Ny prøving i lagmannsretten av havnestriden

  Ingen av partene er innstilt på å gi seg i den juridiske dragkampen om tariffavtale for havnearbeiderne i Drammen.

PÅGÅTT LENGE: Konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund og det danske spedisjonsfirmaet Holstad Shippinghar pågått i flere måneder. Illustrasjonsbilde fra Drammen havn.

Jan Ovind
  • NTB
Publisert:

Tirsdag møtes Norsk Transportarbeiderforbund og det danske spedisjonsfirmaet Holstad Shipping i Borgarting lagmannsrett. Formelt skal lagmannsretten blant annet ta stilling om havnearbeiderne har lov til å bruke blokade som pressmiddel for å få en tariffavtale. Men saken handler om viktige prinsipper for begge parter.

– Monopol

Arbeidsgiverne hevder de kjemper mot havnemonopol og fortrinnsrett for en fagforening. De vil ikke slutte seg til rammeavtalen som gir fortrinnsrett til organiserte havnearbeidere. Arbeidsgiverne mener et utdatert regelverk gir norske havnearbeidere en monopolstilling som gjør tilpasninger vanskelig og sjøtransporten dyrere.

– Sosial dumping

For Norsk Transportarbeiderforbund handler dette om sosial dumping og rett til tariffavtale. Når Holstad Shipping viser til at de vil bruke organiserte med tariffavtale, er det med arbeidstakere som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, ikke losse og lastearbeidere.

– Dette bunner i hvem som skal ha retten til tariffavtale for lossing og lasting av skip. Dette er en prinsipielt viktig sak også for LO der det norske tariffsystemet og trepartssamarbeidet i ytterste konsekvens kan stå på spill. Vi vil følge denne saken så langt som det rettslig er mulig. Yrkesgruppen havnearbeidere blir radert ut dersom det skulle bli slik at arbeidsgiverne kan vise til tariffavtaler med andre grupper, sier nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund til NTB.

Lang tid

Havnearbeiderne gikk seirende ut av den langvarige rettssaken i Drammen tingrett i mars i år. Retten kom til at havnetariffavtalen i Norge ikke er monopol. Men Holstad shipping fikk en delseier da Borgarting lagmannsrett 14. mai stanset havnearbeidernes blokade av Drammen havn inntil det foreligger en rettskraftig dom.

– Nå er det slik at vi tapte saken mot havnearbeiderne i Drammen tingrett. Den dommen anket vi. Nå skal saken opp i lagmannsretten, og taper vi der, vil vi anke saken inn for EØS-domstolen. Bare disse ankene vil kunne ta opp mot to år før det foreligger en dom. Hvis vi da anker til Høyesterett, er det ytterligere ett år før vi har en rettskraftig dom, sa Holstads advokat Nicolay Skarning til NTB da dommen i Drammen tingrett falt i mars.

Borgarting lagmannsrett har satt av fire rettsdager til ankebehandlingen.

Les også:

Havnearbeidere drev ulovlig boikott i DrammenLagmannsretten stanser boikotten i Drammen havnDrammen tingrett ga havnearbeiderne fullt medholdStriden om havnearbeiderne til EuroparådetFjord Line reagerer på «kameratslig» e-post til Sandefjord-ordføreren

Flere artikler

  1. Dansker tapte anke mot havnearbeiderne i Drammen

  2. Varsler ny boikott onsdag

  3. NHO slo havnearbeiderne

  4. Annonsørinnhold

  5. Til våren står det store «havneslaget»

  6. Havneboikott i Drammen sendes til EFTA-domstolen