Deloitte-rapport foreslår forbedringer etter Katharina Andresen-ansettelsen

Innovasjon Norge hyret inn Deloitte for å gjennomgå rutinene etter at ansettelsen av Katharina Andresen skapte bråk. Nå er rapporten klar.

OMSTRIDT: Ansettelsen av Katharina Andresen og en rekke andre ledere i ledergruppen til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth førte til mye diskusjon og medieomtale. Her er hun og styreleder Gunnar Bovim avbildet etter et styremøte 29. juni 2018.
Publisert:

I dag la Deloitte frem sin eksterne rapport etter de omdiskuterte ansettelsene i Innovasjon Norge i tidsperioden 2014–2018. Totalt har revisjonsfirmaet vurdert 65 av totalt 470 ansettelser. Inkludert i dette tallet er ansettelser i ledergruppen og ansettelsen av Katharina Andresen:

– Den viser at rekrutteringen av ledergruppen og ansettelsen av Katharina Andresen var i tråd med lover og etiske regler som gjelder for selskapet. Deloitte foreslår likevel flere forbedringer av rutinene, skriver Innovasjon Norge i en uttalelse.

Inkludert i de etiske retningslinjene er habilitetsreglene.

Deloitte har samtidig kommet med flere forbedringsforslag.

E24 har over lengre tid omtalt Innovasjon Norge, og ansettelsene som er gjort på toppen i det offentlig finansierte og eide selskapet, som med skattefinansierte milliardbudsjetter skal fremme norsk gründerskap og reiseliv.

E24 har blant annet omtalt hvordan Innovasjon Norge ikke lyste ut stillingen som ny kommunikasjonsdirektør da de søkte det, og at Traaseth ansatte en venninne som HR-direktør uten at styret var informert.

«Etter vår vurdering er det dokumentert at prosessen med etableringen av ny ledergruppe var tydelig kommunisert og godt forankret i Styret», skriver Deloitte i rapporten.

Deloitte skriver at det de faktisk har vurdert er prosessene fra man så at det var behov for å ansette en person og frem til en kandidat var ansatt. Det Deloitte har sett på konkret er utformingen av hvilke rutiner som gjelder i disse ansettelsesprosessene og hvordan rutinene etterleves.

Deloitte er samtidig tydelige på at den avsluttende sluttvurderingen i en rekrutteringsprosess «vil bygge på mange faktorer som ikke vil kunne etterprøves».

Se og les hva styreleder Gunnar Bovim og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth svarte pressen etter styremøtet i juni her!

Les også

Styreleder etter venninne-ansettelsen: Har tillit til Traaseth

Lister opp forbedringspunkter

Selv om det ikke er avdekket regel- eller lovbrudd, har Deloitte kommet med en liste med forbedringspunkter. De mener blant annet at:

  • HR-avdelingen ikke har deltatt på alle annengangsintervjuer, noe som «til dels avviker fra rutinen», og at dette blant annet skyldes kapasitetsproblemer
  • Det i starten av den kontrollerte perioden «var manglende dokumentasjon for flere flere av» de interne ansettelsene og stillingsendringene, emn at det bare er funnet ett avvik mot slutten av perioden

Deloitte skriver i sin rapport at de mener styret og Innovasjon Norge må tydeliggjøre hva man som særlovsselskap forholder seg til relevante lover ved rekruttering.

Konsulentselskapet mener også at Innovasjon Norge bør vurdere hva som skal dokumenteres i forbindelse med rekrutteringsprosesser.

Innovasjon Norge skriver onsdag at de tar Deloittes forslag «med seg i sitt videre arbeid med egne rutiner» og at de også ønsker å «forbedre egen kvalitetssikring» når det kommer til dokumentasjon og innsyn i prosesser.

– Det er betryggende at rapporten bekrefter at Innovasjon Norges regelverk og rutiner for rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter. Deloitte har pekt på noen mindre avvik i vår praksis, og kommer med forslag til forbedringer basert på dette. De forslagene tar vi til oss, sier styreleder Gunnar Bovim i uttalelsen.

Les også

Fra Traaseth-e-post til jobb: Slik kastet Innovasjon Norge seg rundt da Norges rikeste kvinne søkte jobb

Byttet fra intern til ekstern undersøkelse

Det var etter et styremøte den 29. juni i år at styreleder Gunnar Bovim og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, fortalte at man hadde besluttet å gjennomføre en gjennomgang av ansettelser i det offentlig eide selskapet.

Opprinnelig la man opp til en intern gjennomgang, men som E24 omtalte i september valgte man bort internrevisoren og ba revisjonsfirmaet Deloitte om en ekstern gjennomgang av ansettelser tilbake til 2014.

Her er flere saker om Innovasjon Norge:

Publisert:

Her kan du lese mer om