TIDLIGERE ØKOKRIM-SJEF FÅR KRITIKK: Får kjemperegning etter sommel og rot

Treghet og mangelfull innsats fra advokaten får skylden for unødvendig store saksomkostninger i en rettskrangel mellom 27 kioskdrivere og Reitan-familien.

VANT IKKE FREM: Advokat Erling Grimstad fikk ikke kjøre gruppesøksmål mot Reitan Servicehandel. Nå sitter klientene igjen med et krav på saksomkostninger fra Reitan-systemet på 369.050 kroner.
Publisert:

Tidligere Økokrim-sjefen Erling Grimstad får i en kjennelse fra Oslo tingrett mye av skylden for at 27 tidligere franchisetagere i 7-Eleven og Narvesen må betale 369.000 kroner i saksomkostninger i en sak som forrige uke ble avvist av retten.

Grimstad mener på sin side at trenering og uthaling fra Reitan Servicehandel er årsaken.

- Flere av våre klienter sier de har mistet tilliten til domstolen som konfliktløser etter denne kjennelsen, sier Grimstad til E24.

Sammen med advokat Torkjell Solbø har han representerte de tidligere kioskdriverne som i fjor høst saksøkte Reitan Servicehandel.

Manglet kontraktene

2. oktober stevnet kioskdriverne Reitan-selskapet for kontraktsbrudd.

Til tross for at saken handlet om kontraktsbrudd hadde ikke advokatene lagt ved en eneste kontrakt som vedlegg til stevningen.

Over to måneder senere, 12. desember, lovte advokatene i et prosesskriv at kontraktene ville fremlegges innen utgangen av neste uke. Det ble ikke gjort.

I slutten av januar hadde advokatene med seg kontraktene til et saksforberedende møte i tingretten, men retten fikk ikke egen kopi av kontraktene før 17. februar.

- De første fire månedene etter inngivelsen av stevning manglet således retten de kontraktene som søksmålet bygget på, skriver en tydelig oppgitt tingrettsdommer Per Fleisje i kjennelsen.

Retten trengte tilgang til kontraktene for å avgjøre om de var så like at de tidligere franchisetagerne kunne gå til gruppesøksmål mot Reitan-selskapet.

- Reitan hadde kontrakten

Erling Grimstad sier at det ikke var mulig å levere kontraktene samlet med stevningen fordi mange av saksøkerne ikke hadde kopi av kontrakten.

- Vi hadde flere kioskeiere som satt uten franchisekontrakten. I møtet med Reitan hadde de fått beskjed om at en kopi av kontrakten ville bli ettersendt, men noen kopi kom aldri.

Fem og en halv uke etter at tingretten endelig fikk tilgang til kontraktene, frafalt franchisetagerne anklagene om kontraktsbrudd. Stevningen ble endret til et krav om å få kjent kontraktene ugyldige.

- Det ble gjort for å forenkle saken. Reitan ville ikke gi oss innsyn i avtaler eller regnskap, og i tråd med rettens ønske forenkelt vi kravet, sier Grimstad.

"Lite gjennomarbeidet"

I kjennelsen går det tydelig frem at advokatene Grimstad og Soløy har seg selv å takke for de høye saksomkostningene.

- At omkostningene er høye, skyldes etter rettens vurdering saksøkernes prosessopplegg, heter det i kjennelsen.

Videre skriver dommeren at "kravene og grunnlagene har vært lite gjennomarbeidet og noe uklare".

- Jeg må ta min del av ansvaret som advokat for resultatet, men vi har hele tiden ment at dette er en sak som er skreddersydd for gruppesøksmål. Dette er en gruppe med enkeltpersoner som hver for seg ikke har råd til å utfordre Reitan-systemet, sier Grimstad.

Vurderer søksmål mot staten

Utgangspunktet for saksomkostningene er kravet fra Reitan Servicehandels advoakt. Kravet var på 519.050 kroner. Grimstad hevdet i retten at 80.000 kroner var det som maksimalt kunne regnes som nødvendig.

Allerede under de saksforberedende møtene ble det varslet fra Grimstad at det kunne være aktuelt å saksøke staten hvis saksomkostningene oversteg 80.000 kroner.

- Vi gikk i taket når vi så på hvilke kostnader det var snakk om. Motparten har brukt mye mer penger enn det er grunnlag for.

Grimstads klienter vurderer nå hva de gjør videre. Et søksmål mot staten på grunn av saksomkostningene er en ting som vurderes.

- Vi har varslet at vi kommer til å vurdere at retten må dekke en del av omkostningene for at denne saken har drøyd så pass ut i tid, sier Grimstad.

Grimstads klienter må også ta stilling til om de vil anke kjennelsen om å avvise saken.

Les flere nyheter på E24.no

Publisert: