Et Vy-tog på vei ut fra Oslo sentralstasjon.

Bjørge, Stein

En historisk jernbanesatsning trenger mer, ikke mindre, samarbeid

Det har alltid vært en forutsetning at norsk jernbane skal styres av norske myndigheter, også etter innføringen av EU’s fjerde jernbanepakke.

  • Helge Orten (H)
    Helge Orten (H)
    Stortingsrepresentant, leder av transportkomiteen
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Høyesterett har gitt regjeringen medhold i at overføringen av myndighet til EU er begrenset. Nå ligger alt til rette for at Stortinget kan behandle EU’s fjerde jernbanepakke før sommeren, og at vi blir en del av den europeiske jernbanesatsingen.

Regjeringen gjennomfører store endringer i norsk jernbane. Investeringsnivået er tredoblet i løpet av få år. Etter flere tiår med forsømmelser, er det et stort etterslep som skal dekkes for å skape en moderne norsk jernbane. Vi er i gang med den jobben, men vi har fremdeles mye ugjort.

Sett denne? Hoksrud om Flytoget: «Grunn til stor bekymring»

Et viktig grep i jernbanereformen er introduksjon av konkurranse. I Norge har vi ikke funnet det hensiktsmessig å åpne for konkurranse side om side på sporet. Til det er kapasiteten for begrenset. Derimot ligger det godt til rette for å legge ut viktige strekninger på anbud. Konkurransen gir oss et forbedret tilbud, til en lavere kostnad. Hittil har konkurranseutsettingen spart samfunnet for 12 mrd. kroner sammenlignet med kostnaden for 2019. Resultatet er mer penger på å utvikle norsk jernbane i årene som kommer.

Med EUs fjerde jernbanepakke vil vi også kobles tettere til kontinentet. Et felles regelverk gjør det enklere å skape en god og sammenhengende jernbane på tvers av hele Europa.

EU er en viktig pådriver i klimakampen, og satser stort på å utvikle grensekryssende jernbanetilbud på kontinentet. God klimapolitikk handler om å kombinere utvikling med reduserte utslipp. Vi skal ikke reise mindre, men vi må jobbe for at vi kan reise mer miljøvennlig. Samarbeidet om jernbane på tvers av landegrensene handler både om effektiv person- og godstransport, men også om å kutte utslipp på hele kontinentet.

Les også: Kritiske til klimaplan for anleggsplasser: – Dette har vi ikke tid til

Vår beliggenhet i ytterkanten av Europa gjør at vi er avhengig av et godt samarbeid med våre naboland og EU for at jernbanen skal være et reelt grensekryssende alternativ. Derfor er det ekstra viktig for oss å være en del av denne satsingen.

De rødgrønne partiene snakker om at toget må bli et alternativ til fly- og biltransport. Da må visjonene omsettes til praktisk politikk. Ved å gå mot EU’s fjerde jernbanepakke, viser de rødgrønne partiene liten vilje til å delta i det viktige jernbanesamarbeidet i Europa, og de politiske visjonene blir bare festtaler.

Økt standardisering og harmonisering av regelverket, vil gjøre grensekryssende togtrafikk enklere og styrke jernbanens konkurransekraft. Det er ett av flere tiltak som kan bidra til at toget kan bli et mer attraktivt alternativ, både for persontrafikk og godstransport.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Jernbanereformen
  2. Konkurranse
  3. Klimapolitikk

Flere artikler