Ny undersøkelse: Så mange milliarder legger flyturistene igjen i Norge

Utenlandske flyturister legger igjen titalls milliarder kroner i Norge, viser ferske tall. Reiselivet håper på nye direkteruter fra Asia – og fortsatt svak krone.

MANGE BESØKENDE: Asiatiske tursiter tar bilder i Vigelandsparken. En undersøkelse viser at flybårne tursiter legger igjen vel 20 milliarder kroner kroner i Norge.
Publisert: Publisert:

Utlendinger som flyr med Norwegian, SAS og Widerøe til Norge bidrar til å øke omsetningen i næringslivet med 20,1 milliarder kroner i året.

Anslaget kommer frem i en fersk undersøkelse som Menon Economics legger frem i forbindelse med en debatt NHO Luftfart arrangerer på Arendalsuka tirsdag.

Debatten handler om flytransportens betydning for næringslivet, både for eksportbedrifter og for reiselivet.

– Betydningen av utenlandsk turisme for Norge og norske regioner er enorm, og den er større enn det vi har vist i rapporten, sier partner og avdelingsleder Sveinung Fjose i Menon Economics til E24.

For ordens skyld: Menon Economics er et uavhengig analysebyrå, men har laget rapporten på oppdrag for NHO Luftfart

– Vi har bare sett på turister som kommer med SAS, Norwegian og Widerøe. Tar du med dem som flyr til Norge med utenlandske aktører, er det grunn til å tro at effekten er dobbelt så stor, sier han.

I så fall legger utenlandske flyturister igjen opp mot 40 milliarder kroner i Norge årlig. Dette skaper betydelige sysselsettingsvirkninger i alle landets regioner, ifølge Menon.

– Den relative virkningen er faktisk sterkest i Nord-Norge. Det er viktigere med reiseliv for næringslivet i Nord-Norge enn i andre regioner, siden den utgjør en større del av det totale næringslivet, sier Fjose.

Les også

Norwegian fraktet 94.736 amerikanere til Norge i fjor: Tror Asia kan bidra til langt større trafikk

Svak krone bidrar

Norwegian, SAS og Widerøe fraktet i fjor 2,15 millioner passasjerer fra utlandet til Norge, og disse bruker blant annet penger på overnatting. Ifølge Menon legger de grunnlag for 26.000 arbeidsplasser og verdiskaping på 15,7 milliarder kroner.

Det har vært betydelig vekst i utenlandsk turisme til Norge de siste årene, og nå kommer veksten særlig fra USA og Asia. Kronen er en av årsakene, ifølge Kristian Jørgensen i Fjord Norge, som jobber for å markedsføre og fremme reiseopplevelser på Vestlandet.

BRUKER PENGER: Utenlandske flyturister legger igjen titalls milliarder i Norge, ifølge Menon Economics. Reiselivet opplever særlig vekst i turismen fra USA og Asia, og håper på flere asiatiske direkteruter og fortsatt svak krone som gjør ferier i Norge mer konkurransedyktige. Dette er et illustrasjonsbilde fra Bergen.

– Reiselysten til fjordene og Vestlandet har økt kraftig, basert på god markedsføring. Næringen har blitt profesjonalisert, og vi har hatt en fantastisk utvikling av direkteruter med fly inn til regionen. I tillegg har kronen svekket seg, sier Jørgensen til E24.

– Vi så vekst også før kronen svekket seg, men veksten er høyere nå, legger han til.

– Det eneste alternativet

Jørgensen mener luftfarten er helt avgjørende for at reiselivet skal lykkes med å utvikle turismen på Vestlandet.

– Særlig hvis vi skal klare å utvikle helårsturisme, og nå det amerikanske og asiatiske markedet. Da er fly det eneste alternativet. Det har vært sterk økning i turismen fra USA og Asia, og vi har fått tilgang på nye grupper som har gitt gode veksttall de siste årene, sier Jørgensen.

Han erkjenner at luftfarten må løse klimautfordringene, eller så kan den møte motbør fra strengere klimakrav på sikt.

– Fly har helt klart noen omdømmeutfordringer, og flyselskapene må være villige til å jobbe med bærekraften. Men alternativet er at folk sitter hjemme. Og så langt går utviklingen motsatt vei, med en vekst i global turisme som FNs reiselivsorganisasjon anslår til 40 prosent frem mot 2030, sier han.

Han håper at Norwegian etter hvert kan få tillatelse til å fly gjennom Russland, slik at det blir flere direkteruter mellom Norge og Asia.

– Asia kan bli et av de viktigste helårsmarkedene våre. Det krever at vi får åpnet Sibir-korridoren. SAS flyr Asia via København eller Stockholm. Mitt håp er at SAS etablerer direkteruter fra Oslo, og at flere kan komme inn i dette markedet. Hvis vi ikke kommer i gang med helårsturisme, kan det etter hvert bli konflikter på grunn av press på sommerturisme, sier Jørgensen.

BESØKENDE: Asiatiske turister i Vigelandsparken i Oslo.

Legger igjen 11.400 kroner

Menon legger til grunn av utenlandske flypassasjerer med Norwegian, SAS og Widerøe som bruker kommersiell overnatting i snitt legger igjen 11.400 kroner i løpet av reisen mens andre flyreisende i snitt bruker 7.500 kroner, men påpeker at det er en del uvisshet knyttet til anslagene.

Les også

Kinas «Justin Bieber» er sentral i Innovasjon Norges nye turistsatsing i landet

Konsulentselskapet peker på den svake kronen som en viktig årsak til at flere utlendinger vil feriere i Norge. Veksten i reiselivet kan trues av en styrking av kronen, samt av klimakrav som gjør det dyrere å fly.

– Kronen svekket seg etter oljeprisfallet, det gjorde det billigere å reise i Norge. Det at man også har fått økt antall flyvninger og bedre reiselivsprodukter gjør at du har fått en sterk vekst i reiselivet, sier Fjose.

– Dette avhenger av de internasjonale konjunkturene, kronekursen og hvordan man utvikler Norge som reiselivsprodukt. I en viss grad avhenger det også av internasjonal klimalovgivning, sier han.

Beregningene i undersøkelsen er usikre. Tallene er utarbeidet basert på blant annet Turistundersøkelsen, Reisevaneundersøkelsen, et pågående forskningsprosjekt for Avinor og SSB-tall, ifølge Menon.

Publisert:
Gå til e24.no