GODT NYTT: Fremveksten av high-yield-fond er godt nytt både for fondsbransjen og for småsparere, mener E24-spaltist.

Nytt fond åpner «proffenes» marked for småsparer

Gjennom verdipapirfond får du som småsparer enkel tilgang til et markedet som har vært dominert av proffene.

  • Lasse Ruud
    Lasse Ruud
    Administrerende direktør i Verdipapirfondenes Forening
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Den som følger litt med i økonomi og finans, har trolig fått med seg uttrykket «high-yield» i det siste, for dette er et markedssegment med vind i seilene.

High-yield er relativt risikable obligasjonslån gitt til bedrifter, og nettopp siden lånene er ansett å være relativt risikable, gir de god rente til den som låner ut pengene.

Med de lave rentene som tradisjonelle renteplasseringer nå gir – enten det er statsobligasjoner eller bankkonto – fremstår en rente innen high-yield-segmentet på over 5 prosent, og kanskje opp mot 10 prosent, som svært attraktiv.

Her er det nok også snakk om et nytt syn på risiko. Er det egentlig så trygt å låne ut penger i ti år til stater – enkelte av dem med stor statsgjeld – og få en rente som i beste fall tilsvarer forventet inflasjon?

Tar vi også hensyn til skatt, snakker vi altså om en pengeplassering som forventningsmessig tapper deg for kjøpekraft. Da vil mange vurdere det som mer attraktivt å få 6 eller 8 prosent for å låne ut penger til bedrifter som leverer varer eller tjenester det ganske sikkert vil være behov for også i fremtiden. Dette er rentenivåer som gir en sikkerhetsmargin både i forhold til realavkastningen etter skatt og i forhold til muligheten for at enkelte av långiverne ikke klarer å leve opp til sine forpliktelser.

For oss småsparere er det vanskelig å investere direkte i dette markedet.

Mens hvem som helst ganske enkelt kan handle aksjer via nettbank eller nettmegler, er markedet for high-yield-obligasjoner fortsatt et marked for proffer. Inngangsbilletten er høy, og dette gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, for de fleste av oss å spre eggene i flere kurver, noe som er svært viktig i dette markedet.

Samtidig kreves det mye kunnskap og tid hvis man skal sette seg inn i og vurdere de ulike lånene opp mot hverandre. For eksempel har et selskap gjerne tatt opp flere lån med forskjellige betingelser. Dette er rett og slett et mye mindre standardisert marked enn aksjemarkedet.

Heldigvis er dette markedet likevel enkelt tilgjengelig via verdipapirfond. På samme måte som norske fondsforvaltere tilbyr verdipapirfond som består av aksjer, tilbyr mange av dem nå verdipapirfond bestående av high-yield-obligasjoner. Og slike verdipapirfond er blitt svært populære i det siste. Nye fond lanseres og vokser raskt.

Dette er godt nytt for småsparere. Her kan du delta i et interessant marked med mulighet til god avkastning. Samtidig nyter du godt av alle de fordelene som verdipapirfond tilbyr. De er lovpålagt å diversifisere sine porteføljer, hvilket er avgjørende viktig for investeringer i high-yield-obligasjoner. Men like viktig: Verdipapirfond er velregulert, forståelig og standardisert. Dette skyldes både myndighetenes regulering og bransjens eget arbeid med standarder og retningslinjer.

Fremveksten av high-yield-fond er godt nytt både for fondsbransjen og for småsparere.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Derfor satser nordmenn på høyrentefond

  2. Nordnet: Interessen for aksjefond faller

  3. Tror toppen kan være nådd for norske høyrentefond

  4. Forvaltere slakter populære fond

  5. Amatører er blitt proffer i fondsmarkedet