36-åring dømt til tre års fengsel for grovt bedrageri av banker

Mannen dømmes til å betale 8,3 millioner i erstatning for «planlagt og meget utspekulert» virksomhet. Han anker dommen i sin helhet.

BEDRAGERIDØMT: En 36 år gammel mann er dømt for grov korrupsjon etter å ha blitt tiltalt av Økokrim.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • Hans Jordheim
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:

En 36 år gammel mann er i Oslo Tingrett dømt til tre års fengsel for grov korrupsjon og identitetskrenkelse.

Han dømmes for å skulle ha lurt en rekke banker og finansinstitusjoner, ved å benytte falsk identitet, til å utbetale lån og innvilge kreditter på totalt 12 millioner kroner.

Mannen nekter straffskyld.

Grovt

Det skal være snakk om 108 fullbyrdede bedragerihandlinger. Store deler av beløpet er benyttet og anses derfor som tapt for långiverne.

«Bedrageriet er grovt fordi det er begått ved flere anledninger over lengre tid og hadde til følge betydelig økonomisk skade, hvilket tiltalte også var klar over», heter det i dommen.

Straffutmålingen har også tatt høyde for ytterligere 90 forsøk på det samme for et samlet beløp på omtrent 15 millioner kroner.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen i tråd med aktors påstand til å betale erstatning for til sammen 8,3 millioner kroner, fordelt på et tosifret antall banker og finansselskaper.

Anker dommen

Les også

35-åring tiltalt for grovt bedrageri av flere banker – kobles til stor hvitvaskingssak

Mannens forsvarer, advokatog partner Gøran Møller Christiansen i Advokatfirmaet Elden, sier til E24 at dommen vil bli anket i sin helhet. Det vil si at anken vil omfatte alle punkter det kan ankes over til lagmannsretten: Bevisvurdering og lovanvendelse under skyldspørsmålet, straffeutmålingen, erstatning og feil ved saksbehandlingen.

Christiansen sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han står på sitt. Det er et underlig misforhold mellom den fulle summen han er blitt dømt for og hva som beviselig har kommet på hans konto, sier Christiansen.

Advokaten sier Økokrim har tatt én person ut av et større kompleks og knyttet det hele til ham.

Pågikk i nesten ett år

Politiadvokat Anne Glede Allum i Økokrim har tidligere beskrevet tiltalen som en alvorlig bedragerisak, fordi det dreier seg om store utbetalte beløp hvor det er stor fare for tap for bankene.

I dommen beskrives virksomheten, som pågikk over et tidsrom på nærmere ett år, som planlagt og meget utspekulert.

Allum sier nå til E24 at «påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten er enig med påtalemyndighetens bevisvurdering, og at tiltalte ble dømt i samsvar med tiltalebeslutning».

Her kan du lese mer om

  1. Økokrim

Flere artikler

  1. 35-åring tiltalt for grovt bedrageri av flere banker – kobles til stor hvitvaskingssak

  2. Tidligere forsikringsrådgiver dømt for bedrageri

  3. Ny smell for Økokrim: Arctic-megler og investeringsrådgiver frifunnet igjen etter Økokrim-anke

  4. Annonsørinnhold

  5. Eks-direktører og TGS frikjent i skattesvik-sak

  6. Ny fengselsdom i Link Mobility-saken: Malerier skulle skjule utbytte fra innsidehandelen