Fersk kåring: Her er det best og verst for næringslivet

Oslo rangeres høyest i NHOs Kommune-NM, etterfulgt av Sola og Bærum. Kvæfjord kommer dårligst ut, men det bekymrer ikke ordføreren.

TRE PÅ TOPP: Sola (t.v.), Oslo og Bærum tar de tre øverste plassene i den ferske rangeringer over norske kommuner, sett fra et næringsståsted.
Publisert: Publisert:

– Det er svakheter med målinger som dette, og jeg syns egentlig man sammenligner epler og pærer i Kommune-Norge. Det blir litt feil, mener Torbjørn Larsen (Ap), ordfører i Kvæfjord kommune i Troms.

Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO. Rapporten ser på temaområdene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Les også: (+) Tøff hverdag for norske stjernerestauranter

Ordføreren i Kvæfjord forteller at mange offentlige arbeidsplasser og en stor helse- og omsorgssektor gjør at kommunen hans scorer dårlig i Kommune-NM.

– Og jeg vil ikke sparke ut noen av disse arbeidsplassene for å komme opp på listen i såkalte Kommune-NM heller, sier han.

Sjekk hvordan din kommune gjør det nederst i saken.

Innbyggerne trives i Kvæfjord

Han er kritisk til måten NHO kårer vinnere og tapere i Kommune-Norge på, og forteller at i en liten kommune som Kvæfjord, med i underkant av 3.000 innbyggere, er det ikke marked for å konkurranseutsette offentlige tjenester. I rapporten står det også at det er et generelt trekk at de små kommunene kommer svakest ut i Kommune-NM, fordi små kommuner er mer sårbare for endringer i arbeidsmarkeder og demografi.

Kvæfjord har flere ganger kommet dårlig ut av Kommune-NM, men det bekymrer ikke ordføreren, som forteller at kommunen jobber godt med flere ting.

Les også

Fjernet parkeringsplasser i sentrum – tyder på at butikkhandelen ikke er skadet

– Blant annet bygges det nytt helsehus og det planlegges en ny skole. Som politiker klarer man aldri å få til alt man ønsker, men vi er stolte av det vi får til, og innbyggertilfredsheten er høy. Da vi hadde folkeavstemning omkring kommunesammenslåing, mente over 80 prosent at vi burde fortsette som egen kommune, forteller han.

Ordføreren mener at Kommunebarometeret 2019, en oversikt som Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger frem hvert år, sier mer om hvordan forholdene i kommunen er. I år havnet kommunen hans på annenplass i Troms fylke.

– Innbyggerne i Kvæfjord har det bra, de har arbeid, og for noen år siden var vi også beste gründerkommune, forteller han.

Oslo best i landet

På toppen av listen troner hovedstaden, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er stolt og glad over at Oslo for første gang er kåret til Norges mest næringsvennlige kommune.

– Vi har høy sysselsetting og lavt sykefravær, og næringslivet går så det suser. Oslo har ifølge Statistisk sentralbyrå fått 35.000 nye jobber i privat sektor etter at det rødgrønne byrådet overtok i 2015, sier Johansen, og opplyser at kommunen bidrar til næringslivet i hovedstaden ved å kjøpe varer og tjenester for 27 milliarder kroner årlig.

– Oslo skal være motor for næringsutvikling og verdiskapning. Det skal være lett å skape nye arbeidsplasser, nye produkter og nye næringer, og lett å samarbeide med kommunen, fortsetter han.

LEDER VINNERKOMMUNEN: Byrådsleder Raymond Johansen kan glede seg over at Oslo kommune er landets beste kommune.

Han trekker frem at IBM i fjor flyttet 700 arbeidsplasser til Oslo, og at byen er en av Europas raskest voksende gründerbyer.

Men han understreker at å skape et godt næringsliv handler også om å legge til rette for at innbyggerne har det bra, blant annet gjennom et godt kollektivtilbud, ren byluft og grønne parker, gode skoler og barnehager og et levende kulturliv. Dessuten har hovedstaden et ekstra fokus på miljø. Tidligere i år ble Oslo kåret til europeisk miljøhovedstad.

– Vi er fremoverlente, og Oslos miljø- og klimapolitikk gir en attraktiv ramme for bedrifter som vil ha en grønn profil, sier Johansen.

Les også

Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

At kommunen nå får anerkjennelse for arbeidet som er lagt ned for å skape et godt næringsliv, mener han er en god motivasjon til å jobbe videre for å beholde plasseringen. Som Norges største by har Oslo et spesielt ansvar for å gå foran og være brobygger.

– At Oslo er en næringsvennlig by, vil også komme resten av landet til gode, mener han.

Sola har ligget høyest på rangeringen i Kommune-NM over flere år, men er nå skjøvet ned til annenplass. Ifølge NHO skyldes endringen oljeprisfallet som har rammet Vestlandet spesielt hardt.

Lavt rangert i nord

– Mange kommuner jobber intenst for å skape nytt liv til bygd og by. Det er også helt nødvendig fordi vi vil trenge mange tusen nye jobber her i landet hvert år fremover. Derfor trenger kommunene private bedrifter, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

– Tallene fra Kommune-NM viser at kommuner med høy andel private sysselsatte har høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke, mer kjøpekraft samtidig som at både sykefraværet og uføreandelen er lavere. Resultatene fra Kommune-NM viser hvor i landet næringsklimaet er best. Derfor er kommunevalget i høst viktig, sier han.

Generelt sees det at de høyst rangerte kommunene ligger i østlandsområdet, langs kysten i Sør-Norge og ellers i byområdene langs kysten. I tillegg gjør innlandskommunene det bra.

– Dette er større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til reiselivskommuner i indre Nordfjord og Sogn og vintersportsområder på Østlandet, står det i rapporten.

Innlandskommunene på Østlandet og kommunene fra Trøndelag og nordover utgjør hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene.

Rapporten sammenligner også utviklingen fra 2013 og frem til 2018, og det sees at oljeprisfallet har spilt negativt inn for kommuner i Rogaland og nordover langs Vestlandet.

– Vi ser tendenser til at områder rundt kysten i Sør-Norge, helt fra Vestfold til Nordmøre, og spesielt på sørvestlandet, og indre Østlandet har gått tilbake i rangering siden 2013, står det i rapporten.

Publisert: