Politisk splid om Green Mountain salget: – Fellesskapet har blitt snytt

Mandag ble det klart at Smedvig selger unna sitt datasenterselskap til israelske The Azrieli Group for 7,6 milliarder kroner. – Fellesskapet har blitt snytt, sier Mímir Kristjánsson i Rødt. – Klassisk Rødt-retorikk, svarer Høyre-topp.

Mímir Kristjánsson mener det israelske oppkjøpet av Green Mountain snyter fellesskapet.
Publisert: Publisert:

Green Mountain ble etablert på Rennesøy i det som i dag er Stavanger kommune i 2009. Det var ikke overraskende at selskapet ble solgt. Tidligere hadde Smedvig-familien åpent snakket om et mulig salg av datasenterselskapet. Denne uken ble det altså en realitet med et israelsk oppkjøp.

Smedvig-topp Odd Torland bekreftet at selskapet fremdeles skulle drives fra Norge, og at det ikke ville ha stor innvirkning på de ansatte.

Salget ble hyllet som et bevis på verdiskapningspotensialet i Norge på dette feltet.

Ikke alle er like fornøyde med salget. Blant dem er Rødts førstekandidat i Rogaland, Mímir Kristjánsson. Stavanger-politikeren mener det er mange ting ved salget som bekymrer.

– For det første har Green Mountain bygget seg opp på billig norsk strøm subsidiert av stat, kommune, industri og norske strømkunder, sier han.

Kristjánsson peker også på de gunstige leieavtalene selskapet har hatt på Rennesøy.

– Når selskapet nå selges ut av lokale hender og til utenlandsk storkapital, sitter vi igjen med en følelse av at fellesskapet har blitt snytt.

– Klassisk Rødt-retorikk

Kristjánsson, som håper å representere Rogaland på Stortinget etter valget i høst, frykter nå at det gunstige livsgrunnlaget selskapet har fått nå skal tjene israelsk storkapital.

– Ville en israelsk aktør fått en så gunstig leieavtale med kommunen som Green Mountain har hatt, spør han retorisk.

Mímir Kristjánsson (R) er kritisk til salget av Green Mountain til en israelsk kjøper.

Gruppeleder i Stavanger Høyre, Sissel Knutsen Hegdal, fnyser av Rødt-politikerens bekymringer. Hun mener det ikke forskjellsbehandles mellom norske og utenlandske selskaper.

– Jeg kjenner lovverket. Den gir ikke kommunene en posisjon hvor de kan forskjellsbehandle slik Mímir beskriver. Så denne bekymringer kan han ta helt med ro. Dette er en klassisk Mímir- og Rødt-retorikk, slår hun fast.

Hun mener salget må feires som et bevis på lokal verdiskapning. Mye av skrytet sender hun i retning Smedvig.

– Det er helt fantastisk å se hvilke verdier som har blitt skapt i regionen på så kort tid. Selskapet ble etablert så sent som i 2009 og har hatt mange kritikere, ikke minst fra venstresiden. De har tvilt på næringen og verdiskapningen. Dette er et enormt godt eksempel som viser hvilke verdier som kan genereres, sier Hegdal.

– Smedvig har vist i mange tiår at de er en aktør som investerer i ulike bransjer. Det de nå høster etter salget gir dem en posisjon hvor de kan investere i nye og fremtidsrettede industrier. Dette vil igjen skape arbeidsplasser, fortsetter hun.

Sissel Knutsen Hegdal (H) fnyser av kritikken Mimir Kristjánsson kommer med.

For Kristjánsson er salget et bevis på at myndighetene nå må ta et fastere grep rundt datasenternæringen. Han foreslår derfor at staten selv går inn å bygger slike selskap, eller sørger for at sentrene betaler full elavgift.

– Vi kan ikke ha det sånn at utenlandske selskaper skor seg på billig norsk strøm, særlig ikke når vi vet at det betyr dyrere strøm for både industri og husholdninger, slår han fast.

Sissel Knutsen Hegdal mener dette er helt feil vei å gå inn i fremtiden. Det er privat kapital som gir den verdiskapningen som trengs, mener hun.

– Løsningen på den omstillingen vi nå må gjennom her i landet ligger i private initiativ. De verdiene som skapes i regionen er avgjørende for hele landet. Det er mange selskaper som nyter godt av at Norge har billig strøm. Det skal vi være glad for, fordi det skaper vekst og arbeidsplasser, sier Hegdal.

Green Mountain får nå israelske eiere.

– Kamuflert Israel-kritikk

Kristjánsson påpeker at kjøperens israelske opphav ikke i seg selv er grunnen til hans skepsis.

– Vi ville vært mot uansett hvor den utenlandske storkapitalen kom fra, sier han.

Dette tror ikke Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp noe på.

– Denne kritikken er kamuflert Israel-kritikk, spør du meg. Han angriper oppkjøpet for alle andre årsaker, men det budskapet baseres på Israel-kritikk, slår Sivertsen fast.

Kamuflert Israel-kritikk mener Sivertsen om Kristjánssons utspill.

Som Hegdal kjøper heller ikke Sivertsen kritikken Rødt-politikeren kommer med.

– Han vet like godt som meg at man kan ikke gi norske selskaper særbehandling. Dette ville vært i strid med EØS-retten, sier Frp-politikeren.

– Jeg mener man heller må se positivt på dette. Dette beviser den utviklingen vi har i regionen innenfor teknologi. At et stort selskap fra et land med mye innovasjon innen IT faktisk vil investere og videreutvikle Green Mountain, er veldig positivt, sier Sivertsen.

Avslutningsvis påpeker han at Frps Israel-vennlighet ikke påvirker hans syn på oppkjøpet.

SV- og stortingspolitiker Solfrid Lerbrekk er på sin side skeptisk til transaksjonen. At kjøperen kommer fra Israel mener hun er ekstra kritikkverdig.

– Det er veldig uheldig at selskapet nå selges til Israel. De står for et regime vi ikke sammenligner oss med på noen måte, sier Lerbrekk.

Hun savner større statlig tilstedeværelse på eiersiden i norske datasentre.

– Det hadde vært mye sikrere med den norske staten inne på eierskapssiden her, slår hun fast.

Publisert:
Gå til e24.no