportering, i portugisiske medier og på nettsidene til portugisiske myndigheter.

Les også

Privat selskap avviste presidentdatter: – En viktig årsak var daværende eierforhold

Innstilte Efacec i desember

Til tross for det turbulente året ble Efacec innstilt som vinner av biogassanbudet på Romerike i desember 2020. Ifølge en pressemelding fra NRA skulle kontrakten undertegnes «rett over nyttår».

Kort tid før NRA sendte ut pressemeldingen, klaget Efacecs norske konkurrent, Cambi, inn avgjørelsen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) på grunn av korrupsjonsanklagene mot Isabel dos Santos.

E24 hadde også stilt spørsmål ved NRAs vurderinger av dos Santos' eierskap og Efacecs siste årsrapport, som beskrev selskapets krise.

– NRA er like trygge på at Efacec vil klare å levere i henhold til kontrakt som det NRA ville vært for de øvrige tilbyderne i denne anbudskonkurransen, skrev NRA-sjef Thomes Trømborg til E24 den 21. desember, dagen før pressemeldingen.

– Kontrakten signeres så snart NRA har vurdert KOFA-klagen fra Cambi nærmere, skrev han også.

AVLØPSSJEF: Thomes Trømborg, daglig leder i NRA, til venstre. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i E24 høsten 2020 om vedlikeholdsetterslep i norske vann- og avløpssystemer.

I romjulen stilte E24 flere oppfølgingsspørsmål om hvilke nye vurderinger NRA hadde gjort av Efacecs økonomi i lys av selskapets krise.

5. januar svarte Trømborg at de som standard prosedyre ville gjøre en endelig vurdering basert på oppdatert, økonomisk dokumentasjon.

Samtidig skrev Trømborg at NRA allerede hadde gjort «ekstra undersøkelser» av Efacec fordi det var «en del åpenbare utfordringer».

Vurderingen av Efacecs økonomi fra 2019, der «utfyllende dokumentasjon ble etterspurt og mottatt», tilsa ikke at det skulle være «behov for spesiell oppmerksomhet på disse områdene», ifølge Trømborg.

Ny vurdering: «Alle økonomiske indikatorer viser en negativ trend»

Samme dag som E24 fikk svar fra Trømborg, sendte NRA et brev til Efacec der de etterspurte ytterligere økonomisk dokumentasjon:

«NRA er klar over at Efacec har en ganske annerledes økonomisk situasjon nå sammenlignet med den økonomiske situasjonen da Efacac ble prekvalisifert til å delta konkurransen», står det i brevet datert 5. januar.

NRA bestilte deretter en ny vurdering av Efacecs økonomi fra to eksterne konsulenter.

Denne gangen var konklusjonen at Efacec ikke oppfylte kravet om tilfredsstillende økonomisk soliditet: «Alle økonomiske indikatorer viser en negativ trend», står det i den nye vurderingen datert 18. januar.

Den nye vurderingen fremhevet:

 • Kraftig fall i omsetning, driftsmargin og likviditet i første halvår 2020
 • Betydelig redusert ordreinngang, svekket omsetning og redusert driftsresultat siden 2019
 • Stor usikkerhet rundt og manglende regnskapsdokumentasjon for andre halvår 2020
 • En uavklart situasjon rundt Portugals eierskap
 • Efacecs eksterne revisor mener det er vesentlig usikkerhet ved selskapets fremtid
 • En estimert kredittvurdering utført av revisjonsselskapet BDO, som selv påpeker at de ikke er et kredittratingbyrå, antyder at Efacec-konsernet ville hatt en rating på B/B- noe som klassifiserer selskapet som «høyt spekulativt»
MODELL: En digital modell viser en mulig plassering av biogassanlegget i Krogstad Miljøpark i Lillestrøm kommune øst for Oslo.

I de påfølgende ukene forsøkte Efacec uten hell å overbevise NRA gjennom brev og møter om at den nye vurderingen var feil. Efacec hevder at:

 • Problemene i 2020 skyldtes eksterne faktorer som ikke lenger eksisterer
 • Efacecs balanseregnskap ble ikke påvirket så mye at selskapets bærekraft var truet
 • Efacec har sikret et lån på 70 millioner euro etter Portugals nasjonalisering
 • Efacec har en ordrebok på 500 millioner euro, der kontrakten med NRA utgjør under fire prosent
 • NRA har tolket det norske anskaffelsesregelverket feil når de har sett bort fra opplysninger om positiv utvikling i andre halvår 2020
 • Efacec har gjennomført flere vellykkede prosjekter i Norge og Skandinavia siden 2009

«Når all relevant dokumentasjon som er gitt tas i betraktning, bør NRAs tvil om Efacecs finansielle stilling bli eliminert», skriver Efacec til NRA i et brev datert 28. januar.

Men NRAs tvil ble ikke eliminert. 2. februar sendte NRA ut brev om at Efacec var diskvalifisert og at hele anbudskonkurransen var avlyst.

Vurderer rettslige skritt

Efacec stiller seg uforstående til diskvalifiseringen, og vurderer nå «alle tilgjengelige rettslige skritt». Selskapet mener det har «mer enn nok ressurser» til å levere på tilbudet, og påpeker at de utvikler «prosjekter i mye større skala for flere kunder over hele verden».

STORT SELSKAP: Bilde av Efacecs hovedkontor i Porto nord i Portugal.

Kommunikasjonsdirektør Sandra Pombo skriver til E24 at Efacec har «operert i normale markedsforhold» og «utført flere prosjekter uten forstyrrelser» siden fjerde kvartal 2020. Videre hevder hun at selskapet vil sitte igjen med en egenkapital på rundt 180 millioner euro ved utgangen av 2020.

– Efacec ville aldri gått inn i en kontrakt med NRA eller noen annen aktør hvis selskapet ikke hadde evnen til å utføre det som var avtalt i kontrakten, skriver Pombo.

NRA-sjefen mener tidspunktet var «naturlig»

NRA-sjef Thomes Trømborg avviser at avløpsselskapet burde ha gjennomført en ny vurdering av Efacecs økonomi rett etter at selskapets krise og nasjonalisering ble offentlig kjent i fjor sommer.

Selv om NRA har sett bort fra Efacecs egne estimater og prognoser for andre halvår 2020 fordi disse er for usikre, mener Trømborg det er «naturlig» at den nye vurderingen ble utført rett før kontraktinngåelsen for å få et mest mulig oppdatert beslutningsgrunnlag.

NRA har ikke basert sin vurdering av økonomisk soliditet på avisoppslag eller nyheter på nettet. NRA sin vurdering er basert på offentlig tilgjengelige regnskapstall, årsrapporter og kredittvurderinger, skriver Trømborg til E24.

– Basert på dokumentasjon ved prekvalifisering var det ikke grunnlag for å gjøre en ytterligere vurdering av hvorvidt Efacec imøtekom kvalifikasjonskravet til økonomisk soliditet sommeren 2020, et halvt år før planlagt tidspunkt for kontrahering, fortsetter han.

MÅ STARTE PÅ NYTT: NRA-sjef Thomes Trømborg må nå sette i gang en ny anbudskonkurranse for det planlagte biogassanlegget i Lillestrøm. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i E24 høsten 2020 om vedlikeholdsetterslep i norske vann- og avløpssystemer.

Trømborg understreker at begge de økonomiske vurderingene hadde helt klare konklusjoner basert på dokumentasjonen de fikk tilsendt da vurderingene faktisk ble gjennomført.

– Med tanke på den offentlig tilgjengelige informasjonen om Efacecs krise og påfølgende nasjonalisering, hvorfor valgte NRA å sende ut pressemelding om at Efacec var innstilt som vinner av anbudet før en ny vurdering av selskapets økonomi hadde blitt gjennomført?

– Tildelingsmeldingen var gjort på faglig og økonomisk grunnlag i forhold til prosjektbeskrivelsen, med forbehold om ytterligere bakgrunnssjekker. Det var ønskelig å markere tildelingen for å understreke at den foreliggende KOFA-klagen knyttet til tildelingen ikke påvirket NRAs innstilling av Efacec som vinner av konkurransen, skriver Trømborg.

Cambi har nylig trukket klagen til KOFA fordi anbudskonkurransen ble avlyst. Klagen ble ikke behandlet.

Det vil bli avholdt en ny anbudskonkurranse for det planlagte biogassanlegget, men det er ikke kjent når.

Publisert: