Nederlag for Økokrim - Rollén frifinnes

Økokrim fikk ikke medhold i at Hexagon-sjef Ola Rollén kjøpte aksjer i strid med verdipapirhandelloven.

FRIFINNES: Hexagon-sjef Ola Rollen (t.v.).

Foto: Siggi Bucher Reuters
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

I oktober startet den fem uker lange rettsaken mot Hexagon-sjef Ola Rollén i Oslo tingrett.

Rollén var tiltalt for innsidehandel i forbindelse med et omstridt kjøp relatert til Greenbridge Partners' inntreden i norske Next Biometrics i 2015. Aktor la ned påstand om inntil 1,5 års fengsel.

Oslo Tingrett frifinner Rollén, og skriver at «det er overveiende sannsynlig at Rollén ikke hadde innsideinformasjon da han på vegne av Greenbridge handlet aksjer i Next».

Økokrim vurderer anke

– Tingrettens dom bekrefter at Økokrims tiltale mot Rollén var grunnløs og aldri skulle ha vært tatt ut. Tingretten gir Rollén medhold på alle punkter, skriver advokatfirmaet Hjort som har representert Rollén i en pressemelding onsdag kveld.

Rollén sier i meldingen at saken har vært en «stor belastning» og håper dommen nå setter et punktum for Økokrims «grunnløse anklager».

Dommen er ikke rettskraftig. Økokrim vurderer om saken skal ankes.

– Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding.

Ser andre årsaker til voldsom kursoppgang

Bender argumenterte i retten for at e-poster, lydopptak og foto viste hvordan Hexagon-sjef Ola Rollén brukte innsideinformasjon til å hamstre 284.341 Next Biometrics-aksjer rett før kursen føk til værs.

Tingretten mener det ikke er sannsynlig at informasjonen som konkret er angitt i tiltalen, blant annet om forhandlinger om rettet emisjon, ble misbrukt av Rollén da han handlet aksjer i Next.

Samme dag som børsmeldingen om rettet emisjon ble offentliggjort, steg Next-aksjen 83,5 prosent, fra 48,50 til 89 kroner per aksje. Noen dager senere var kursen oppe i 170 kroner per aksje.

Gevinsten av kursoppgangen var på 25 millioner for Rollén, og Oslo Tingrett skriver at den kraftige kursoppgangen må antas å ha vært medvirkende til at Økokrim tok ut tiltale.

Tingretten ser ikke børsmeldingen om den rettede emisjonen som hovedårsak til den voldsomme kursoppgangen.

«I den foreliggende saken må det etter rettens vurdering anses som sikkert at det var andre forhold enn de som er omhandlet i tiltalen som skapte kursøkningen på 83 prosent,» skriver retten i en tilleggsbemerkning.

«Bjellesaueffekt»

Oslo Tingrett mener det er signalet til andre investorer om at Greenbrigde investerte i selskapet, en såkalt bjellesaueffekt, som i hovedsak fikk svenske investorer til å kjøpe seg inn i Next.

«Selv om Rollén skulle forstått at en Greenbridge-investering i Next ville gi en slik bjellesaueffekt, utgjorde ikke dette innsideinformasjon for Greenbrigde. Også godt ansette investorer må kunne handle på tross av kunnskap om egne investeringsplaner

Rollén har hele tiden avvist alle anklager og nektet straffskyld.

Rollén har vært toppsjef i det svenske teknologiselskapet Hexagon siden år 2000.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Hexagon Composites

Flere artikler

  1. Økokrim anker Rollén-frifinnelse

  2. Ola Rollén frifunnet igjen i lagmannsretten – nok et nederlag for Økokrim

  3. Økokrim anker ikke frifinnelsen av Hexagon-sjef Ola Rollén

  4. Annonsørinnhold

  5. Påstand om 1,5 års fengsel: Forsvareren mener Rollén må frifinnes

  6. Lagmannsretten godkjenner Økokrims anke i Rollén-saken