OPPTØYER: Den greske sparepakken utløste store opptøyer i landet.

Gi Hellas-gjelden en stille død

Quiz: Da Mexico gikk konkurs på starten av 80-tallet startet dette en bølge av konkurser hos land. Hvor mange land klarte til slutt ikke lenger å betale regningen?

Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

I skrivende stund, mandag kveld, er det med et visst ubehag at jeg prøver å gjøre opp status. En av historiens største tiltakspakker har blitt lansert. Mye kommer til å skje framover, både i markedet og på den politiske arenaen.

Det er få historiske paralleller å lene seg på. Kommentaren min forblir derimot liggende på nettet til evig tid, og konklusjonen kan bli raskere foreldet enn det jeg liker å tenke på. Men jeg prøver meg - Den massive redningspakken vil vise seg i ettertid å være en klok beslutning. At de underliggende gjeldsproblemene selvsagt fortsatt er der endrer ikke dette.

I slutten av forrige uke dreide det seg ikke lenger om Hellas. Markedet luktet en ny bankkrise og det var store utslag i kapitalmarkedene. Likviditet mellom bankene begynte å tørke ut samtidig som kapitalmarkedet flyktet fra både flere land og banker. Derfor måtte det tiltak av den kraftige typen for å sette en stopper for utviklingen. De ble kraftigere enn de fleste hadde regnet med.

Markedet; "ulveflokken", får igjen skylden. De har angrepet gamle stolte nasjoner på deres mest sårbare punkt, nemlig deres kortsiktige finansieringsbehov. Det ligger et poeng her i forhold til noe av den prisendringen vi så i spanske statsobligasjoner. Spanjolene har tross alt en helt annen gjeldsgrad enn mye omtalte Hellas. Men Hellas har som nå alle vet stelt i stand elendigheten selv. Portugal må bevisføre selv at de er av et annet kaliber.

Det er svært gode grunner for å stoppe de tendenser vi så sist uke. Kredittkriser er lumske. De sprer seg fort, og skaper betydelige problemer i mange sektorer og land. Det vet vi alt om etter den finanskrisen vi har gjennomgått de siste årene. Investorene i kredittmarkedet (statspapirer er definitivt en del av dette markedet nå) er mer lettskremte enn andre typer investorer. Ett års avkastning kan gå tapt hvis man har noen råtne egg i kurven. Bare se på atferden til Oljefondet i den senere tid der de har bygd ned sin eksponering mot land i det sørlige Europa. De har ikke vært alene om dette.

Selvsagt er det slik at problemene består. Gjelden blir ikke borte. Statsunderskuddene fortsetter. Faktisk bygger jo gjelden seg ytterligere opp for de fleste europeiske land nettopp grunnet de pågående underskuddene. Men å la Hellas misligholde en gjeld samtidig som det setter fyr på Europas banker er og var ingen god idé. La dem heller få prøve å stramme inn et par år.

Når det så er klart at dette klarer de ikke lenger, kan de gå til sine kreditorer og be dem eksempelvis kutte gjelden med en tredel. Det ville være et begrenset problem for oss andre dersom de skulle bli det eneste landet som ender slik. Med litt hell er også verdensøkonomien kommet skikkelig i gang igjen. EU har derfor kjøpt seg tid slik at de unngår en bankkrise nå, samt at man har virkemidler til bruk slik at andre land ikke gjentar gjeldstabbene til Hellas.

Ergo: Vi har unngått en mulig bankkrise i det sørlige Europa. God idé. Tiltakene tilsluttes.

Men hva hvis pakkene ikke virker? Ikke tenk på det er du snill ...

Svar på quiz: De fleste svarer et sted mellom fem til ti land (og jeg har spurt mange). Svaret overrasker kanskje deg også? Riktig svar er nemlig 70. Som du ser: Kredittkriser er skumle og de sprer seg fort. Til mange land.

Publisert: