Skal bygge tysk vindpark til 11 milliarder kroner

Statoil gjør sin største fornybarinvestering noensinne med 11 milliarder kroner i en tysk havvindpark.

SLIK SKAL DET SE UT: Arkona-parken vil bestå av 60 turbiner, som alle er bunnfestet. Prosjektet skal bygges ut i Østerssjøen, rett sør for den danske øya Bornholm.
Publisert:

Statoil går inn på det tyske havvindmarkedet ved å kjøpe en 50-prosents eierandel i havvindparken Arkona. Investeringen har en verdi på 1,2 milliarder euro eller drøyt 11 milliarder norske kroner, mens medinvestor og operatør er E. ON. Arkona-parken vil ha en kapasitet på 1.100 megawatt når den står ferdig i 2019, nok til å kunne forsyne inntil 400.000 tyske hjem med strøm. Det gjør prosjektet til en av de største vindkraft-utbyggingene i Europa i dag.

– Vi er glade for å kunngjøre vår beslutning om å bygge ut dette store havvind-prosjektet sammen med E.ON. Denne investeringen er i tråd med vår strategi om gradvis å supplere vår olje- og gassportefølje med lønnsom fornybar energi og andre lavkarbonløsninger, sier Statoils konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

Totalt er Statoils kraftig trimmede investeringsbudsjett for 2016 på 13 milliarder dollar, eller cirka 105-110 milliarder norske kroner. Arkona-investeringen utgjør dermed en knapp tidel av investeringsbudsjettet, hvorav de resterende 90 prosentene skal brukes på oljeinvesteringer.

Dobler Statoils fornybarproduksjon

Statoils fornybardivisjon eier fra før av eierandeler i to operative vindkraftparker, og tre

vindkraftparker som er under utbygging og prosjektering. Sheringham Shoal og demonstrasjonsturbinen Hywind Demo er allerede oppe og går, mens Dudgeon og Hywind Scotland er under bygging. Det enorme Doggerbank-prosjektet er foreløpig på tegnebrettet.

– Arkona gjør at vi dobler produksjonen vår av ren fornybar energi, regnet ut fra Statoils eierandeler i havvindparkene våre, sier Irene Rummelhoff, konserdirektør for Nye energiløsninger i Statoil.

De som hadde håpet på nye arbeidsplasser og større ordrebøker på Vestlandet vil bli skuffet. Med E. ON som både operatør og byggherre forblir dette et tysk prosjekt.

– Statoils jobb er jo ikke først og fremst å skaffe arbeidsplasser, det er å skape verdier for våre aksjonærer. Når det er sagt så ser vi for eksempel at Hywind Skottland skaper reelle verdier for norske leverandører, sier Rummelhoff til E24.

FØRSTE I TYSKLAND: Samtlige av Statoils tidligere havvindparker ligger i Storbritannia. Arkona-parken bygges sør for den danske øya Bornholm.

Skal ende på 6.600 megawatt

Totalt vil de seks vindparkene kunne generere 6.600 megawatt med strøm når de er ferdigstilte, men nesten alt sammen kommer fra gigantprosjektet Doggerbank, som alene skal stå for 4.800 megawatt dersom det blir bygget gjennom fire runder bestående av 1.200 megawatt hver. Den tyske Arkona-parken vil få en kapasitet på 385 megawatt.

Sett bort fra Statoils utstillingsprosjekt Hywind Demo utenfor Karmøy, ligger hele den tidligere vindkraftporteføljen til Statoil i Storbritannia. Den nye investeringen blir altså Statoils første fornybarinvestering utenfor de britiske øyene.

– Blir lønnsomt

Fornybarsjef Rummelhoff ble ufordret på pressekonferansen på om prosjektet vil være lønnsomt uten store subsidier, noe mange vindkraftprosjekter er avhengige av for å kunne levere konkurransedyktig strøm.

– Dette prosjektet blir kostnadseffektivt og vil være en lønnsom investering med en gang. Selvfølgelig også på grunn av subsidier og såkalte feed-in tariffer. Men havvind har fremtiden for seg, ikke minst har det mye med størrelse å gjøre, havvindparkene kan bli enormt mye større både i omfang og i størrelsen på turbinene. Derfor tror vi offshore wind på sikt blir konkurransedyktig og kanskje et av de beste alternativene, men det er en ung branjse ennå, sier Rummelhoff.

Rummelhoff ble også spurt på pressekonferansen om selskapet måtte ut med store transaksjonskostnader for å kjøpe seg inn i Arkona-parken.

– De vil jeg ikke kommentere, men det er en liten sum sammenlignet med den totale investeringen på 11 milliarder kroner, sier Rummelhoff.

Ros fra Bellona

Miljøstiftelsen Bellona berømmer Statoil for investeringen og tror selskapet kan få en viktig rolle i havvindmarkedet internasjonalt, skriver NTB.

– Dette handler om å vri vår kompetanse fra olje, gass og maritim sektor, over til havvind. Statoil kan få en spesielt viktig rolle i så måte. Havvind er spesielt fordi det er svært kapitalintensivt. Derfor er det bare aktuelt for enkelte markeder. Tyskland er et slikt marked, så dette er et smart trekk av Statoil, sier seniorrådgiver Runa Haug Khoury.

– Statoil ser åpenbart de enorme mulighetene i fornybar energi og et energisystem i endring, sier hun.

Publisert:

Her kan du lese mer om