EU-domstolen: Uber er et taxiselskap

EU-domstolen konkluderer med at Uber må anses som et transportselskap. Det er opp til medlemslandene å avgjøre hvordan regelverket skal tilpasses. 

TRANSPORTSELSKAP: Uber har lenge ansett seg selv som et teknologiselskap, men EU-domstolen slår fast at det er et transportselskap.
Publisert:

EU-domstolen har slått fast at Uber er et transportselskap og ikke et teknologiselskap. Dommen kan ikke ankes, og er dermed rettskraftig.

Uber har lenge ansett selskapet som et teknologiselskap som kobler passasjerer med uavhengige sjåfører, og ikke et selskap som driver med taxitjenester som er underlagt samme regler som drosjeselskapene.

Forskjellen har beskyttet Uber mot nasjonale regler for drosjenæringen der selskapet har operert, og selskapet er blitt ansett som en digital tjeneste i EU på tvers av nasjonal lovgivning, ifølge CNBC.

- Større handlingsrom

Avgjørelsen avklarer at Uber må bli regulert som en drosjetjeneste i EUs 28 land.

Samferdselsdepartementet opplyser til E24 domstolen avgjørelse er oppklarende.

«Det innebærer at nasjonalstatene har større handlingsrom til å kunne regulere slik virksomhet enn tilfellet ville vært om virksomheten ble bedømt som generelle tjenester eller underlagt e-handelsdirektivet. Dommen betyr eksempelvis at løyveordninger som gjelder for lignende transporttjenester også kan gjøres gjeldende for Ubers virksomhet.

Avklaringen på dette spørsmålet er et godt grunnlag for pågående arbeid med modernisering av drosjeregelverket i Norge,» skriver departementet i en epost til E24.

- Vi er fornøyd

Direktør i Norges Taxiforbund, Roar Refseth, mener drosjenæringen har fått medhold av EU-domstolen i at Uber må konkurrere på lik linje som drosjer.

- Vi er fornøyd. Det betyr at Uber må ha biler som har drosjeløyve, og ikke kan drive med privatbiler slik de har gjort inntil nå. Det betyr konkurranse på like vilkår, så får vi se om Uber er villig til å gjøre det, sier han til E24.

Kommunikasjonsavdelingen til Uber i Skandinavia avslår å kommentere avgjørelsen overfor E24, men viser til en kommentar fra en talsperson i Uber som kom i forkant av avgjørelsen.

Uber mener dommen, uansett utfall, ikke vil endre stort, fordi selskapet allerede følger regler for transportvirksomheter i de fleste EU-land.

«På tross av det, er millioner av europeere hindret fra å bruke apper som vår.»

Refseth mener at Uber har drevet i strid med det norske regelverket.

- Konkurranse på like vilkår har vært vårt hovedanliggende hele tiden. Uber har drevet ulovlig i Norge og vedtatt bøter. Nå gir EU-domstolen oss rett i dette.

Uber har betalt minst fem millioner kroner i bøter for brudd på yrkestransportloven.

Olsen vil endre regelverket i Norge

Uber la ned hovedtjenesten Uberpop i Norge i oktober.

Beslutningen kom like før Samferdselsdepartementet skulle svare Eftas overvåkingsorgan ESA om hva Norge ville gjøre med regelverket som regulerer drosjeløyve. ESA har bedt Norge svare på om løyvesystemet for persontransport vil endres slik at det blir lettere for nye aktører å etablere seg.

Det er begrensningen i antall drosjeløyver ESA er kritisk til, og overvåkningsorganet frykter konsekvensen er at norske drosjekunder betaler unødig høye priser på grunn av svak konkurranse.

Samferdselsdepartementet har gjentatte ganger utsatt svarfristen.

11. desember varslet samferdselsminister Ketil Solvik Olsen at kravet om at løyvehaverne må være tilknyttet en drosjesentral skal avvikles, og at behovsprøvingen som innebærer at fylkeskommunene begrenser antall drosjeløyver skal endres.

Olsen vil videreføre ordningen med at drosjetjenester må ha løyve.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om