Ber Finn skjerpe rutinene for piratkopier

Advokat Trygve Martin Gravdahl mener Finn bør trappe opp kampen mot piratvarer.

VIL IKKE SE PÅ RUTINENE: Finn.no vil ikke vurdere rutinene, til tross for kritikk for salg av piratvarer.

Kyrre Lien
  • Rasmus Bøgh Holmen
Publisert:

Nettportalen Finn.no har erklært krig mot piratvarer. Likevel er etterlikningene etter kjente merkevarer bare få tastetrykk unna, også på det norske nettstedet.

- Det er umulig å fjerne alt snusk, men det er godt mulig å komme lenger, sier Trygve Martin Gravdahl til E24.

Han er styremedlem i NACG (Norwegian Anti Counterfeit Group) og senioradvokat i Advokatfirmaet Ræder, og jobber daglig med immaterialrett med særlig fokus på varemerkerett.

Piratselger til E24: - Det er fake, men god kvalitet

NACG jobber for å forhindre handel av piratkopierte produkter i Norge. Organisasjonen er underlagt GACG (Global Anti-Counterfeit Group).

Rettighetshavere som moteprodusentene utgjør brorparten av medlemsorganisasjonene. Finn.no er medlem som den eneste norske nettmarkedsplassen.

Like fullt mener Gravdahl at Finn.no bør trappe opp kampen mot de uekte merkevare-etterligningene, som nettstedet fungerer som formidler av.

- Finn har kommet et stykke på vei, men jeg synes med fordel de kunne flagget enda mer. Annonser med bilder av diverse motevarer burde fjernes og tilfeller med åpenbar underprising burde gås nøyere i sømmene.

- Netthandel står for en betydelig andel av pirathandelen. Det veksler hvem piratselgerne bruker. Finn.no er neppe noen særlig verre enn andre nettmarkeder, men de er neppe særlig bedre heller.

Senioradvokaten fremhever like fullt at Finn har en fordel i forhold til QXL, idet man krever at det synliggjøres kontaktinformasjon til selgeren.

- Svært beklagelig

E24 tok kontakt med Finn.no vedrørende piratkopiene.

- Det er svært beklagelig hvis vi har blitt misbrukt. Vi prøver å luke ut denne typen annonser. Likevel er vi til dels er avhengig av tips fra publikum og leverandørene selv, sier PR-ansvarlig i nettmarkedet, Lene Kallum.

Ansvarlig for forbrukertrygghet ved Finn.no, Lars Vinden, utdyper nettstedets tilsvar overfor E24:

- Problemet er at det er vanskelig å vurdere om en vare er ekte eller ikke. Vi mener vi har streng annonsekontroll, men samtidig må vi være relativt sikre før vi kan gripe inn. Ofte er spesialkompetanse påkrevd for å avsløre piratkopier, bemerker Vinden.

Han påpeker at arbeidet er ressurskrevende og at merkevareprodusenter gjerne har bedre forutsetninger til å avsløre hva som ikke er ekte vare.

Vinden forklarer at Finn derfor har innledet med samarbeid med flere merkevareprodusenter. Enkelte internasjonale moteleverandører, som Mulberry, har takket ja til tilbudet.

Advokat Gravdahl er usikker på hvor godt Finns allianse med moteprodusentene fungerer.

- Jeg vet at Finn.no og andre nettsteder inngikk en allianse med moteprodusentene. Jeg tror fruktene har vært variable. Til tross for at import og salg av piratkopier i næringsvirksomhet er ulovlig og straffbart, legges det opp til at forfølgelse av lovbrudd må skje sivilrettslig og av varemerkeinnehaverne selv.

- Vanskelig å bedømme

Flere produsenter, deriblant Gucci, har valgt ikke å prioritere et samarbeid med Finn. Videre tillater noen bruk av katalogbilder, andre ikke.

- Likevel – dere har jo manuell kontroll av alle annonser som legges ut. Burde det ikke gå et varsko når store volum av avbildede motevarer legges ut på billigsalg?

- Vi er oppmerksom på både pris og bilder. Det er like fullt vanskelig for våre medarbeidere å bedømme hvorvidt noe er ekte vare eller ikke, sier Vinden i Finn.no.

Har avvist 4000 annonser

Vinden forteller videre at Finn så langt i så langt år har avvist rundt 4.000 annonser for mistanke om salg av piratkopier. Dette mener han beviser at nettstedet tar piratkopiproblematikken på alvor.

- Tar dere en ekstra sjekk når annonser markedsfører varer som «motevarer» eller under etablerte motenavn direkte?

- Noen ganger krever vi tilleggsdokumentasjon, som kvitteringer, på annonser som kan virke suspekte. Vi er også ekstra på vakt mot IP-adresse fra utlandet, forteller Vinden.

- Vi ønsker et ryddig marked og vil piratkopiene til livs. Vi tjener lite på hver av de enkelte annonsene – kostnadene forbundet med å rydde opp etter dem er langt større, fastslår Vinden overfor E24.

Vinden konkluderer med at han det ikke vil være nødvendig å se på Finns prosedyrer per nå. Likevel understreker han at han holder døren åpen for innspill og råd fra eventuelle kritikere.

- Forstår problematikken

Selv om Gravdahl mener Finn har et forbedringspotensial, har han forståelse for problematikken nettstedet står overfor.

- Samtidig er Finn.no en viktig handelsplass for mange. Nettstedets utfordringer ligger i at det vanskelig å skille piratkopier fra brukte eller importerte varer.

Deretter kommer senioradvokaten med en advarsel til importselgerne:

- Det skal ikke mye til før piratsalget regnes som næringsvirksomhet. Noen få eksemplarer av et produkt er gjerne nok til at salget er for vinnings hensikt og ansees for å ha skjedd i næringsvirksomhet. Foruten beslag og dekning av økonomiske tap, må piratselgeren dekke motpartens saksomkostninger.

Selv om Gravdahl synes salg av piratkopierte motevarer er alvorlig, påpeker han at han har vært borte i langt mer alvorlige tilfeller med nettsalg

- Noe av det verste piratkopier jeg har vært borte i er helseskadelige medisiner, kosmetikk og livsfarlige bildeler. Nettsidene vil antakelig ha vanskeligheter med å avdekke slike tilfeller på grunn av mangel på kompetanse. Likevel er sakene desto mer alvorlig, fordi de går på liv og helsa løs, sier han.

- Et paradoks

Til tross for forbud mot salg og import av piratkopier eksisterer det foreløpig ikke noe klart lovforbud mot kjøp av piratkopier til privat bruk i loven.

En lovendring om kraftig innstramming av sanksjonene mot piratkopiering er nært forestående og NACG har i den forbindelse bedt om en redegjørelse fra Justisdepartementet om hvorvidt kjøp til privat bruk omfattes av dagen straffelovs bestemmelser om heleri.

NACG har i sin høringsuttalelse til den nye lovendringen tatt til orde for at også kjøp av piratkopier til privat bruk skal bli ulovlig. Bakgrunnen til forslaget er at en betydelig del av omsetningen av piratkopierte varer skjer nettopp til private.

- Det er et paradoks at det er lovlig å kjøpe en vare som det er forbudt å produsere og selge, avslutter Gravdahl overfor E24.

Publisert:

Flere artikler