Sverige vil øke avgiftene på alkohol og tobakk

Svenskene planlegger sine første avgiftsøkninger på alkohol og tobakk på flere år. Men det vil ha liten effekt på grensehandelen, mener NHO.

Publisert:

Den svenske regjeringen varsler at de vil øke avgiftene på alkohol og tobakk fra 2023.

Forrige gang svenskene økte avgiftene på tobakk var i januar 2015. Alkoholavgiftene har på sin side ikke blitt hevet siden 2017.

Siden den gang har avgiftene mistet noe av effekten sin, ifølge det svenske finansdepartementet. De viser til at prisene på alkohol har økt, og at flere av nabolandene har satt opp sine avgifter – noen av dem i flere omganger.

Departementet peker også på at Sverige har noen av de laveste sigarettprisene i EU satt opp mot kjøpekraften til innbyggerne, og viser til en rapport fra EU-kommisjonen.

Vil bruke pengene på forsvar

Det svenske finansdepartementet beregner at de økte avgiftene vil gi henholdsvis 410 og 550 og millioner svenske kroner i ytterligere inntekter til staten når de innføres.

Det understrekes samtidig at dette er foreløpige anslag.

Pengene vil regjeringen bruke på å øke bevilgningene til forsvaret, og varsler at de vil komme med flere detaljer ved en senere anledning.

Avgiftsøkningen skal med i regjeringens budsjettforslag for 2021.

Les også

Vinmonopolet har sørget for 2,68 milliarder kroner ekstra i statskassen

– Fortsatt betydelige forskjeller

Administrerende direktør i NHO Mat og drikke, Petter Haas Brubakk, trekker frem tobakk som en av driverne av grensehandelen fra Norge. Men grepet fra de svenske myndighetene vil ha liten effekt for å redusere handelen, mener han.

– Det gjør jo at avgiftsgapet blir redusert noe. Men med alle andre forhold likt, og med et statsbudsjett som legges frem som vanlig fra nå, så vil de norske avgiftene øke i denne perioden, sier Brubakk til E24.

Les også

Høyre vil senke avgiftene på øl og vin

Les også

Reagerer på forslag om billigere øl og vin: – Svært negativt for folkehelsen

I tillegg til tobakk, trekker Bruakk frem sukkervarer som en av driverne bak grensehandelen. Han peker også på kjøttvarer, som ikke er avgiftsbelagt i Norge.

– Det er jo ikke nødvendigvis alle dagligvarer som er billigere i Sverige. Det som driver grensehandelen er de avgiftsbelagte varene i Norge, særlig tobakk, snus og brus, sier Brubakk, og fortsetter:

– Man kan trygt si at avgiftsforskjellene vil fortsette å være betydelig etter dette. Sverige introduserer ikke sukkeravgifter, og har også lavere lav moms på mat, sier han.

Les også

Rapport: Viruskrisen gir kraftig vekst for norsk dagligvare

– Kan avgiftsendringen i Sverige gjøre noe med diskusjonen om de norske avgiftene?

– Det er jeg usikker på. Generelt vil jeg si at det som skjer i andre land bør interessere oss mer. Vi setter avgiftene i et vakuum, uavhengig av andre, sier Brubakk, og fortsetter:

– Det er spesielt Sverige som er viktig å se på fordi det er der vi har mest grensehandel. Hovedproblemet i debatten er at vi har økt avgiftene uten å se på nabolandene som konkurrenter om forbrukerne.

Publisert: