Ap, Frp og Rødt mener Nybø bør vurdere habiliteten sin i Norwegian-saken

Næringsminister Iselin Nybø er ansatt i ett av Norwegians advokatfirmaer. – Vanskelig å se hvordan hun skal unngå å være inhabil, sier Ap-politiker Terje Aasland.

VURDERER FORTLØPENDE: Næringsminister Iselin Nybø (V) har ikke gjort en habilitetsvurdering av sitt ansettelsesforhold i Norwegians advokatfirma Simonsen Vogt Wiig, men sier hun vil gjøre det fortløpende dersom advokatfirmaet skulle dukke opp i aktuelle saker.
Publisert:

– Selvfølgelig bør Nybø gjøre en habilitetsvurdering, sier stortingspolitiker Terje Aasland (Ap) til E24.

– Det er helt naturlig fordi Nybø har en ansettelse i et firma som er avhengig av Norwegians fremtid. Vi forventer at hun avklarer det umiddelbart. Da slipper næringsministeren å ha det hengende over seg i en krevende tid.

Onsdag kveld skrev E24 at næringsminister Iselin Nybø (V) er ansatt i ulønnet permisjon i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Advokatfirmaet har bistått Norwegian juridisk i svært mange år, og representerer fortsatt flyselskapet i noen saker.

Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise har også bidratt til å bygge opp firmaet, der Kise fortsatt er partner.

Næringsministeren har spilt en sentral rolle i utarbeidelsen av krisetiltak til Norwegian, men Næringsdepartementet har ikke oppfattet det som at Norwegian har vært representert ved Simonsen Vogt Wiig.

Nybø har ikke foretatt noen habilitetsvurdering av ansettelsesforholdet sitt, men flere opposisjonspolitikere på Stortinget mener at hun nå bør gjøre en slik vurdering.

– Det er vanskelig å se hvordan hun skal unngå å være inhabil i en sak som handler om hennes statsrådsrolle i tilknytning til Norwegian, sier Aasland i Ap.

– Er det avgjørende hvorvidt Norwegian har brukt advokatfirmaet opp mot næringsdepartementet i akkurat denne saken?

– Det blir opp til juristene å vurdere. For allmennheten er det av mindre betydning. Hun er ansatt i et firma som har bistått Norwegian før og gjør det fortsatt, sier Aasland.

Les også

Næringsministeren ansatt i Norwegians advokatfirma – har ikke vurdert habilitet

«SELVFØLGELIG»: Arbeiderpartiets Terje Aasland mener det er en selvfølge at næringsministeren bør vurdere sin habilitet.

Frp: – Lurt å ta en selvstendig vurdering

Stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) mener også det ville vært best om Nybø gjennomførte en vurdering.

– Jeg vil oppfordre henne til å gjøre en selvstendig vurdering nå. Både for hennes egen del og alle andres, slik at det ikke blir et tema, sier Hoksrud.

– Hvis Nybø bør gjøre det nå, burde hun gjort det før?

– Det er lett å være etterpåklok. Nå har vi kommet dit at det er lurt å gjøre det. Vi politikere prøver alltid å være tidlig ute med å gjøre slike vurderinger. Vi prøver å være veldig, veldig bevisste. Hvis det blir stilt spørsmål ved noe du selv tenkte ikke var noe, er det greit å ta den vurderingen.

OPPFORDRER: Frp-politiker Bård Hoksrud oppfordrer Nybø til å foreta en selvstendig habilitetsvurdering.

Rødt: – Ser veldig alvorlig ut

Nestleder Marie Sneve i partiet Rødt synes ikke Nybø har noen god forklaring på hvorfor det ikke er gjort noen habilitetsvurdering.

– Dette ser veldig alvorlig ut. Når vi bruker mange milliarder av fellesskapets penger, må vi være helt sikre på at det ikke finnes skjulte agendaer eller ukjente interesser. Da er det bedre å vurdere habilitet en gang for mye enn en gang for lite, sier Sneve.

SER PÅ SAKEN SOM ALVORLIG: Nestleder Marie Sneve i Rødt.

