Arbeidsgiveransvaret i Norwegian opp for Høyesterett

Hvem har det reelle arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte i Norwegian? I halvannen uke skal spørsmålet behandles i Høyesterett.

NY RUNDE: Norwegian-sjef Bjørn Kjos følger trolig spent med når Høyesterett til uka starter behandlingen av spørsmålet om organisering og arbeidsgiveransvar i det norske flyselskapet.
Publisert: Publisert:

De kabinansatte og pilotene tok saken til retten for å få dom på at det er morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA som er deres arbeidsgiver. De kabinansatte er i dag ansatt i Norwegian Cabin Services Norway AS, mens pilotene er ansatt i Norwegian Pilot Services Norway AS.

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte i Borgarting lagmannsrett og anket derfor dommen inn for landets øverste domstol som tirsdag starter den sju dager lange behandlingen av saken.

– Dersom fagforeningen får gjennomslag for sitt krav, vil det kunne kreve en omorganisering til en modell som ikke er bærekraftig for framtida. I verste fall blir vi da tvunget til å avvikle vår norske virksomhet. Resultatet ville i så fall blitt at arbeidsplassene flyttes ut av Norge, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til NTB.

Prinsipielt for norsk arbeidsliv

Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener imidlertid at denne typen virksomhetsorganisering setter arbeidsgiveransvaret på spill, og at saken både er prinsipiell og viktig for hele det norske arbeidslivet.

Les også

NRK: Norwegian vant ankesak over pilotene

– Vi mener Norwegian pulveriserer arbeidsgiveransvaret gjennom sin form for organisering, noe vi i fremtiden vil se mer av i en rekke bransjer. Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten som de selv ønsker, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte, sa Skjæggerud da anken ble levert i april.

Parats advokat Christen Horn Johannessen mener dommen i lagmannsretten er problematisk for norsk arbeidsliv fordi den gir virksomheter mulighet til å organisere seg slik at de kan beholde all innflytelse over arbeidsforhold, men uten å samtidig ta ansvaret for ansatte.

– En slik lovtolkning innebærer at rettigheter og ansvar i arbeidsmiljøloven ikke lar seg håndheve og dermed ikke gir norske arbeidstakere de rettigheter og vern de ifølge loven skal ha, sa Horn Johannessen da dommen i lagmannsretten falt.

– Kan ikke godta diktering

Det er fem år siden Norwegian-styret bestemte at selskapet skulle omorganiseres for å kunne vokse videre og konkurrere internasjonalt. Selskapet er overbevist om at en modell med et børsnotert holdingselskap på toppen, med hel- eller deleide datterselskap under, er helt nødvendig for ikke bare å sikre internasjonal markedstilgang, men også et bærekraftig selskap og trygge arbeidsplasser, også i Norge.

Norwegian-saken handler om hvordan Norwegian-konsernet skal være organisert, og ikke om de ansattes rettigheter, understreker Sandaker-Nielsen.

– Vi kan ikke godta at en fagforening i et enkeltland skal diktere strategiske valg og modellen for vår globale virksomhet på en måte som påvirker vår mulighet til å konkurrere internasjonalt. Det er styrets og ledelsens ansvar. Måten konsernet er organisert på i dag, sikrer at Norwegian kan delta i den internasjonale konkurransen og fortsette å skape nye arbeidsplasser både i Norge og internasjonalt. Dessuten sikrer vi at en stor norskeid virksomhet kan ha hovedkontor i Norge, understreker informasjonssjefen.

Han viser dessuten til at Parat kun representerer elleve Norwegian-ansatte i denne saken, og understreker at de fleste piloter og kabinansatte er godt fornøyd med dagens ordning, noe som også bekreftes av nylige medarbeiderundersøkelser.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om