ESA: Har informasjon om mulige ulovligheter i Telenor

ESA sier Telenor-razziaen ikke er noen rutinekontroll.

HER SLO ESA TIL: Telenorbygget på Fornebu fikk uventet besøk tirsdag morgen.

Marius Lorentzen
  • Johann D. Sundberg
  • Kristin Norli
  • Terje Normann
Publisert:,

EFTAs overvåkingsorgan ESA hadde konkrete mistanker om ulovlige forhold da de og Konkurransetilsynet uanmeldt troppet opp på Telenors kontorer på Fornebu tirsdag morgen.

- Vi har informasjon som vi mener kan tyde på forhold i mobiltelefonmarkedet i Norge som kan være ulovlig og brudd på artikkel 53 eller 54 i EØS-avtalen, sier Esa-direktør Per Andreas Bjørgan til E24.

Artikklene 53 og 54 i EØS-avtalen forbyr blant annet begrensninger i produksjon, oppdeling av markeder samt å påtvinge andre aktører urimelige innkjøps- eller utsalgspriser.

Les også: Razzia mot Telenor

Han vil ikke si om saken har kommet på ESAs bord gjennom en anmeldelse fra konkurrenter eller på annet vis.

- Dette er informasjon som gjorde at vi fant det nødvendige å foreta en inspeksjon for å få bekreftet eller avkreftet mistankene, sier Bjørgan.

- Hvor vanlig er slike inspeksjoner?

- Det er ikke veldig ofte vi gjør slike inspeksjoner.

Kan selv beslutte inspeksjon

ESA og Konkurransetilsynet har selv myndighet til å beslutte å foreta inspeksjoner av denne type og er ikke avhengig av rettslig kjennelse før de banker på døren.

Bjørgan sier mistankene mot Telenor både gjelder på sluttbruker eller kundenivå, men også på grossistnivå.

Det siste gjelder Telenors rolle som leverandør av mobiltelefon-nett til andre aktører, ifølge Bjørgan.

En eventuell overprising av slike nett-tjenester kan være en mulig måte for Telenor å misbruke sin markedsposisjon, uten at Bjørgan vil kommentere at prising av slike tjenester er en del av mistankene mot Telenor.

- Tidlig fase

ESA-direktøren understreker at etterforskningen av saken er i en tidlig fase og regner med at det nå vil bli brukt tid på de omfattende beslag som gjøres under inspeksjonen hos Telenor.

- Er lovbruddene som kan ha forekommet av en slik karakter at mobiltelefoni har blitt uforholdsmessig dyrt i Norge?

- Det er det vanskelig for meg å si noe om. Men generelt er det slik at fri og uhindret konkurranse skal komme forbrukerne til gode, sier Bjørgan.

Fungerende juridisk direktør i Konkurransetilsynet vil ikke si noe om det har vært flere kontroller ved andre Telenor-kontorer.

- Jeg vil ikke kommentere annet enn at vi har en kontroll gående hos Telenor på Fornebu, sier Laastad til E24.

- To kontroller

Samtidig forklarer Laastad at det er snakk om to forskjellige kontroller.

- Både Konkurransetilsynet og ESA gjennomfører nå kontroll der. Dette er to forskjellige kontroller, det er ingen koordinering i så måte.

- Dere gjennomfører ikke en slik kontroll uten at dere har en konkret mistanke?

- Før vi kan gjøre en slik uanmeldt kontroll må vi ha fått godkjent en beslutning om det. Denne forespørselen gjør vi etter at vi har fått en mistanke.

Etter å ha fått beslutningen tirsdag har tilsynet lov til å ta beslag i relevant fysisk og elektronisk materiale, såkalt bevissikring. Nå vil Konkurransetilsynet bruke tiden til å gjennomgå det materialet som det er tatt beslag i.

- Det er alt for tidlig å konkludere noe om hva utfallet av denne kontrollen vil bli, avslutter Laastad.

Tilsynet ikke involvert

Det norske Post- og teletilsynet, som skal overvåke Telenor, er ikke direkte involvert i etterforskningen av Telenor.

- Konkurransetilsynet har flere ganger i høst bedt om og fått innsyn i dokumenter om reguleringen av det norske mobilmarkedet, sier assisterende direktør i Post- og teletilsynet, Elisabeth Aarsæther, til E24.

Aarsæther opplyser at de to organene Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet har en stående samarbeidsavtale om utveksling av informasjon. Den blir satt til side dersom det er en etterforskning som er årsaken til at undersøkelser er igangsatt.

I dette tilfellet var ikke Post- og teletilsynet informert på forhånd, og Aarsæther ble selv kjent med saken i mediene.

Ifølge den assisterende tilsynsdirektøren har Konkurransetilsynet egen etterforskningsmyndighet, noe som vil si at de selv kan sette i gang etterforskning uten at det nødvendigvis foreligger en anmeldelse.

- Telenor samarbeider

Telenor skriver i en børsmelding at de har strenge interne regler og prosedyrer for å sikre at lover og regelverk overholdes.

«Telenor vil samarbeide med myndighetene i forbindelse med gjennomføring av kontrollen slik at den gjennomføres på en mest mulig effektiv måte,» heter det i børsmeldingen.

ARTIKKELEN FORTSETTER UNDER BILDET

- IKKE UNATURLIG: Administrerende direktør Berit Svendsen i Telenor Norge synes ikke det er rart at de blir fulgt tett av konkurransemyndighetene siden Telenor er så store som de er. Her intervjues Svendsen i forbindelse med razziaen tirsdag.

Marius Lorentzen

Administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen, sier til E24 at det kun handler om selskapets virksomhet i Norge.

- Alt vi vet er at det handler om forholdet mellom grossistpriser og priser til sluttbruker. Og fra det vi har forstått, handler det kun om vår norske virksomhet. Mer vet jeg ikke, sier Svendsen

Hun påpeker at det norske telekommarkedet er gjennomregulert av både Post- og teletilsynet og Konkurransetilsynet.

- Men det er ikke unaturlig at de kommer til oss siden vi er en ledende aktør i markedet, sier Svendsen.

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Razziaen fortsetter hos Telenor:- Teletilsynet kan hasovet i timen

  2. ESA: Telenor kan ha misbrukt sin dominerende posisjon i Norge

  3. Razzia hos Widerøe

  4. Annonsørinnhold

  5. - Det er grunn til å granske saken videre

  6. Razzia mot Telenor