Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder trekker erstatningssaken

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder trekker erstatningssøksmålet mot staten for uberettiget straffeforfølgelse. Saken skulle opp for Oslo tingrett i dag.

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder har i flere år varslet et søksmål mot staten hvor han krever flere hundre millioner kroner i erstatning for uberettiget straffeforfølgelse. Nå har han trukket søksmålet, rett før saken skulle opp i Oslo tingrett.
Publisert:

– Jeg kan bekrefte at vi har fått beskjed om at Lunder trekker saken, sier advokat Tolle Stabell hos Regjeringsadvokaten til NTB.

Hensynet til familien og den belastningen erstatningsprosessen ville ha hatt, veide tyngre enn behovet for å drive igjennom saken mot staten, begrunner Jo Lunder overfor Dagens Næringsliv.

– Det er en familiebeslutning. Etter nøye overveielser sammen med familien har jeg valgt å trekke søksmålet. Saken har vært en stor påkjenning for oss de siste sju årene, skriver Lunder til avisen.

Omfattende prosess

Oslo tingrett bekrefter mandag morgen overfor NTB at den berammede saken er trukket. Domstolen skulle ha behandlet første del av gigantsaken Lunder hadde anlagt mot staten, for å avklare hvorvidt staten har erstatningsansvar overfor ham.

Først i en senere rettsprosess skulle domstolen tatt stilling til hvor mye den tidligere næringslivstoppen i så fall hadde krav på. Hele prosessen ville blitt svært omfattende og komplisert, med flere tusen sider med dokumenter, dersom retten hadde kommet til at Lunder har krav på erstatning.

– Belastningen ved å gå gjennom flere runder i rettsapparatet og kanskje bruke ytterligere fire-fem år er kort og godt ikke noe vi ønsker. Dette er blitt tydeligere for oss nå som saken har nærmet seg oppstart. Jeg har fortsatt ti gode arbeidsår igjen og vil heller bruke tiden med mine partnere på å bygge gode bedrifter, skriver Lunder.

Økokrim tar til etterretning at Lunder har trukket søksmålet.

– Vi har brukt mye ressurser over flere år, sammen med Regjeringsadvokaten, på å imøtegå Lunders faktiske og rettslige anførsler. Jeg antar motparten nå innså at vår sak stod så sterkt at det var grunn til å trekke søksmålet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding.

Enorme tap

Den tidligere toppsjefen i den russiske telekomgiganten Vimpelcom har fremmet krav mot staten på flere hundre millioner kroner for tap han hevder å ha lidd da han var siktet og etterforsket for grov korrupsjon fra 2015 til 2017. Kravet omfattet også framtidige tap, basert på beregninger som revisorene Jan Egil Haga og Petter Røed har gjort.

De mener Lunders samlede økonomiske tap ligger på mellom 450 og 600 millioner kroner. Tallene er basert på store lederlønninger og bonuser Lunder mistet, da han måtte gå fra jobben som konsernsjef i Fredriksen-gruppen etter siktelsen, samt tapt avkastning på børsen.

Det har tidligere også vært snakk om at Lunder i tillegg ville kreve et uspesifisert beløp i oppreisningserstatning.

Formelt ville kravet ha vært et beløp utmålt etter rettens skjønn.

Henlagt etter to år

60-åringen ble pågrepet og siktet av Økokrim i november 2015. Bakgrunnen var en betaling på 30 millioner dollar fra Vimpelcom til Takilant i Usbekistan høsten 2011, like etter at Lunder hadde tiltrådt som konsernsjef.

Økokrim etterforsket hvilken kunnskap den tidligere Vimpelcom-sjefen hadde da han godkjente en transaksjon der 30 millioner dollar ble overført til et selskap kontrollert av datteren til den tidligere presidenten i Usbekistan.

VimpelCom erkjente at det var begått korrupsjon, og betalte 795 millioner dollar i bøter og inndragning til amerikanske og nederlandske myndigheter.

Jo Lunder har på sin side hele veien stilt seg fullstendig uforstående til siktelsen og har ikke på noe tidspunkt erkjent noen form for skyld.

Ganske nøyaktig to år etter at Økokrim åpnet en av de mest oppsiktsvekkende korrupsjonssakene i Norge, ble etterforskningen henlagt og anklagene mot Lunder frafalt.

Regjeringsadvokaten avviser likevel at staten har noe erstatningsansvar, fordi Lunders posisjon og beslutninger i Vimpelcom tilsa etterforskning for å avdekke om noe straffbart hadde funnet sted.

Publisert: