Privat selskap avviste presidentdatter: – En viktig årsak var daværende eierforhold

Mens et offentlig avløpsselskap på Romerike ga grønt lys til et selskap eid av korrupsjonsanklagede Isabel dos Santos, ble det samme selskapet avvist av private Biokraft i Trøndelag.

Biokraft i Trøndelag sa for rundt et år siden nei til portugisiske Efacec. En viktig grunn var ifølge Biokraft de daværende eierforholdene i Efacec. Selskapet var da eid av Isabel dos Santos.
  • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
  • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert: Publisert:

Like før jul skrev E24 at det offentlige eide Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) vil gi en kontrakt på 217 millioner kroner for å bygge et biogassanlegg til selskapet Efacec, som under store deler av anbudsprosessen var kontrollert av Isabel dos Santos.

Dos Santos er datter av Angolas tidligere president, kjent som Afrikas rikeste kvinne, og har det siste året stått i sentrum av den globale korrupsjonsskandalen Luanda Leaks.

Mens anbudsprosessen på Romerike pågikk ble dos Santos’ midler frosset i Angola og Portugal, og hun ble siktet for underslag og hvitvasking. Dos Santos satt som største eier i Efacec fram til juli 2020, da den portugisiske staten grep inn og tok over aksjene hennes for å redde selskapet.

Isabel Dos Santos, datter av Angolas tidligere president, står i sentrum av en enorm korrupsjonsskandale og beskyldes for å ha beriket seg grovt på offentlige midler og korrupte avtaler i Angola.

Avgjørelsen om å gi anbudet til Efacec er klaget på av en av de andre tilbyderne i anbudskonkurransen.

NRAs juridisk vurdering, utarbeidet av en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser, er at korrupsjonsanklagene mot dos Santos ikke har gitt grunnlag for å avvise Efacec. NRAs vurdering får støtte av en annen ekspert på området, advokat Robert Myhre (se lenger ned i saken).

Dos Santos har avvist alle anklager, og hevder hun er utsatt for et politisk motivert angrep fra Angolas nye regime.

Les også

Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogass-anbud på Romerike

Avvist

Samtidig som Efacec ble godkjent og fikk grønt lys for å være med videre i den offentlige anbudskonkurransen på Romerike, var det private selskapet Biokraft AS i gang med en tilsvarende jobb:

På Skogn i Trøndelag driver Biokraft verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass. For om lag ett år siden lette de etter leverandører til «Skogn II». Prosjektet skal utvide produksjonen på biogassanlegget, og har en kostnadsramme på rundt 200 millioner kroner.

Biokraft driver verdens største anlegg for produksjon av flytende biogass i Skogn i Trøndelag.

Efacec var et av selskapene som kom med et tilbud på utbyggingen, men Biokraft satte foten ned for selskapet. En viktig grunn var eierforholdene i Efacec. Det bekrefter Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft AS, overfor E24.

På tidspunktet avgjørelsen ble tatt var Efacec eid av Isabel dos Santos.

– Uaktuelt å samarbeide

«Vi fikk inn flere konkurransedyktige tilbud på fabrikkprosjektet Skogn II. Vi gjorde grundige undersøkelser av alle relevante forhold som berørte potensielle leverandører, og kom etter en helhetsvurdering frem til at Efacec ikke var en aktuell samarbeidspartner for oss, selv om de var konkurransedyktig på pris og tekniske spesifikasjoner», skriver Wollan i en e-post til E24.

Wollan skriver videre at han ikke kan kommentere hvilke vurderinger andre selskaper har gjort, men at det for Biokraft var «uaktuelt å samarbeide med Efacec på det tidspunktet vi tok vår beslutning om leverandør til Skogn II».

«En viktig årsak var daværende eierforhold i Efacec», skriver Wollan.

Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft.

Kontrakten for «Skogn II» gikk til selskapet Andion, med hovedkontor i Vancouver. Utvidelsen av biogassanlegget skal gjennomføres i 2021 og 2022.

– Ikke dokumentert alvorlige feil

I motsetning til Biokraft må offentlig eide Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) følge forskriften for offentlige anskaffelser.

NRAs klare vurdering er at korrupsjonsskandalen og anklagene mot Isabel dos Santos ikke på noe tidspunkt i anbudsprosessen ga grunnlag for å avvise Efacec fra anbudet etter regelverket for anskaffelser.

I et brev til selskapet Cambi, som var med i anbudskonkurransen og har klaget inn NRAs avgjørelse til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), skriver NRA at «Ut ifra den tilgjengelige informasjonen om korrupsjonsskandalen, anses det ikke tilstrekkelig dokumentert at det er begått alvorlig feil fra Isabel dos Santos/Efacecs sin side, som gjør at det kan konkluderes med at oppdragsgiver har en rett til å avvise Efacec etter anskaffelsesforskriften».

Brevet fra NRA er skrevet av advokat Marianne H. Dragsten, partner i firmaet Vaar og en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Marianne H. Dragsten, partner og advokat i Vaar, representerer NRA og er tydelig på at NRA har fulgt reglene for offentlige anskaffelser.

Får støtte av ekspert

Advokat Robert Myhre, en annen ekspert på fagfeltet og tidligere sekretariatsleder i KOFA, støtter NRAs vurdering. Han uttaler seg på bakgrunn av E24s dekning av saken.

«Ut fra det jeg har lest av artikkelen, synes avløpsselskapet å ha rett», skriver Myhre i en e-post.

Han viser til at plikten til å avvise et selskap for korrupsjon først oppstår hvis selskapet, eller personer i selskapets ledende organer, er dømt eller har vedtatt et forelegg. Verken dos Santos eller Efacec er dømt for korrupsjon.

Forskriften gir imidlertid rett til å avvise et selskap når «oppdragsgiveren kan dokumentere at leverandøren for øvrig har begått alvorlige feil som medfører tvil om hans yrkesmessige integritet».

«I og med at [dos Santos’] representant har fratrådt styret, er jeg skeptisk til om det ville foreligge en slik rett», skriver Myhre til E24, og videre:

«Det ville også kreve omfattende dokumentasjon å sannsynliggjøre at den personen som satt i styret på hennes vegne, var hennes ’forlengede arm’, og at hun derfor reelt sett satt i et ledende organ. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at en person som er mistenkt eller siktet i en økonomisk sak, sitter på en eierandel i selskapet.»

Det har ikke lyktes E24 å få en kommentar fra Efacec om at de var uønsket som leverandør for Biokraft.

Efacec ønsket ikke å kommentere saken om anbudet på Romerike da E24 kontaktet dem før jul. Efacec viste til at behandlingen av klagen som er sendt til KOFA må få gå sin gang.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Fornybar energi
  2. Angola
  3. Korrupsjon

Flere artikler

  1. Presidentdatter i korrupsjonsskandale fikk grønt lys i biogass-anbud på Romerike

  2. Millionkontrakt skulle signeres «rett over nyttår». Nå avlyses konkurransen

  3. Avløpsselskap vant frem i klagesak om 200-millionerskontrakt

  4. Innrømmer regelbrudd i anbudsdrama på Romerike

  5. Hevder kontrakt på 200 millioner ble avlyst på grunn av «kalde føtter»