– Har aldri betalt så mye for torsken

Fiskerne fikk rekordhøye priser i fjor, og nå går prisene rett i taket.

REKORDPRISER: Fiskekjøper Bram Lemmens (til høyre) er plassjef på fiskemottaket i Tromvik utenfor Tromsø. Bjørnar (til høyre), Sandra (i midten) og Sigitas (bak til venstre) går gjennom fangsten levert på mottaket.
Publisert: Publisert:

Sjarken «Øyvær» legger til kai i fiskeværet Tromvik og fisker Roy-Tore Pedersen går i land etter en dag i havgapet utenfor Tromsø. I likhet med resten av norske fiskere fikk han rekordhøye inntekter i fjor.

– Det gikk bra med oss, som med alle andre. Selv om det var mye dårlig vær. Jeg har ingenting å klage på, det var et godt år i fjor.

– Hva vil du si til fiskeprisene i fjor?

– Jeg har rodd fiske i 29 år. Det er de høyeste prisene vi har hatt. Og prisene holdt seg høye til siste slutt. Vanligvis faller prisen kraftig ned i løpet av vinteren, men i fjor holdt den seg høy hele året, sier Pettersen.

FISKER: Sjarken «Øyvær» ligger til kai i fiskeværet Tromvik, der fisker Roy-Tore Pedersen får rekordhøy pris for fangsten.

Norske fiskere økte inntektene med 29 prosent i fjor, opp fra 11,8 til 15,2 milliarder kroner. Det er ny rekord. Aldri før har fiskerne fått så godt betalt for fisken, viser tall fra Norges Råfisklag, som omsetter all villfisk nord for Møre.

– Vi merket det bra på inntekten vår. Det var ikke noe dumt år. Jeg håper ikke det blir lavere inntekt i år, sier Pedersen.

Prisene skal opp til nye rekorder

Krig og dyrtid førte til kraftig oppgang i prisene på torsk, sild og andre viktige fiskeslag i fjor. Og prisene ser ut til å fortsette oppover i år til nye rekordnivåer.

Mindre fisk i markedet gir økt etterspørsel og høyere priser. I år går fiskekvotene kraftig ned, og det fører til kraftig konkurranse blant fiskekjøperne om å få båtene til å levere på sine mottak.

Fiskekjøper Bram Lemmens står på kaia og tar imot fisken til Pedersen. Han sjekker kvaliteten på torsken Pedersen leverer, og tror prisene i år blir enda høyere enn fjorårets rekordpriser.

– Det vil nok gå litt oppover, sier Bram Lemmens, som er plassjef på fiskemottaket i Tromvika.

Han kjøper inn ferskfisken til selskapet Dragøy Grossist, der fiskerikonsernet Lerøy er største eier.

NY BÅT: Fisker Roy-Tore Pedersen kjøpte splitter ny båt i fjor. Her har han lagt til sjarken «Øyvær» i fiskeværet Tromvik.

Kjøpte ny båt

Fisket og prisene har vært såpass bra at Pedersen i fjor kjøpte seg splitter ny båt. Den heter «Øyvær», er 14 meter lang og rigget for garn. Han dro ut natten i forveien og satte garn på Malangsgrunnen i havet utenfor Tromsø.

– Vi er tre fiskere pluss en lærling på båten. Det er en 43 fot Malo, splitter ny, vi fikk den overlevert 19. mai i fjor. Det er første vinter vi er på fiske med den, sier Pedersen.

Han dro ut tidlig om morgenen, i svartmørtna i mørketiden, dro garna og kom inn med 1000 kilo fisk. Han er født og oppvokst her ute i Tromvik, dette er hjemmehavnen til Pedersen.

– Vi fisker med garn og har vært på Malangsgrunnen. Vi dro ut og satte garn i går, og dro ut i dag tidlig for å trekke garna. Det er første sjøvær i år. Alle er spente på hva prisene blir. Vi vil ikke levere der de betaler dårligst, sier Pedersen.

For fiskeren har betalt noen millioner kroner for den nye båten sin, en båt datteren hans kanskje skal overta, og han trenger inntekt for å betale ned båtlånet.

– Nybåten har større kapasitet og kostet masse penger. Vi må ha mange gode år for å betale den ned.

Får rekordpris på kaia

Fiskekjøper Lemmens vurderer garnfisken. Han kan trekke i pris for dårlig kvalitet, om fisken har stått for lenge i garna. Men denne fisken er nytrukket og noen timer gammel, så fersk som en fisk kan bli.

TORSK: Fiskekjøper Bram Lemmens har aldri før betalt så mye for torsk som nå, men sier det må til for å få fisk.

De to blir enige om en kilopris på 42,50 kroner for hele lasten. Det er pris for såkalt samfengt torsk. Torsken med best kvalitet får Pedersen 48 kroner kiloet for.

Det er 10 kroner mer enn snittprisen på torsk i desember i fjor, som altså var rekordhøyt. Prisen er for sløyd torsk uten hode. Omregnet til rund fisk – usløyd og med hode – er prisen 32 kroner kiloet. Også det er rekordhøy pris.

– Det er god pris. Jeg har ikke betalt så mye for torsken før. Det er prisen man må betale for å få fisk, sier Lemmens, smertelig klar over den knallharde konkurransen mellom fiskekjøperne om å sikre faste leveranser fra fiskerne.

Advarer mot rekordpriser

Fiskeprisene på nyåret er så høye at fisker Pedersen advarer mot at torsken priser seg ut av markedet nede i Europa. For med krig og dyrtid kan det være en grense for hvor mye folk vil betale for fersk fisk.

– Fiskeprisene må ikke bli så høye at det blir kollaps i markedet, sier Pedersen.

– Ja, det er høyt, men det er det vi må betale for å få båter til å levere hos oss, sier Lemmens.

Sånn går praten på kaia og over fiskekarene der blodfersk fisk måles og veies. Så spørs det om rekordåret 2022 blir stående igjen som det året norske fiskere tjente aller mest. For i år går fiskekvotene så mye ned, at økt fiskepris kanskje ikke veier opp for nedgang i volum fiskerne får levere.

– I år går fiskekvotene kraftig ned. Jeg tror ikke høyere fiskepriser vil veie opp nedgangen i fiskekvoten, sier Pedersen, før han går om bord i «Øyvær», klar til nye «sjyvær» på Malangsgrunnen.

Publisert: