Balanse i regnskapet

Skjev kjønnsbalanse i tech-bransjen hemmer evnen til å digitalisere offentlig sektor og næringslivet. Norsk velferd og levestandard trues om vi ikke sikrer konkurransekraft i næringslivet og produktivitetsvekst i offentlig sektor. Og kvinner utgjør forskjellen.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Kjønnsbalansen er vesentlig for oss og for vår evne til å serve kundene våre. Men for tech-bransjen samlet sett er dette enn så lenge et nullsumspill.

Jeg kan slå fast at vi og leveransene våre med sikkerhet blir bedre dess riktigere kjønnsbalansen vår er. Dette måles enkelt gjennom kundetilfredshetsundersøkelser.

Gjennomgående er det slik at leveranser fra kundeteam i kjønnsbalanse scorer bedre enn leveransene fra de mannsdominerte teamene. Det overrasker neppe mange, men er samtidig viktig kunnskap i møte med den delen av tech-bransjen som ikke anerkjenner problemet med nevnte skjevhet.

Les på E24+

The Economist: Tek-bransjens nye stjerneskudd har nesten alt

Årsakene til at kvinner enn så lenge søker seg til helt andre bransjer enn tech er mange og sammensatte. At det tradisjonelt har vært slik bidrar til at det forblir slik, om vi ikke tar aktive grep. Dessuten er det grunn til å tro at det er egenskaper ved den mannsdominerte bransjen som fra utsiden fremstår lite attraktive for halvparten av befolkningen. Det er alvorlig.

Kunnskap om hvor verdifull kjønnsbalansen er, vekker bransjen til å forstå at en aktiv rekrutteringspolitikk må til for å løse det som jo er et problem. Men slik løser man problemet for enkeltaktører, ikke for hele bransjen på lang sikt. Med nullsumspill mener jeg at vinnerne som lykkes med å skape en saklig kjønnsbalanse gjør det på bekostning av taperne som parallelt får dårligere kjønnsbalanse når kvinnelige ansatte flytter på seg.

Virksomheter som ikke evner å rekruttere og beholde kvinner sakker akterut i dette konkurransebildet. Det er kort fortalt for få kvinner i bransjen. Det er et bransjeansvar å løse det problemet. Det er ikke rom for at de store aktørene som har etablert en gangbar kjønnsbalanse i egen organisasjon kan sluntre unna det ansvaret. Ei heller er det nok at de sørger for sin egen kjønnsbalanse gjennom aktiv rekruttering.

Bransjen må aktivt jobbe sammen for å bli mer attraktiv for alle, uavhengig av kjønn. Vi må gjøre det vi kan for å bedre rekrutteringen inn til de aktuelle studieretninger. Eller kanskje enda tidligere, vekke interessen for de interessante problemstillingene bransjen vår løser blant jenter i grunnskolealder.

Arne Norheim, konsernsjef Webstep

Det er tross alt slik at vår bransje i stor grad utformer fremtidens samfunn, for å si det litt pompøst. Kvinneandelen i IT-bransjen er rundt 25 prosent. Altså bare hver fjerde er kvinne i en bransje som blir helt toneangivende i møte med eldrebølgen, fremtidens utdanningssystem, fremtidens helsevesen. Fremtiden. Da er det ikke til å leve med at bransjen rekrutterer fra en så begrenset andel av befolkningen. Det er rett og slett et samfunnsproblem vi står overfor. Et slikt et som ikke løses av at de ulike bransjeaktørene bedrer egen balanse på bekostning av konkurrenten.

Etter hvert oppdager flere og flere at kjønnsbalansen påvirker bunnlinjen. Det gjør noe med motivasjonen. Mitt anliggende er at vi må forstå at dette er enda viktigere enn bare fortjeneste på kort sikt.

Rekker man opp hånda og peker på et problem, da bør man helst også ha noen tanker om løsning. I mitt hode er problemet vi snakker om her så viktig at det må løses på tvers av virksomheter. Slik ODA, Nordens ledende nettverk for kvinner i bransjen, legger til rette for. En aktør som samler gode krefter og kloke hoder for å løse utfordringer som er større enn oss selv, på hver vår tue i en bransje fortsatt dominert av menn.

ODAs inspirasjonsdag 2019 er nært forestående. Årets tema er å inspirere til å stille de store spørsmålene. Jeg tyvstarter litt her:

Hvordan kan det ha seg at en bransje som skal løse de store samfunnsutfordringene ikke har evnet å løse sine egne, åpenbare utfordringer med kjønnsbalanse? Hvordan kan vi løse disse utfordringene?

Hvilken rolle kan kjøpere av tech-bransjens tjenester innta for å legge tilstrekkelig press på bransjen? Hvordan kan vi som bransje bidra til at rekrutteringen til relevant høyere utdanning gjør at kampen for kjønnsbalansen ikke blir et nullsumspill.

Jeg er sikker på at vi finner gode svar, men ikke nødvendigvis i hodet på et mannfolk.

Publisert: