Revisor-smekk til Sharif

Revisoren til Tommy Sharifs gir dekkgründeren flere riper i lakken.

Publisert:

I flere år har revisorene til Dekksenteret til Sharif påpekt flere svakheter i regnskapsrutinene til selskapet, skriver Romerikes Blad.

Flere svakheter

På grunn av svakheter i selskapets forretningsrutiner og interne kontroll, har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om fullstendigheten av de registrerte salgsinntekter og kundefordringer, skriver Bedrifts-Forum Revisjonsselskap i sine revisjonsberetninger.

Revisoren har gjentatt denne bemerkningen de tre siste årene, og revisoren som hadde oppdraget før har også påpekt flere svakheter i regnskapet til Sharif.

- Betaler det jeg skal

Ingen av revisorene har påviste konkrete feil i regnskapet, og Sharif sier at han har sitt på det rene.

- Jeg kan forsikre at alt er i sin skjønneste orden. Jeg har betalt alle de skatter og avgifter jeg skal, sier han til Romerikes Blad.

Han tar kritikken til etterretning, og lover å følge den opp.

Skattemyndighetene jobber fortsatt med et fullstendig bokettersyn i Sharifs virksomhet etter at bedriften fikk besøk av myndighetene vinteren 2004.

Følg med på Norges gründere og resten av næringslivet.. Meld deg på nyhetsbrevet fra Næringsliv24 .

Publisert: