Helse Vest inn i Ydstebøs høyhus: Leier for 85 millioner over 15 år

Høyhuset til Alfred Ydstebø og Base Property er i ferd med å fylles opp. I dag ble det klart at Helse Vest og advokatfirmaet Thommessen skal leie tre etasjer i det nye signalbygget.

Alfred Ydstebø foran tomten hvor høyhuset skal bygges.
Publisert: Publisert:

Helse Vest flytter inn i 7. og 8. etasje, mens Thommessen skal inn i 12. etasje når høyhuset - eller K8 som det heter - står ferdig i 2023.

Helse Vest har inngått en 15-årig leieavtale, med oppstart høsten 2023. Det regionale helseforetaket har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland og har 70 ansatte.

Flytter fra Forus

Helse Vest er ett av fire regionale helseforetak i Norge og er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi holder til på Forus i dag og ettersom avtalen her går ut ga det anledning for å vurdere om vi skulle flytte nærmere sentrum. Da ville vi ha et sted det skal være godt å jobbe, som er lett tilgjengelig og som tilfredsstiller miljøkravene våre, også med nærhet til kollektive reisemåter, sier kommunikasjonsdirektør Bente Aae til Aftenbladet.

Etter det Aftenbladet kjenner til, ligger leieprisen på mellom 3000 og 4000 kroner per kvadratmeter i høyhuset. Helse Vest skal leie rundt 1500 kvadratmeter, i tillegg til at de skal betale en viss sum for å få tilgang til fellesarealer. Det gjør at Helse Vest vil betale i overkant av 5,5 millioner kroner i året for å leie hos Alfred Ydstebø - eller totalt 85 millioner kroner over 15 år.

Thommessen skal satse

Også advokatfirmaet Thommessen signerte nylig leiekontrakt om å flytte inn i høyhuset. Selskapet holder i dag til i Torgterrassen i Kirkegata 2, men trenger nå mer plass.

– Vi har gode lokaler der, men i takt med våre ambisjoner i Stavanger har vi vært på jakt etter noe større. K8 tilfredsstiller våre krav til beliggenhet, funksjonalitet og miljøklassifisering, sier Managing Partner, Sverre Tyrhaug, til Aftenbladet.

– Vi sikter mot en dobling av antall medarbeidere når det nye høyhuset i St. Olavs-kvartalet står ferdig i 2023, sier Jone Stakkestad til, leder ved Thommessens kontor i Stavanger.

Omtrent slik blir høyhuset når det står ferdig i 2023.

Thommessen har hovedkontoret sitt i Oslo, med avdelinger i Bergen, Stavanger og London. Stavanger-kontoret ble etablert våren 2020 og har i dag 14 medarbeidere. Det er partner Christian Hals som har ledet satsingen og etableringen.

– Ønsket er tydelig tilstedeværelse i en region med sterk internasjonal orientering, som har ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon, og som har et voksende miljø innen teknologi, innovasjon og bærekraft, sier Hals.

Stavanger-teamet har olje, gass, fornybar og teknologi som sine hovedområder. Kundene er alt fra store energiselskaper og leverandørbedrifter til investorer og offentlige aktører. Kontoret bistår med transaksjoner, tvister, større prosjekter og løpende rådgivning.

10.000 kvadrat utleid

Daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property sier avtalene med de to nye leietakerne er viktige.

– Dette er et signal om at vi med K8 styrker sentrum kraftig og er attraktive for både private og offentlige aktører, sier han.

Markedsansvarlig i Base Property, Jan Christian Drarvik, sier til Aftenbladet at 12 av 16 etasjer nå er leid ut.

– Vi har mange pågående prosesser, men per i dag er det signert leieavtaler for 10.000 kvadratmeter av totalarealet på 16.000 kvadratmeter, fordelt på 10 selskaper.

Publisert:
Gå til e24.no