Økokrim mener for få byggesaker i strandsonen anmeldes

Økokrim mener kommunene anmelder for få saker der eiere av fritidsboliger i strandsonen har bygget ulovlig.

Leder for avdelingen for miljøkriminalitet i Økokrim Hans Tore Høviskeland.
  • NTB
Publisert: Publisert:

Leder Hans Tore Høviskeland i Økokrims avdeling for miljøkriminalitet sier til Dagens Næringsliv at brudd på plan- og bygningsloven i strandsonen fortsatt er et stort problem.

– Vi ser til stadighet saker av både grov overtredelse, blant annet sprengning, samt mindre inngrep som til sammen gjør stor skade, sier Høviskeland og mener kommunene bør anmelde slike saker mye oftere.

Les på E24+

Jakten på de nye bankranerne

Avisen skriver at det ikke foreligger egne tall for strandsonen eller hvem som anmelder, men skriver at det totale antallet anmeldelser for brudd på plan- og bygningsloven har gått noe ned de siste årene. Tallet for 2018 var 36 anmeldelser, mens for begge de to foregående årene var tallet 44.

Høviskeland tror at noe av årsaken til at det var få anmeldelser i fjor, er at kommunene mener de tar for mye tid og arbeid, og at de velger å la de ulovlige tiltakene gå i forvaltningssporet, som vil si at kommunen håndterer det selv.

Kommunalminister Monica Mæland (H) svarer ikke direkte overfor avisen på om kommunene er gode nok til å anmelde, men sier kommunene kan ilegge såkalte overtredelsesgebyr. Samtidig sier hun at hun ser at det kan være ressurskrevende for mange kommuner å følge opp ulovligheter i strandsonen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Økokrim: To tiltalt for grov korrupsjon

  2. Høyesterett skjerper straffen for strandsonebygging i Grimstad

  3. Økokrim: Miljøkriminalitet må anmeldes og straffes

  4. Strandsoneunntak innvilges i en rekke saker

  5. Krever byggestopp for Spetalen: – Vil kunne anmelde