Ap ber Sanner svare om eiendomsskatt på utleieboliger

Finansminister Jan Tore Sanner må svare om hva slags endringer som kan gjøres i eiendomsskatten. Bakgrunnen er E24s saker om skatten på sekundærboliger i Oslo.

FIKS DET SELV: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har ingen intensjon om å gjøre endringene i eiendomsskatteloven som Oslo-byrådet ber om.
Publisert: Publisert:

E24 skrev i helgen at eiendomsmilliardær Ivar Tollefsen betaler totalt 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 Oslo-leiligheter.

Saken var utløsende for at Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen nå har sendt et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner (H).

«Hvilke endringer i eiendomsskatten kan gjøres for å sikre lik verdifastsettelse av sekundærboliger for eiendomsskatt og formuesskatt, og hvilke konsekvenser vil slike endring ha for prisutviklingen i eie- og leiemarkedet for bolig?», lyder spørsmålet fra Sivertsen.

Les også

Tollefsen betaler totalt 25.000 kroner i eiendomsskatt for 3.800 Oslo-leiligheter

Utgangspunktet er at eiendomsskatten har andre regler for fastsetting av formuesverdi enn formuesbeskatning. Der skilles det eksempelvis mellom primær- og sekundærbolig.

Sivertsen mener at det kan være rasjonelt med en likere måte å beregne skattegrunnlag av sekundærboliger for eiendomsskatt og formuesskatt.

FORNUFTIG SKILLE: Aps Eirik Sivertsen mener det er fornuftig slik Oslo har gjort, med et høyt bunnfradrag, så vanlige folk betaler mindre eiendomsskatt enn de rikeste.

«Flere grep for å få til dette kan tenkes, eksempelvis muligheten til å kunne differensiere størrelsen på bunnfradrag, rabatt i verdifastsettelsen eller forskjellig skattesats avhengig om det er sekundærbolig eller primærbolig», skriver han til finansministeren.

Avvises av Sanner

Arbeiderpartiet har med det plukket opp ballen etter at Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll beskrev Tollefsens utgifter til eiendomsskatt som «urimelig» og uttalte at «med en ny regjering ønsker Oslo SV å skattlegge utleieleilighetene hans annerledes enn de hjem folk bor i og eier».

Det er bunnfradraget på 4 millioner kroner som sørger for at mindre Oslo-boliger ikke er skattepliktige.

Les også

Stadig flere med lav inntekt leier bolig

Og siden eiendomsskatten er en objektskatt, ikke en personskatt, kan Tollefsen-eide Heimstaden eie 3.800 utleieleiligheter i Oslo uten å betale mer enn 25.000 kroner i året.

Byrådet i Oslo har over flere måneder jobbet med å utrede hva slags lovendringer som trengs for å kunne skattlegge primær- og sekundærboliger forskjellig, et arbeid som fremdeles pågår.

De ba regjeringen komme dem i møte med samme problemstilling i 2019, men forslaget ble klubbet ned av daværende finansminister Siv Jensen. Og heller ikke Jan Tore Sanner (H) ønsker å finne løsninger for å gi høyere eiendomsskatt til sekundærboliger.

– Det rødgrønne byrådet i Oslo har selv valgt å innføre eiendomsskatt, og de har valgt innretningen på skatten selv. Da blir det useriøst å klage på staten når de ikke liker alle konsekvensene av egne vedtak, skriver Sanners statssekretær Magnus Thue (H) i en e-post til E24.

Han påpeker at Høyesterett har kommet til at Oslos praktisering av eiendomsskatten beveger seg nær den grensen lover setter, og at løsningen da ikke er å endre loven.

– Kommunen har full mulighet til å velge en annen løsning, sier han.

Les også

Utleieselskaper pøser penger inn i Europas boligmarked

Støtter høyere skatt til seg selv

Oslo kommune beregner å få inn 590 millioner kroner i eiendomsskatt på bolig i år.

0,004 prosent av disse pengene vil komme fra Tollefsen-eide selskaper. E24s undersøkelse viser at 1.300 boligeiere i Oslo skal betale mer enn de 25.000 kronene Tollefsen må ut med i eiendomsskatt for hele utleieporteføljen.

Kommunikasjonssjef Christian Dreyer i Fredensborg har i en e-post til E24 påpekt at det er tilfeldig at deres eiendommer har lav eller ingen eiendomsskatt, da nesten alle deres kjøp ble gjort lenge før kommunen innførte skatten.

Han skriver at selskapets holdning til saken baserer seg på at skatt skal være omfordelende, ved å ta fra dem som har mest og fordele til de som har minst.

– Høyere skatt for sekundærleiligheter, som normalt eies av dem som har mer enn andre, er en god tanke som vi prinsipielt støtter.

E24s seneste artikler om utleie i boligmarkedet har vært en del av prosjektet Cities for Rent – som er koordinert av Arena for Journalism in Europe og støttet av et tilskudd fra IJ4EU-fondet Investigative Journalism for Europe.

Publisert:
Gå til e24.no