Nordic Securities-toppene må forsvare seg i retten – saksøkes for 22 millioner

21 tidligere kunder av meglerhuset Nordic Securities tar sine aksjerådgivere til retten etter «graverende svikt i foretaket».

NORDIC SECURITIES-GRÜNDERE: Erik Egenæs og Endre Tangenes (til h.) startet Nordic Securities i 2009. Nå er de saksøkt av 21 investorer som føler seg lurt
  • David Bach
  • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Syv topper fra det avskiltede meglerhuset Nordic Securities må forsvare seg i Oslo tingrett i februar, etter at 21 investorer tok ut gruppesøksmål mot dem tidligere i år.

Blant de saksøkte er begge gründerne av Nordic Securities, Erik Egenæs og Endre Tangenes.

I tillegg er tidligere styreleder Lasse Rise Johansen, de tidligere styremedlemmene Thomas Gunnarson og Arnstein Endresen, tidligere daglig leder Rune Bjørneset og en annen tidligere styreleder, Leif Tore Stenby Rønning, omfattet av søksmålet.

Separat Økokrim-sak

Det kommer frem av berammingslisten hos domstolen.

Bakteppet for tvistesaken er Finanstilsynets to stedlige tilsyn med selskapet i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Tilsynet mente forholdene var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen.

Det sivile søksmålet mot de syv toppene går uavhengig av Økokrim-saken.

Det er ikke nødvendigvis disse syv som nå er siktet for økonomisk kriminalitet av Økokrim.

Hos Økokrim opplyses det at saken fortsatt er på etterforskningsstadiet, og de har så langt ikke gått ut med hvor mange som er siktet i saken.

Les også

Dette er bakteppet for Nordic Securities-siktelsen

Gruppesøksmål

Finanstilsynet mente at Nordic Securities var pådriver for overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer.

Tilsynet avdekket at 27 av 30 kunder tapte penger på investeringene gjennom meglerhuset, og hyppige handler gjorde at honorarene gikk i taket.

Styreleder Dag Rune Flåten i Klagehjelp AS påbegynte i fjor et gruppesøksmål mot morselskapet The Nordic Group, på vegne av 21 aksjonærer som følte seg lurt til å kjøpe produkter av meglerhuset.

Saken ble så overlevert advokat Tore Jarl Hjelseth, som bekrefter at han representerer de 21 saksøkerne.

Mener aksjene er verdiløse

– Dette er et søksmål fra 21 aksjonærer i det som tidligere het The Nordic Group, som har byttet navn til Aegis AS, hvor alle verdier som de hadde i aksjer og kjøpt aksjer for, er borte, sier Hjelseth til E24.

– Vi mener at aksjene er verdiløse, det tror jeg ikke det er noen tvil om. Heller ikke at det har en direkte og åpenbar sammenheng med hvordan dette selskapet er blitt drevet, som ledet til at konsesjonen falt bort på to ulike selvstendige grunnlag.

Aksjonærene kommer derfor med et krav om erstatning for de midlene de har skutt inn i for å skaffe seg aksjene, forklarer Hjelseth. Han opplyser at det samlede erstatningskravet er på rundt 22 millioner kroner.

– Dette er aksjonærer som må kunne forholde seg til at styret driver forsvarlig, eller i alle fall ikke driver vesentlig markant utenfor det regelverket som styre og ledelse skal følge når det gjelder kundehåndtering og interessekonflikter.

– Her var Finanstilsynet ekstraordinært klare når det gjelder alvorlighetsgrad. De kalte det en graverende svikt i foretaket, og det er et styre- og ledelsesansvar. Det er ikke her tale om atferd innenfor en romslig ramme når det gjelder hva styret kan tillate seg, her er man godt utenfor det som kan betegnes som forsvarlig i styre- og ledelsessammenheng.

Skal ha lurt småsparere

Forbrukerrådet mener småsparere ble «lurt på det groveste» av meglerhuset.

Nordic Securities har hovedsakelig gitt råd og formidlet ordrer på CFD-kontakter, men også børsnoterte aksjer, unoterte aksjer, warrants og egenkapitalemisjoner. Både Nordic Securities og søsterselskapet Nordic Investment Management har i tillegg operert som såkalte tipsagenter som har omsatt aksjer i morselskapet TNG.

Ifølge Finanstilsynet solgte meglerne i Nordic Securities ofte «svært kortsiktig» rådgivning. Kundene ble solgt CDF-kontakter og aksjer «med svært høye tradingrelaterte omkostninger i forhold til egenkapitalen».

Det var meglerne som presset på for kortsiktig trading og hyppige transaksjoner, ofte over telefon og flere ganger om dagen. Kunder som nølte med å følge meglernes råd, ble ofte overtalt av megler, ifølge tilsynet.

Konklusjonen var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende intern kontroll, ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhodet ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG, selv om gründerne Erik Egenæs og Endre Tangenes lett kunne gjort en slik vurdering fordi de satt i styret.

– Ser frem til å forklare for retten

Gründernes forsvarer Emanuel Feinberg i Glittertind har fått oversendt Hjelseths uttalelser og også diskutert disse med sine klienter.

– Vi har tidligere kommentert samme sak i Finansavisen, som E24 nå trykker. Da ga vi uttrykk for at saken er komplisert og uegnet for prosedyre i mediene. Det er en rekke feil med Hjelseths uttalelser og grunnlaget for kravet, men Egenæs og Tangenes ser frem til å forklare dette for retten i februar-mars, skriver Feinberg i en e-post til E24.

Berit Reiss-Andersen, som representerer to av de saksøkte, og skriver i en SMS til E24: «Motparten har gitt en ensidig fremstilling av saken, det er ikke grunnlag for erstatningsansvar overfor mine klienter».

Advokat Øyvind Kilstad i Advokatfirmaet Halvorsen & Co, som representerer et av de saksøkte styremedlemmene, sier hans klient ikke mener han har erstatningsansvar.

– Min klient stiller seg helt uforstående til søksmålet. Han kan ikke se at han har forholdt seg på en erstatningsbetingende måte i den korte tiden han har vært styremedlem i Nordic Securities, sier Kilstad.

– Det er 21 saksøkere som hver og en må peke på min klient og fortelle retten hvordan de mener at han har opptrådt uaktsomt eller klanderverdig overfor hver og en av dem. Det ser han ikke grunnlaget for.

Kilstad sier det avgjørende er hvorvidt saksøkerne kan synliggjøre overfor retten at hver og en av styremedlemmene har opptrådt på en uaktsom eller klanderverdig måte overfor hver og en av de 21 saksøkerne.

– Da foreligger det erstatningsgrunnlag, ja. Dette har ikke noe med generelt ledelsesansvar å gjøre. Retten må være konkret i sin vurdering etter aksjelovens paragraf 17-1, sier Kilstad.

E24 har vært i kontakt med, eller flere ganger forsøkt å kontakte, samtlige advokater i saken. De som har svart, sier de ikke ønsker å kommentere saken før den skal opp for retten i februar.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Aksjehandel

Flere artikler

  1. Massesøksmålet mot Nordic Securities avgjort ved forlik

  2. To personer tiltalt for grovt bedrageri i Nordic Securities-saken

  3. Nordic Securities-gründernes forsvarer slår tilbake mot Økokrim

  4. To personer tilstår i Nordic Securities-saken

  5. Forbrukerrådet kontaktet Økokrim etter Nordic-tiltale: – De lurte kundene