Heller ikke Sneve mener det er avgjørende hvorvidt Norwegian har brukt Simonsen Vogt Wiig i forbindelse med krisepakkene.

– For folk sin tillit til myndighetene har det ingenting å si. Det er sikkert et teknisk og juridisk skille, men det går på tvers av folks rettsoppfatning og ønske om at politikerne tjener fellesskapets interesserer. I disse kritiske tider, der krisepakker og milliarder flyr vegg imellom, er den lille jobben med å gjøre ordentlige habilitetsvurderinger enda viktigere enn tidligere.

E24 har også vært i kontakt med SV, som ikke ønsker å kommentere saken, og Sp, som sier de ikke har tid til å kommentere.

Les også

Vedum vil ha en egen kontantstøtteordning for luftfarten

Nybø ser det som uproblematisk

Ifølge dagens regler er det statsrådene selv som må være oppmerksomme på om de eventuelt kan være inhabile i ulike saker. Dersom de mener at det kan være tilfelle, skal dette i første omgang tas opp med eget departement.

Onsdag skrev Nybø til E24 at hun vurderte eventuelle interessekonflikter opp mot advokatjobben da hun ble næringsminister, men at hun i utgangspunktet anser ansettelsesforholdet i Simonsen Vogt Wiig som uproblematisk.

– Jeg har ingen eierinteresser i selskapet og jeg har heller ingen oversikt over hvem som er klienter, skriver Nybø.

Næringsministeren skriver videre at hun ikke kan huske å ha jobbet med saker som involverer Norwegian, men at hun fortløpende vurderer sin habilitet dersom advokatfirmaet skulle dukke opp i aktuelle saker.

Nybø opplyser at hun har hatt permisjon fra stillingen som advokat siden hun kom inn på Stortinget høsten 2013, med unntak av tiden fra 1. januar til 17. januar i 2018, rett før hun ble statsråd.

Den 24. januar i år overtok Nybø posten som næringsminister.

Les på E24+

Din guide til Norwegians redningsplan

Har fått mer enn 100 mill. av Norwegian

Simonsen Vogt Wiig er ett av flere advokatfirmaer på Norwegians lønningsliste.

Fra 2006 til 2018 betalte Norwegian over 106 millioner kroner til Simonsen Vogt Wiig, viser flyselskapets årsregnskap. I 2018 alene betalte flyselskapet nær 14,8 millioner kroner til firmaet for juridiske tjenester.

Den totale summen er trolig høyere, da Simonsen Vogt Wiig jobbet for Norwegian også før dette, og gjør det ennå. Norwegians årsregnskap for 2019 er ennå ikke publisert.

Bjørn Kise, som i flere år var styreleder og en av de største aksjonærene i Norwegian, er i dag fortsatt partner i Simonsen Vogt Wiig. Bjørn Kjos, som var administrerende direktør i Norwegian, har også vært partner i selskapet.

BAKGRUNN FRA SIMONSEN: Norwegians tidligere direktør, Bjørn Kjos (t.v.), og styreleder Bjørn H. Kise (t.h.) har begge hatt en rolle i advokatfirmaet der næringsministeren er ansatt i ulønnet permisjon.

Frode Berg, som i dag er juridisk direktør i Norwegian, var også ansatt i Simonsen Vogt Wiig fra 1997 til 2013, ifølge Bergs Linkedin-profil. Også han var involvert i oppstarten av flyselskapet, og sentral i etableringen av forbrukslånsbanken Bank Norwegian, ifølge Norwegians årsrapport for 2018.

Næringsminister Nybø har ikke ønsket å kommentere Norwegians lederskikkelsers bakgrunn i advokatfirmaet.

– Hva er din relasjon til Kise, Kjos og Frode Berg?

– Jeg kjenner ingen av disse, og kan ikke huske å ha truffet noen av dem, skriver Nybø via sin kommunikasjonsrådgiver.

– Er planen din å gå tilbake til Simonsen den dagen du ikke lenger er i regjering?

– Det har jeg ikke tatt stilling til. Jeg har permisjon og har hatt det i seks år. Nå sitter jeg i regjering, og har full fokus på det.

Publisert:

Her kan du lese mer om