HJELPEPLEIER MED DIREKTØRLØNN: CV-trikser risikerer millionsmell

Liv Løberg kan få millionkrav rettet mot seg etter at hun innrømmet å ha jukset med sin utdannelse.

AVSLØRT: Liv Løberg har status som mistenkt for dokumentforfalskning og bedrageri etter å ha forfalsket sin CV.
Publisert:

Den samlede lønnsgevinsten ved triksingen utgjør et betydelig beløp. Politiet vil nå starte kartleggingen av lønnsspriket i forbindelse med straffesaken.

– Det gjenstår fortsatt en god del etterforskning som nok kommer til å ta noen måneder. Blant annet må vi kontakte de aktuelle utdanningsinstitusjonene for å finne ut hvordan forfalskningene av vitnemålene har skjedd. En revisor vil også gjennomgå hennes lønnsforhold for å finne ut hva hun har fått for mye i lønn. Det kan være snakk om store beløp i inndragning, men noe eksakt beløp fra vår side er det for tidlig å komme med, sier politiadvokat Susie Bergstrand ved Oslo politidistrikt.

Tidligere administrasjonssjef i Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH), Liv Løberg, gikk på dagen da VG 25. juni avslørte at hun ikke hadde utdannelse som siviløkonom og anestesisykepleier .

Omtrent samtidig ble hun politianmeldt, og indikerte at hun ville legge kortene på bordet.

Overbetalt

Siden 1994 har Løberg innehatt stillinger som trygdesjef, personaldirektør ved Meteorologisk institutt, divisjonsdirektør ved Ullevål universitetssykehus og kontorsjef ved Veterinærhøgskolen. Siden oktober i fjor har hun sittet som administrasjonssjef i SAFH.

Det er lønnsforskjellen mellom en hjelpepleierstilling og de sjefsstillingene hun har hatt som Liv Løberg etter alt å dømme vil måtte tilbakebetale. En undersøkelse VG har gjort tyder på at Løberg gjennom sine tunge lederstillinger har hatt minst dobbelt så høy lønn som utdannelsen skulle tilsi.

Hjelpepleiere har i den aktuelle perioden hatt en årslønn fra ca. 200.000 til rundt 400.000 kroner.

Etter siste justering er minstelønnen for en hjelpepleier med 10 års ansiennitet 335000 kroner. Med den erfaring Liv Løberg har er det grunn til å anta at hun i dag ville ha tjent rundt 400000 kroner året. Hennes tidligere arbeidsgivere opplyser til VG at hun som leder har fått utbetalt betydelig høyere beløp enn dette.

– En kontorsjefstilling hos oss ble avlønnet mellom 320000 og 653000 kroner, sier personalsjef Torborg Storås ved Veterinærhøgskolen. Her var Løberg hentet inn som kontorsjef via Manpower i 2006–2007.

Tilsto alt

– Vi kommer ikke til å oppgi Løbergs lønn. Men for ti år siden var stillinger tilsvarende personaldirektør lønnet mellom 310000 og 450000 kroner, sier rådgiver Anne Eriksen ved Det norske meteorologiske institutt der Løberg var ansatt mellom 1998 og 2000.

Løberg er mistenkt for grovt bedrageri og dokumentforfalskning. Den strengeste paragrafen som kan være aktuell å benytte har en strafferamme på inntil seks års fengsel, men ettersom Løberg har avgitt en uforbeholden tilståelse vil hun ha krav på strafferabatt. I tillegg vil det bli vurdert om hun også skal siktes for falsk forklaring for offentlig myndighet.

Løbergs advokat, Tom A. Næss sier at de vil ta et eventuelt krav om tilbakebetaling av lønn til etterretning.

– Men dette har ikke vært tema i våre samtaler så langt, sier Næss.

Les også:

Løberg risikerer ubetinget fengsel for CV-jukset

Løberg anbefalt av utenriksministeren

Helsedirektør: - Jeg ble lamslått og forbannet

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: